Новини з Педпреси

Педагогічна преса: все про освіту в Україні та світі.
Адреса URL: https://pedpresa.ua
Оновлено: 16 хв 57 сек тому

Перший успішний досвід упрвадження інституту студентського омбудсмена в Україні

Втр, 07/09/2019 - 17:18

Про сам проект 

Сучасні потреби ринку праці, нестримний науково-технічний прогрес та тотальна глобалізація всіх сфер діяльності людини вимагають підготовки принципово нових фахівців – професіоналів найвищого рівня, здатних швидко адаптуватися й ефективно функціонувати в динамічних умовах громадянського, суспільного та професійного життя. Отже, перед ЗВО стоїть серйозна вимога – якісна підготовка таких фахівців. Важливими умовами є не тільки актуальні навчальні програми, практико-орієнтованість, індивідуальний підхід, а й опанування важливих демократичних компетенцій – усвідомлення своїх прав, свобод і законних інтересів, їх захист та уміння в разі потреби їх відстоювати. Студенти мають гарантоване державою право забезпечення та захисту їх прав, свобод і законних інтересів протягом освітнього процесу.

Запровадження інституту освітнього омбудсмена, який має забезпечувати права особи на освіту, розглядати порушення таких прав і приймати відповідні рішення – своєчасна відповідь на зміни в освітньому законодавстві України та є особливо актуальним кроком.

Під час дослідження ситуації в Полтавському університеті економіки і торгівлі (ПУЕТ) перед початком реалізації проекту в університеті не існує істотного порушення своїх прав, проте в повсякденному студентському житті стикаються з певними труднощами, серед яких найсуттєвішими є: адаптація до студентського середовища, мовні проблеми у студентів-іноземців, а також у вирішенні питань стосовно проживання в гуртожитках. Тож, студенти вважали, що існує необхідність формування інституції щодо забезпечення їх прав та свобод.

Із 2015 року ПУЕТ є учасником проекту Еразмус+ AESOP «Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена», що фінансується Європейським Союзом. 

Університет реалізовує проект у складі консорціуму університетів з України, Грузії, Азербайджану, Італії, Польщі, Португалії, Австрії, Фінляндії та Великої Британії. 

Головна мета проекту полягає у створенні, впровадженні та розвитку інституту омбудсмена в університетах України, Грузії та Азербайджану з метою захисту прав студентів та усунення перешкод для освітнього процесу.

Вивчення європейського досвіду 

У рамках проекту учасниками робочої групи з його реалізації було вивчено європейський досвід діяльності омбудсменів в університетах Польщі, Італії та Португалії. На основі найкращих європейських практик функціонування інституту омбудсмена командою проекту розроблено модель взаємодії омбудсмену з усіма учасниками освітнього середовища, яка реалізовується в ПУЕТ, та Положення про студентського омбудсмена.

Щодо вивчення досвіду роботи інституту омбудсмена в університетах-партнерах:  Варшавському університеті (м. Варшава, Польща); університеті Л’Аквіла (м. Л’Аквіла, Італія) та університеті Міньо (м. Брага, Португалія). Відповідно до робочого плану проекту AESOP кожен університет проводив триденні тренінги із залученням фахівців та служб університету, робота яких пов’язана із захистом прав студентів та співробітників університету. Зважаючи на те, що кожен європейський заклад вищої освіти відповідно до особливостей систем освітнього процесу має свою власну усталену модель організації роботи омбудсмена, основним завданнями робочої групи ПУЕТ стали аналіз переваг та недоліків цих моделей, можливості їх імплементації в Україні, розроблення методичних рекомендації щодо впровадження цієї посади в університеті.

Так, Варшавський університет як провідний університет Польщі, де навчається понад 55 тис. осіб, крім офісу омбудсмена, має окремий Студентський офіс, Центр розв’язування конфліктів та Комісію по правах дискримінації. Тісно взаємодіючи між собою, ці служби відіграють важливу роль у вирішенні протиріч і конфліктних ситуацій серед студентів, викладачів і персоналу.

Маючи порівняно невелику кількість студентів (близько 10 тис. осіб), Університет Л’Аквіла більшу увагу приділяє саме захисту студентських прав. Із цією метою в університеті працює студентський омбудсмен, Сервіс консультування та підтримки студентів, Дисциплінарний комітет, Об’єднана комісія студентів та професорів, організація ADSU, яка надає студентам послуги з поселення, харчування та організації дозвілля; Офіс зв’язків із громадськістю; Департамент профорієнтаційної роботи, Асоціація випускників.

Університет Міньо – один із найбільших закладів вищої освіти у Португалії налічує 19 тис. студентів, права та інтереси яких із 2010 року захищає омбудсмен. Супроводом освітнього процесу займається також Педагогічна рада, членами якої є президент, 12 викладачів та 12 студентів. Учасникам тренінгу була надана можливість заслухати презентації омбудсменів Університету Бейра Інтеріор (м. Ковільян) та Політехнічного інституту Візеу (м. Візеу).

Крім ознайомлення з досвідом роботи омбудсмена, важливими здобутками цих зустрічей у вишах Італії, Польщі та Португалії стали підписання договорів про співпрацю, налагодження партнерств з університетами щодо навчання студентів за програмами подвійного диплома, а також обговорення напрямів подальшої співпраці в рамках програми Erasmus+.

Діалог зі студентами університету 

Презентуючи проект перед студентами ПУЕТ та висвітлюючи питання функціонування інституту омбудсмена в закладах освіти Польщі, Італії та Португалії, команда проекту розпочала свою роботу щодо імплементації інституту студентського омбудсмена в університеті. 

Під час зустрічей студентська аудиторія була досить жвавою й активно долучилася до дискусії. Студенти висловили свої думки стосовно того, яким має бути омбудсмен. На їх думку, цю посаду повинна обіймати справедлива, комунікабельна, незалежна та авторитетна людина, яка на високому рівні вміє спілкуватися українською та англійською мовами. 

Члени команди порушили питання дотримання прав студентів і виконання ними обов’язків, які передбачає Конституція України, Закон України «Про вищу освіту» та Статут університету. Студенти зі свого боку, поділилися своїми знаннями та проблемами, з якими зіткнулися у процесі навчання.

На зустрічі також було презентовано проект Положення про студентського омбудсмена в ПУЕТ, за яким студентський омбудсмен здійснюватиме захист прав, свобод та законних інтересів студентів і нагляд за їх дотриманням. 

На омбудсмена планувалось покласти такі завдання: представляти інтереси студентів перед ректоратом університету, в органах місцевої й державної влади; аналізувати стан реалізації та забезпечення прав, свобод та інтересів студентів; проводити попереджувальні заходи для запобігання порушення прав, свобод та законних інтересів студентів; організовувати заходи щодо роз’яснення студентам їх правового статусу, обсягу їх прав та обов’язків; вживати необхідних заходів у випадку порушення прав, свобод та законних інтересів студентів; надавати рекомендації щодо запобігання конфліктним ситуаціям студентам та іншим учасникам освітнього процесу. Усі присутні були запрошені до публічного обговорення проекту Положення.

Про дії з приводу реалізації проекту

Першим кроком на цьому шляху було оголошення конкурсу на посаду першого студентського омбудсмена України. В оголошенні було викладено основні завдання омбудсмена та вимоги до кандидатур, терміни подання документів. 

Наступним кроком було проведення співбесід із кандидатами, а в подальшому – дебатів між претендентами на пост студентського омбудсмена: Карманенком Василем, Пивоварською Ксенією та Чижевським Владиславом. Під час дебатів студенти мали змогу познайомитися з кандидатами та поставити запитання.

Спочатку кожному з кандидатів за жеребкуванням було надано слово з метою презентації власної Програми діяльності. Після виступів кандидати ставили один одному запитання, що стосувалися роз’яснень їхніх програм. До питань активно долучилися студенти, у тому числі й іноземні, яких цікавили як мотиваційні аспекти балотування кандидатів на цю посаду, так і подальші їхні дії як студентського омбудсмена в результаті перемоги на виборах. Усі кандидати продемонстрували свій професіоналізм та успішно відповіли навіть на найкаверзніші запитання аудиторії.

Не залишилися осторонь і представники адміністрації університету, яким також було цікаво бачення майбутнім омбудсменом механізмів взаємодії з деканатом та ректоратом.

Кульмінаційною подією проекту були вибори студентського омбудсмена, що відбулися 13 лютого 2018 року в університеті. 

За результатами таємного голосування, прихильність студентської громади ПУЕТ у відсотковому співвідношенні виглядає так: Карманенко Василь – 65 %, Пивоварська Ксенія – 18 %, Чижевський Владислав – 12 %. Отже,студенти університету зробили свій вибір!

Логічним кроком на шляху реалізації проекту стало  відкриття офісу студентського омбудсмена. В університеті відбулася презентація програми діяльності. У заході взяли участь міський голова міста Полтава Олександр Мамай, ректор університету О. О. Нестуля, представники місцевого та обласного управління, студентські ради міста й університету, учасники освітнього процесу ПУЕТ.

Під час заходу перший в Україні студентський омбудсмен дав урочисту клятву: «Захищати права, свободи та інтереси студентів, сумлінно і чесно виконувати свої обов’язки, неухильно дотримуватися Конституції й законів України, зберігати конфіденційність студентських звернень. Керуючись принципами справедливості, чесності та об’єктивності, гарантую захист студентів ПУЕТ від будь-яких посягань на їхні права та свободи. Ніколи не зрадити інтересів студентської родини! Клянусь! Клянусь! Клянусь!»

Про поширення досвіду роботи студентського омбудсмена серед інших університетів України 

Полтавським юридичним коледжем для студентів з усіх куточків Полтавщини та сусідніх областей був організований хакатон. Це своєрідна форма організації командної роботи, спрямованої на досягнення згоди та оформлення нормативних чи рекомендаційних, установчих документів «Чистий диплом: як сприяти академічній доброчесності та запобігти корупції в освіті».

Спікером від Полтавського університету економіки і торгівлі став студентський омбудсмен Василь Карманенко, який поділився досвідом реалізації світової практики захисту прав, свобод та інтересів студентів як дієвого інструменту запобігання корупції в освіті та сприяння формуванню академічної доброчесності в учасників освітнього процесу.

У конструктивному діалозі було обговорено ключові принципи, умови, засоби та шляхи сприяння формуванню академічної культури в освітньому просторі Полтави та України.

Варто зауважити, що учасники проекту беруть активну участь у наукових конференціях та поширюють досвід у наукових колах. Так, члени команди брали участь у 7 конференціях, із яких 3 мають статус міжнародних.

Учасники проектної команди відвідали Кластерний семінар для українських команд, що впроваджують проект «Еразмус +» у сфері вищої освіти, де були представлені основні досягнення проекту Erasmus + AESOP серед представників ЗВО України та МОН, де також поширили досвід роботи студентського омбудсмена.

Результати проекту також  активно висвітлюються у ЗМІ, зокрема на місцевому телебаченні в м. Крменчук, де у програмі «Студія дня» виступав студентський омбудсмен Василь Карманенко.

За ініціативою офісу омбудсмена було підписано меморандум про співпрацю ПУЕТ із Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES). Співпраця передбачає спільну роботув розробленні та просуванні громадянських і демократичних ініціатив в Україні. IFES та ПУЕТ уклали угоду про впровадження в освітньому середовищі університету вибіркової дисципліни «Демократія: від теорії до практики». Мета дисципліни: зміцнення знань, навичок, цінностей та ставлень, пов’язаних з ефективною громадянською активністю студентів.

ПУЕТ долучився до всеукраїнської інформаційної кампанії в ПУЕТ «Молодь не лайкає! Молодь голосує!» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Україна) та Британської допомоги від уряду Великої Британії (British Council Ukraine).  За ініціативи офісу омбудсмена ПУЕТ було долучено до проекту «Університет – простір прав людини» за підтримки фонду «Відродження». Партнерська угода між УГСПЛ була підписана з ПУЕТ на початку червня 2019 року. Досвід захисту прав учасників освітнього процесу в університеті визнаний реалізаторами проекту надзвичайно цінним, тому було прийняте рішення про розширення кола партнерських ЗВО та включення ПУЕТ до проекту на ІІ етапі його реалізації.

Результати досліджень 

У рамках проекту було проведено аналітичне дослідження впливу офісу студентського омбудсмена й якісних змін щодо адвокації прав, свобод і законних інтересів студентів Полтавського університету економіки і торгівлі.

Більшість студентів – 73 із 123 – іноді стикаються із проблемами різного характеру під час навчання в університеті.  Решта респондентів
(23 %) вважають, що не мають жодних проблем, а 11 % не звертають на них уваги.

Приблизно 2,5 % студентів постійно мають проблеми в університетському середовищі, що пов’язано з їхнім особистісно-психологічними та ментальними характеристиками. За характером проблем (навчання, спілкування з викладачами, проблеми зі студентами, в гуртожитку або з адміністрацією) такі випадки виникають зрідка, або не виникають взагалі.

У разі виникнення проблем 75 % опитаних намагаються їх вирішити самостійно, 5 % – звертаються за їх вирішенням до омбудсмена. 81 % опитаних позитивно ставляться до інституту студентського омбудсмена в університеті. Водночас спостерігається високий рівень обізнаності та поінформованості студентів: 87 % знають, хто такий омбудсмен та правильно визначають його повноваження.

Щодо інтенсивності звернень до омбудсмена, то 13 % опитаних зверталися 1-2 рази, 1,6 % – більше трьох разів. Здебільшого ці проблеми були повністю вирішені. Серед проблем, з якими зверталися до омбудсмена, найбільш поширеними є соціально-побутові (гуртожиток) та безпосередньо пов’язані з освітнім процесом.

Загалом офіс студентського омбудсмена якісно вплинув на забезпечення ефективності освітнього середовища університету: налагоджена ефективна комунікація всіх учасників освітнього процесу, підвищена оперативність реагування на проблемні та конфліктні ситуації між ними, відпрацьовані та поширені до загального використання алгоритми реагування й запобігання (попередження) деструктивних проявів в освітньому середовищі. Важливим є органічна імплементація студентського омбудсмена в дорадчі й колегіальні органи університету.

Перспективними та стратегічними завданнями офісу студентського омбудсмена є поширення успішної освітньої практики на інші ЗВО як важливого індикатора студентоорієнтованого середовища.

Про результати проекту на рівні університету

Отже, проекту вже 3 роки. Відповідно до його реалізації вперше в Україні обрано студентського омбудсмена. У світлі змін в освітньому законодавстві України впровадження посади студентського омбудсмена є особливо актуальним, оскільки відповідно до Закону України «Про освіту» запроваджується інститут освітнього омбудсмена, який має забезпечувати права особи на освіту, розглядати порушення таких прав і приймати відповідні рішення.

Цей проект є результатом успішної міжнародної співпраці університету з навчальними закладами вищої освіти Європи  (Польщі, Італії, Португалії, Австрії, Великобританії, Фінляндії) та країн Східного партнерства (Грузії, Азербайджану), а також довгих партнерських стосунків із Київським національним економічним університетом імені В. Гетьмана.

У результаті реалізації проекту:

 • вивчено передовий досвід створення, впровадження, функціонування та розвитку інститутів омбудсмена в європейських університетах;
 • проведено дослідження щодо наявності порушень прав студентів в університеті;
 • розроблено установчі документи щодо створення офісу омбудсмена та впровадження посади омбудсмена в діяльність університету;
 • розроблено навчальні та просвітницькі матеріали щодо адвокації студентів і навчання студентів;
 • проведено навчання омбудсмена та просвітницьку діяльність для учасників освітнього процесу в кожному партнерському університеті;
 • проведено дослідження в університеті з метою виміру впливу офісу студентського омбудсмена.

Моніторинг проекту 

18 червня 2019 року з моніторинговою місією завітали до Полтавського університету економіки і торгівлі представники Національного Еразмус+ Офісу в Україні  Іванна Атаманчук та Вероніка Ткаченко. У рамках проведення моніторингу проекту Erasmus+ AESOP «Здійснення захисту студентів шляхом введення посади омбудсмена» в ПУЕТ відбулася зустріч із ректором університету О. О. Нестулею, де було представлено отримані результати проекту міжнародним Консорціумом загалом та Полтавським університетом економіки і торгівлі як партнером проекту. Було проведено також інтерв’ю з виконавцями проекту, викладачами та адміністративними працівниками, які не є учасниками проекту, зустріч зі студентами, які користуються результатами проекту, та студентським омбудсменом.

Так, слід зазначити, що проект реалізовано відповідно до Стратегії розвитку університету на 2017–2022 рр. та виконує заходи основних завдань Стратегії, а саме: інтеграція в міжнародний  освітній та науковий простір: участь університету у Програмі ЄС Еразмус+ та розбудова простору відкритого партнерства із закордонними закладами вищої освіти.

Загалом офіс студентського омбудсмена якісно вплинув на забезпечення ефективності освітнього середовища університету:

 • налагоджено ефективну комунікацію всіх учасників освітнього процесу;
 • підвищено оперативність реагування на проблемні та конфліктні ситуації між ними;
 • відпрацьовано та поширено до загального використання алгоритми реагування й запобігання (попередження) деструктивних проявів в освітньому середовищі.

Після завершення учасники моніторингу обговорили результати. Представники Національного Еразмус+ Офісу ознайомили виконавців проекту з попередніми висновками та рекомендаціями.

Підручники 2019: на початок липня вже надруковано 68% підручників для 2-х класів, 100% – для 5-х, 25% – для 6-х та 4% – для 11-х класів

Втр, 07/09/2019 - 16:55

Наразі Міністерство освіти і науки чітко вкладається у графік друку підручників – усі книги будуть доставлені на обласні бази до 15 серпня. Місцеві органи управління освітою за законом зобов’язані виконати доставку підручників до закладів освіти протягом 15 календарних днів після отримання, тому за планом усі підручники 1 вересня вже мають бути в школах.

Про це розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час Координаційної ради з питань впровадження реформи в сфері освіти, яка проводилася за участі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана сьогодні, 9 липня 2019 року.
«Щодо друку підручників ви знаєте, що минулого року були проблеми. Ми винесли уроки. Ми дуже інтенсивно працювали щодо підручників, і я можу сказати, що на 5 липня ми вже другий клас надрукували майже на 70% (68% –Ред.) і найближчим часом їх додрукуємо. До 2 серпня ці підручники повністю будуть доставлені до обласних державних адміністрацій. 5-ті класи вже взагалі надруковані на 100%. 6-й клас – 25% плану доставки. Угоди для 11-го класу укладені до 11 липня, і тому доставка буде до 15 серпня. Таким чином до початку навчального року всі підручники мають бути доставлені на місця», – повідомила Лілія Гриневич.

За результатами Координаційної ради обласним державним адміністраціям та місцевим органам самоврядування доручили «організувати доставку підручників з обласних баз до закладів освіти у визначений законом строк – впродовж 15 днів після доставки на бази, як це є в нормативних документах».

Цьогоріч передбачено друк усієї лінійки підручників для 2-х (3млн 856тис 245 примірників) та 11-х класів (6млн 987тис 187), а також друк окремих предметів для 5-х (298тис 179 примірників) та 6-х (1млн 179тис 091 примірник) класів. Загалом 2019 року друкуватиметься 12 млн 320тис 802 примірники підручників для звичайних загальноосвітніх шкіл.

Нагадуємо, що наразі в межах підготовки 1-х класів Нової української школи до 1 вересня, на що цьогоріч держава виділила майже 1 млрд грн, місцевими органами по країні закуплено трохи більше 17% від потреби дидактичних матеріалів, 20% – меблів та 15% – комп’ютерного обладнання.

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця створюють серію «Економічних мультфільмів» французькою мовою

Втр, 07/09/2019 - 15:29

У ХНЕУ ім. С. Кузнеця стартував проект «Економічна абетка», в рамках якого буде створено серію мультфільмів, героями яких будуть кумедні мультиплікаційні персонажі, які простими словами та діями розкажуть про складні економічні закони та поняття, та навчать школярів бути економічно обізнаними. Відео матеріали будуть доступні на youtube каналі університету у вересні цього року.

Перший підготовлений  мультиплікаційний фільм  «Про податки», вже сьогодні, можна переглянути

Проект присвячений року французької мови в Україні, часткове фінансування автори проекту отримують за результатами перемоги у гранті від організації Університетської агенції франкомовних країн (Agence universitaire de la Francophonie (AUF)). 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця є флагманом у співробітництві з Францією в розвитку економічної освіти, в університеті працюють 3  програми подвійних дипломів з університетом Ліон-2 ім. братів Люмьер та Університетом Монпельє (Франція), реалізується ряд проектів мобільності студентів у рамках грантів, викладачі з французьких університетів викладають у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, та проводять спільні дослідження.

Учні Сумської школи №12 перемогли у престижному міжнародному конкурсі в Грузії

Втр, 07/09/2019 - 13:02

Днями в місті Батумі (Грузія) закінчився престижний Міжнародний творчий конкурс «Золоте руно».

Традиційно, крім професійних ансамблів, участь у фестивалі брали й аматорські колективи. Так, вдруге Сумщину представив АСБТ «Сладкоєжки», який об’єднує учнів ЗОШ №12. І вкотре талановиті юні танцівники довели свій високий рівень виконавської майстерності. Ніжний вальс та запальна самба не залишили нікого байдужими, зірвавши шквал овацій. Отримавши високі оцінки від професійного журі, колектив додав до своєї скарбнички нагород ще й срібну відзнаку. Сумчани та гості нашого міста добре знайомі з цим ансамблем, адже він є постійним учасником міських та обласних заходів. В активі колективу також численні перемоги в Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

Ансамбль сучасного бального танцю «Сладкоєжки» понад чотири роки діє на базі Сумської загальноосвітньої школи №12. Керівником колективу є заступник директора з виховної роботи Оксана Зіненко, хореографи – Юрій Сергєєв та Ксенія Блюмська-Данько.

Ольга Бескорса

Стартував семінар з питань якості освіти: Руслан Гурак зустрівся з представниками Посольства Франції в Україні

Втр, 07/09/2019 - 12:57

03-04 липня 2019 року Державною службою якості освіти України спільно з Посольством Франції в Україні проведено семінар «Система оцінювання якості освіти у Франції».

У заході брали участь співробітники Державної служби якості освіти України та її територіальних органів, Міністерства освіти і науки України, представники Посольства Франції в Україні, Українського центру оцінювання якості освіти України, Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», освітні експерти й громадськість.

Семінар відкрив Руслан ГУРАК, Голова Державної служби якості освіти України. Він висловив вдячність Посольству Франції в Україні за те, що підтримало пропозицію Служби ознайомити українських освітян з діяльністю французьких шкіл та інспекцій, за можливість обмінятися досвідом, почути один одного і втілити в життя найкращі європейські практики та стандарти, наблизити Україну до ЄС.

Наталi БЕРАС, радник з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні, подякувала за плідну співпрацю між Україною та Францією у сфері освіти, науки та культури. У своєму виступі радниця відзначила те, що уряди України й Франції мають спільне розуміння необхідності зміни парадигми шкільного навчання від набуття знань до набуття компетентностей. Також вона наголосила на важливості ролі вчителя у реформуванні освіти — вчителя, який має гарантовану педагогічну свободу.

Володимир БУГРОВ, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, подякував Державній службі якості освіти України за партнерство, наголосивши: що якіснішою буде шкільна освіта, то кращих вступників отримають заклади вищої освіти.

Протягом двох днів учасники семінару детально дізналися про особливості функціонування системи освіти Франції. Із доповідями виступили:

 • Фабріс ПЕТО, Аташе з питань співробітництва в галузі французької мови Посольства Франції в Україні;
 • Tьєррі УЄЛЬ, інспектор початкової школи (країни Континентальної Європи) з резиденцією в Берліні;
 • Гі ШЕРКІ, регіональний інспектор мовних дисциплін учбового округу Гренобля;
 • Дезі ОДДОН, директорка Французького ліцею ім. Анни Київської;
 • Флоріан КОССА, завідувач початкових класів Французького ліцею ім. Анни Київської.

Важливим у ході семінару стало обговорення актуальних проблем в освіті та шляхів їх вирішення, ознайомлення з презентаціями:

 • «Освітня система Франції»;
 • «Пілотування та національна політика у сфері оцінювання системи освіти»;
 • «Пілотування та оцінювання закладів початкової освіти»;
 • «Логіка і принципи, за якими відбувається оцінювання (атестація) вчителів у Франції»;
 • «Оцінювання вчителів: від інспектування до управління кар’єрою»;
 • «Проект розвитку закладу освіти, укладання контрактів закладами загальної середньої освіти (для середніх та старших класів)».

 Французькі колеги дізналися про особливості системи забезпечення якості освіти в Україні з доповідей:

 • «Формування системи забезпечення якості освіти» (Юрій ВЕРГУН, директор департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України);
 • «Деякі питання сертифікації педагогічних працівників» (Іван ЮРІЙЧУК, директор департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти України).

Виходячи з багаторічного досвіду, представники обох країн дійшли спільної думки, що якість освіти будується на трьох умовах:

 • привабливість професії вчителя;
 • постійна робота над удосконаленням педагогічної практики;
 • підтримка шкіл та здобувачів освіти.

Державна служба якості освіти України висловлює щиру вдячність Посольству Франції в Україні за співробітництво, організацію семінару, обмін досвідом у сфері освіти, з питань забезпечення якості освіти.

Додатково — презентації та інші документи учасників семінару:

03.07.2019 «Освітня система Франції»Фабріс Пето «Організаційна структура Міністерства національної освіти»Тьєррі Уєль «Інстанції, які проводять оцінювання, їхні функції»Тьєррі Уєль «Консультаційні та дорадчі структури»Тьєррі Уєль «Національна оцінка результатів ліцеїв у Франції»Тьєррі Уєль «Формування системи забезпечення якості освіти»Юрій Вергун 04.07.2019 «Пілотування та функціонування округу першого рівня», Тьєррі Уєль «Пілотування та інструменти оцінювання»Дезі Оддон «Деякі питання сертифікації педагогічних працівників»Іван Юрійчук Зразки документів (у перекладі з французької мови):·         Перелік компетенцій вчителів та інших фахівців освітньої сфери·         Пам’ятка для проведення професійної співбесіди з вчителями, вихователями та психологами національної системи освіти Франції·         Звіт про проведення професійної співбесіди — ситуація з навчанням·         Звіт про проведення професійної співбесіди — ситуація з навчанням (Рівень оцінки)

В університетах створено 10 центрів колективного користування науковим обладнанням

Втр, 07/09/2019 - 11:09

Сьогодні вже створено 10 Центрів колективного користування науковим обладнанням (ЦККНО) в університетах. 9 з них – 2018-го, а ще 1 центр відкрито цьогоріч у Харківському національному університеті радіоелектроніки. Загалом до кінця 2019-го існуватиме 15 ЦККНО у вишах. Про це розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич 8 липня 2019 року, під час преспідходу в Сумському національному аграрному університеті.

«Наша ідея, яку ми втілюємо останні 2 роки цього Уряду: ми будуємо мережу Центрів колективного користуванням науковим обладнанням в університетах країни. У чому ця ідея полягає. Для сучасної науки обладнання є надзвичайно дорогим. І в наших університетах є проблема зношеності обладнання, яке не відповідає потребам сучасної науки. Дуже складно забезпечити в кожному закладі таке обладнання. І навіть значно багатші країни, ніж Україна, йдуть шляхом створення мережі таких центрів. Ми обираємо кращі університети в певній сфері і саме там розміщуємо лабораторії, які стають центрами, куди приїхати для проведення досліджень і вимірювань можуть науковці з інших вишів та наукових інститутів», – зазначила Лілія Гриневич.

Ця програма була започаткована МОН 2018-го. Зокрема, того ж року було створено ЦККНО «Лабораторія екологічного землеробства та природокористування» в Сумському національному аграрному університеті.

Основні напрями досліджень, які здійснюються в лабораторії:

 • Визначення вмісту важких металів у ґрунті;
 • Визначення вмісту важких металів у природних та стічних водах;
 • Визначення вмісту нітратів у продукції рослинництва;
 • Визначення вмісту кисню у воді та стічних водах;
 • Оцінка рівня радіаційного забруднення;
 • Визначення концентрації речовин у різноманітних розчинах (зокрема, стічних водах, реагентах, органічних розчинниках, кислотах тощо);
 • Оцінка кислотності ґрунту;
 • Оцінка родючості ґрунту.

У центр вкладено 4 млн гривень. 3,5 мільйони – це цільові кошти Міністерства освіти і науки, а ще 500 тис грн – кошти СумНАУ.

Загалом на проєкт зі створення центрів 2018 року було передбачено 33млн грн та ще 33 млн грн – 2019-го. Також планується 56млн грн інвестицій на 2020 рік.

Комісія при МОН рекомендувала 3 кандидатури на посаду освітнього омбудсмена

Пон, 07/08/2019 - 17:13

Комісія при МОН рекомендувала три кандидатури на посаду освітнього омбудсмена – голову правління громадської організації, яка займається захистом прав людини, шкільного директора, що активно бере участь у реформуванні освіти, та заступника директора Державної установи «Центр пробації», яка працювала з підлітками в складних ситуаціях. Про це розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич сьогодні, 8 липня 2019 року, під час спілкування з пресою в межах робочої поїздки на Сумщину.

«Зараз у нас тривав процес обговорення призначення освітнього омбудсмена. Це досить важлива посада, вона має велике значення для суспільства. Ми вирішили оприлюднити ці три кандидатури. Щоб суспільство могло ознайомитися з претендентами, ми оприлюднили їхні короткі відеопредставлення на сайті МОН», – зазначила Лілія Гриневич.

Усі матеріали будуть опубліковані також на офіційній сторінці Facebook Міністерства освіти і науки, де є можливість залишити свій коментар про кандидата.

«Ми будемо зважати на коментування громадськістю цих відеопредставлень, бо розуміємо, наскільки це суспільно важлива посада. Люди хочуть знати, хто захищатиме їхні права», – повідомила Міністр.

Рішення про призначення конкретної кандидатури буде прийняте до кінця тижня та опубліковане на сайті МОН у п‘ятницю, 12 липня.

Серед претендентів на посаду – Яковець Ірина Станіславівна, перший заступник директора Державної установи «Центр пробації».

Так, пробація – це:

 • забезпечення безпеки суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень;
 • надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);
 • організація виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;
 • пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);
 • допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві.

Більше про пробацію та суть роботи кандидатки можна прочитати за посиланням.

Її біографію можна завантажити тут.

У своїй відеовізитці Ірина Яковець розповідає про себе, а також своє розуміння того, чим має займатися освітній омбудсмен: https://youtu.be/BOJXynfPwA8

Комісія також рекомендувала до розгляду Міністром Горбачова Сергія Івановича, директора спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури міста Києва.

Його біографію можна завантажити тут.

Цей кандидат брав активну участь в проєкті оновлення програм 5-9 класів, а також співпрацює з Державною службою якості освіти.

У відеовізитці ви зможете дізнатися більше деталей про нього та його бачення розвитку інституту освітнього омбудсмена: https://youtu.be/5jaUHZp3lnM

Ще один кандидат на посаду – Ващук Олеся Петрівна, голова правління громадської організації «Міжнародна фундація розвитку».

Ця ГО займається підтримкою демократичних реформ в Україні, захистом прав українців та консультуванням громадян щодо цього, проведенням тренінгів, дискусій та воркшопів, моніторингом діяльності державних та громадських інституцій тощо. Більше про організацію на сайті.

Біографію Олесі Ващук можна завантажити тут.

Більше про кандидатку та плани на посаді у відеовізитці: https://youtu.be/aUinBLF-84E

«Це призначення освітнього обмудсмена надзвичайно відповідальне, адже саме обрана зараз людина розпочне формування цієї інституції та закладе передумови для її подальшого успіху», – відзначила Лілія Гриневич.

Нагадуємо, що інститут освітнього омбудсмена створюється для захисту прав здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників. До посади освітнього омбудсмена виписано дуже чіткі вимоги. Зокрема, він не може поєднувати свою роботу з іншою діяльністю, окрім творчої та викладацької, має бути громадянином України, що проживає на території держави не менше 5 років, мати вищу освіту та відповідний досвід роботи, а також вільно володіти державною мовою.

Для допомоги освітньому омбудсмену працюватиме спеціальна служба, що складатиметься з 15 осіб.

17 травня 2019 року Міністерство освіти і науки оголосило про відбір кандидатів на посаду освітнього омбудсмена, ним займалася спеціально створена комісія при МОН.

Позашкільна освіта має особливий вплив на навчальні результати дітей, – Лілія Гриневич

Пон, 07/08/2019 - 13:21

У малих школах діти мають суттєво гірші навички з математики та читання – про це свідчить моніторинг якості початкової освіти, який відслідковує розвиток математичної та читацької грамотності серед 4-класників. Це означає, що політика створення опорних шкіл – правильна, наразі вже працює 767 таких закладів. Про це розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, 6 липня 2019 року, під час спілкування з журналістами на Полтавщині.

 

«Ми отримали чіткі дані про те, що учні, які навчаються в маленьких школах, де до 16 четвертокласників, мають значно гірші результати з математичної та читацької грамотності, ніж учні, які навчаються в школах, де є 16 і більше четвертокласників. Це такий начебто парадоксальний результат, тому що, здавалося б, у маленькому класі є більше можливостей працювати з дітьми, опитати кожного, допомогти. На превеликий жаль, це показує, що такі маленькі класи належать до маленьких шкіл, і маленькі школи не можуть створити відповідне навчальне середовище і дати такий рівень кваліфікації вчителів, що може забезпечити відповідний навчальний результат»,- зазначила Лілія Гриневич.

Вона окремо наголосила, що місцеві органи самоврядування мають дбати про розвиток позашкільної освіти.

«Ми також побачили вплив позашкільної освіти на результати дітей. Зокрема, ті діти, які брали учать в гуртках, в якихось секціях, тобто ще десь поза школою навчалися, мали суттєво кращі результати з читацької грамотності, ніж інші четвертокласники. І це означає, що позашкільна освіта має особливий вплив на навчальні результати дітей. Це дуже актуально зараз, тому що ми спостерігаємо тенденцію, коли органи місцевого самоврядування, які управляють закладами позашкільної освіти, інколи заощаджують саме на цій системі й скорочують її»,- пояснила Міністр.

Вона підкреслила, що особливо активно на читацьку компетентність впливає заняття з театрального мистецтва.

«Це зрозуміло, бо дитина там вчиться говорити, в неї більше риторики і вона мусить прочитати свою роль. Тому до позашкільної освіти не можна ставитися недбало. Це варто враховувати під час подальшого формування політики»,- зауважила Лілія Гриневич.

Нагадуємо, що раніше Міністр повідомила, що дошкільна освіта впливає на розвиток математичної грамотності.

25 шкіл пілотуватимуть новітню програму соціального, емоційного та етичного навчання

Пон, 07/08/2019 - 12:02

Виховання цінностей – наріжний камінь Нової української школи, але ми ще не маємо достатньо напрацювань, як їх виховувати в межах системи освіти. Одну з програм, яка пропонує сучасні підходи для соціального, емоційного та етичного навчання – SEE Learning, пілотуватимуть вже цьогоріч у 25 школах України. Про це розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич 7 липня 2019 року, в межах  V Національної (не)конференції EdCamp Ukraine.

«Зараз на EdCamp Україна презентують новітню програму соціального, емоційного та етичного навчання для школярів. Вона буде пропілотована в 25 школах України. Сьогодні навіть будуть представлені для вчителів перші уроки такої програми. Нашим вчителям потрібно навчитися в якийсь спосіб поряд зі знаннями та вміннями формувати в наших молодих людей ті цінності, які допоможуть їм самореалізуватися й бути щасливими», – зазначила Лілія Гриневич.

 

Вона підкреслила, що пілотування допоможе виокремити найбільш успішні практики, які мають бути поширені на всі українські школи.

Завдяки гнучкості програми її можна практикувати як у межах окремого предмета, так у контексті інших уроків чи на позакласних заняттях. Тобто застосування програми жодним чином не порушить навчальний процес.

Також планується доповнити навчальні матеріали кращими українськими напрацюваннями з теми емоційного та соціального навчання.

Які школи увійдуть до 25 закладів проєкту, вирішать у межах конкурсного відбору після  Національної (не)конференції EdCamp Ukraine 2019. Але принцип такий: один регіон — одна школа.

“Це 20-40-хвилинні заняття, поділені на сім розділів. Для кожної вікової групи уже створено понад 40 уроків, яких вистачить на рік-два роботи. Вони містять чіткі методичні інструкції та прості, іноді ігрові, завдання для класу, на підготовку до яких педагогу потрібно менш як півгодини. У серпні завершиться відбір, а восени почнеться навчання педагогів”, – повідомив радник Міністра освіти і науки Олександр Елькін.

З вибраними матеріалами міжнародної програми з формування м’яких навичок SEE Learning можна ознайомитись тут.

Довідково:

Програму SEE Learning розробила міжнародна команда вчених на базі Університету Еморі (США) за підтримки Лауреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV. Підґрунтя нового методу — розвиток “soft skills” — “м’яких навичок” на кшталт уміння утримувати увагу, системно, креативно й критично мислити, співчувати, працювати в команді. Серед інших інновацій програми — виховання стійкості до негараздів та робота з психологічними травмами, що актуально для країни в стані війни.

Social, Emotional and Ethical Learning вважається результатом розвитку ідей соціально-емоційного навчання (Social and Emotional Learning), яке розробив відомий американський психолог, письменник і науковий журналіст The New York Times Деніел Гоулман. Розробкою SEL займались у Єльському університеті (Нью-Гейвен, Коннектикут, США) та Іллінойському університеті у Чикаго (Іллінойс, США). Результати 18 років впровадження цього методу такі: серед 270 000 школярів академічна успішність покращилась на 11%, бійки та цькування стали рідшими на 10%. SEE Learning розробляли науковці Університету Еморі з консультаціями від Гоулмана

Міносвіти повідомило, як відбуватиметься ЗНО-2020

Пон, 07/08/2019 - 11:40

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 травня № 635 врегулювано проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

Зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з 21 травня до 17 липня.

Відповідно до наказу кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів.

Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з одинадцяти навчальних предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

Випускникам старшої школи закладів загальної середньої освіти 2020 року, а також учням (слухачам, студентам) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які 2020 року завершать здобуття повної загальної середньої освіти, результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів буде зараховано як результати державної підсумкової атестації.

Ці учасники мають обов’язково скласти:

 • українську мову і літературу;
 • математику або історію України (на вибір учасника);
 • ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

У 2020 році здобувачі повної загальної середньої освіти, які бажають, щоб результат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови їм було зараховано як оцінку за державну підсумкову атестацію, і вивчають цю мову на рівні стандарту, отримають оцінку за атестацію за результатами виконання завдань рівня стандарту. Випускники, які вивчають іноземну мову на профільному рівні, отримають оцінку за атестацію за результатами виконання завдань рівня стандарту та профільного рівня.

Також 2020 року результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (української мови), математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) можуть зараховуватися як результати атестації для студентів закладів вищої освіти, які скористалися правом повторного складання ДПА у формі ЗНО.

Чи впливає освіта на престиж майбутньої професії

Птн, 07/05/2019 - 17:23

Благодійна організація соціальної мобільності Британії повідомляє: в професіях, які вимагають вищої освіти, домінують люди, що закінчили приватні школи та університети Оксфорда і Кембриджа. Повідомляє  ВВС.

Комісія Sutton Trust і Social Mobility проаналізувала рівень освіти 5000 осіб на вищих посадах. Виявилося, що ці впливові люди мали в п’ять разів більше шансів отримати приватну освіту в порівнянні зі звичайним населенням.

У дослідженні “Elitist Britain” взяли участь 5000 відмінників, які займаються бізнесом, політикою, ЗМІ, громадськими організаціями, творчими індустріями і спортом. У ньому не вказані окремі особи, але робиться висновок про те, що “влада належить вузькій частині населення – 7%, які відвідують приватні школи, і 1%, які закінчують Оксфорд і Кембридж”, пише ВВС.

Служба зазначає, що більшість нинішніх чиновників судової влади, дипломатичної служби, збройних сил і державних органів – це колишні учні державних шкіл.

Сучасні поп-зірки відвідували приватні школи частіше, ніж проректори університетів: 20% в порівнянні з 16%.

Що стосується загального “розриву у владі”, то в доповіді говориться, що в елітних колах мали приватну освіту 39% людей в порівнянні з 7% простого населення. Битва за лідерство Консервативної партії ведеться між двома випускниками Оксфорда – і ці цифри показують, що контингент Оксфорда і Кембриджа залишається помітним в сферах політики, права та формування громадської думки в ЗМІ. Але вплив Оксфорда і Кембриджа на Палату громад залишається значним. Серед голів обраних комітетів кожен третій – “Оксбридж”. Найдивовижніше те, що 24% цієї топ-групи вчилися в Оксфорді та Кембриджі, в той час як лише 19% працюючого населення в цілому вчилися в університетах.

Українські школярі зможуть відправляти свої розробки в космос

Птн, 07/05/2019 - 15:31

Учні Малої академії наук України отримають можливість запускати в космос свої проєкти. Про це розповіли очільники Малої академії наук 4 липня 2019 року, за результатами візиту українських школярів, учасників Міжнародної олімпіади геніїв – Genius до наукової групи Міжнародної космічної станції (МКС).

 

Як пояснив керівник міжнародного відділу МАН Євген Кудрявець, школярі познайомились з представниками трьох ключових компаній з космічних досліджень – Alpha Space, NanoRacks і Staars. Вони мають свої центри на МКС та відправляють у космос по 300-400 експериментів на рік.

«Діти розповіли про свої проєкти. Вони озвучили настільки яскраві питання і пропозиції, що навіть вчені NASA зізналися, що деякі влучні зауваження стануть їм у пригоді», – відзначив керівник міжнародного відділу МАН.

За його словами, під час цієї зустрічі учні також захотіли відправити свої проєкти в космос. У них буде така можливість, адже Мала академія наук планує реалізувати з NASA великий міжнародний конкурс.

«Ми зараз ведемо переговори про те, щоб зробити міжнародний конкурс на базі Малої академії наук, в якому братимуть участь діти з України та інших країн світу. На конкурс можна буде командно подавати ідею проєкту, щоб він був відправлений у космос», – поділився планами Євген Кудрявець.

Учні також відвідали Mission control center (Центр управління польотами NASA) і Space Сenter Houston (Космічний Центр Х’юстон), де представлено багато експонатів з космосу.

Як зазначив президент Малої академії наук Станіслав Довгий, втілення таких проєктів є можливим завдяки унікальній співпраці МАН та NASA.

«Це неймовірний досвід для наших учнів долучитися до наукових досліджень космосу, запропонувати свої ідеї та розробки, які в майбутньому, без сумніву, зроблять свій внесок у розвиток авіації та космонавтики», – резюмував президент МАН.

Сьогодні підтримка талановитих дітей – один із основних пріоритетів МОН. Так, якщо порівнювати бюджет МАН на міжнародну діяльність, то він з 2015 року зріс з 134,9тис грн до 7 млн 159,1тис грн 2019 року.

«Мала академія наук – це шанс для кожної дитини, незалежно від її місця народження та соціального статусу, проявити свої здібності та отримати якісно кращу освіту. Нещодавно досвід МАН було визнано, і вона стала Центром 2-ї категорії ЮНЕСКО, що допомагає розвивати освіту в Східноєвропейському регіоні. Наше завдання – розвивати академію надалі, робити її ефективнішою та прогресивнішою, щоб дати ще більше шансів нашим дітям», – додала Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

На «Startup Thursday. Zhytomyr» відзначили проєкт команди ЖНАЕУ

Птн, 07/05/2019 - 13:19

У Житомирі 4 липня відбувся «Startup Thursday. Zhytomyr», під час якого обирали найкращий стартап-проєкт. На відкриття заходу завітали голова обласної ради Володимир Ширма, його заступник Максим Вілівчук, депутат обласної ради Сидір Кізін, представники обласної та міської влади.

Відриваючи захід, Володимир Ширма наголосив на тому, що обласна рада цієї каденції прийняла багато програм у різних сферах, зокрема і на підтримку бізнесу.

«В області діє програма підтримки малого та середнього бізнесу, за якою відшкодовуються кредитні відсотки. Минулого року прийнято Програму організації підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в Житомирській області у 2019-2022 роках, на яку виділено 1 млн грн. Українському центру дуальної освіти передано комунальне приміщення задля створення ІТ-кластера «Полісся» з навчальним центром, коворкінгом, лабораторіями, бізнес-інкубатором. Це дасть змогу створити нові робочі місця, а молоді спеціалісти зможуть поєднувати навчання із практикою, що і є завданням дуальної освіти. А завдання влади – допомагати і підтримувати молодь, у якої є бажання себе проявити і реалізовувати власні проєкти», – сказав голова обласної ради.

Під час заходу ІТ-спеціалісти з Житомира презентуватували  власні ідеї, з яких обрали найкращі. Переможці отримали різноманітні нагороди – від грошового призу до можливості навчання чи влаштування на роботу. Також фахівці стартапів розповідали про те, як запустити стартапів, чому стартапи провалюються та як стартаперу знайти фінансування тощо.

Команда Житомирського національного агроекологічного університету (спікер  – студент 4 курсу факультету лісового господарства Роман Зінкевич та керівник  Юрій Сірук) представила на «Startup Thursday. Zhytomyr»  проєкт щодо визначення санітарного стану насаджень та отримала схвальні відгуки від команди експертів і гостей, призовий сертифікат й грошову винагороду.

Загалом ЖНАЕУ підготував 4 інноваційні розробки. Експертів зацікавили проєкти «Інтерактивна панель Museuminfo» Олександра Гоголюка, «INMap» (навігація у приміщеннях) Величка Олексія та Вяхіревої Дарії, Android застосунок «PeopleJobZT» Юрія Рудніцького, за якими планується пошук інвесторів для реалізації.

 

Пресслужба Житомирського національного агроекологічного університету

 

 

 

 

 

Вступ-2019.  Регіональний та галузевий нарахують автоматично, а сільський треба підтвердити

Птн, 07/05/2019 - 12:29
Під час вступної кампанії 2019-го, як і торік, є 3 коригувальні коефіцієнти: сільський, регіональний та галузевий. На них множитиметься конкурсний бал певних категорій вступників. Відповідне роз’яснення надав Директорат вищої освіти та освіти дорослих МОН 4 липня 2019 року, в зв’язку з початком активної фази вступної кампанії. Так, претендувати на сільський коефіцієнт (СК) можуть ті, хто в рік вступу закінчили школу на території села й зареєстровані в селі. СК дорівнює 1,02 для всіх таких вступників, а також 1,05 для вступників на спеціальності, яким надається особлива державна підтримка. Перелік шкіл, учні яких мають право на сільський коефіцієнт, завантажено в ЄДЕБО. Тож в електронних кабінетах випускників таких закладів автоматично з’являється повідомлення про можливість застосування СК. Однак щоб його отримати, вступник має завантажити в електронний кабінет або додати до паперової заяви довідку про місце реєстрації. Її форма є в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою КМУ від 2 березня 2016 року № 207. Важливо, що цього року не має значення, скільки часу вступник зареєстрований у селі. Однак варто звернути увагу, що СК не застосовується для вступників, які закінчили школу або зареєстровані на території селищ. Регіональний коефіцієнт (РК) нараховується тим вступникам, які обирають виші НЕ в Києві. Для 11 регіонів РК дорівнює 1.04. Це такі області: Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська, Черкаська. В усіх інших випадках РК дорівнює 1,02. Галузевий коефіцієнт (ГК) дорівнює 1,02 і діє для вступників на ті спеціальності, яким надається особлива державна підтримка. Необхідно звернути увагу, що ГК застосовується тільки для заяв із першою та другою пріоритетністю. Регіональний та галузевий коефіцієнти нараховуються вступникові автоматично, тобто для їх отримання йому не потрібно робити жодних додаткових дій.

 Також цього року вперше запрацює механізм першочергового зарахування тих вступників у медичні та педагогічні виші, що готові після закінчення навчання працювати в сільській місцевості. Йдеться про вступників на спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» і 22 «Охорона здоров’я», які уклали угоду про відпрацювання не менш як 3 роки в селі або селищі міського типу. Для таких вступників передбачена квота-4, тобто окремі місця. Якщо їх не вистачить на всіх таких абітурієнтів, то буде задіяний механізм першочергового коефіцієнта і бали вступника домножуватимуться на 1,05.

Учитель, який навчає дитину в школі, не може бути репетитором 

Птн, 07/05/2019 - 11:11

Про це Лілія Гриневич розповіла в інтерв’ю “Високому Замку”. Вона вважає ганебним явищем те, що вчитель не дає належної інформації на уроці, аби діти приходили до нього на індивідуальні платні заняття.

Іноді вчитель не працює як належить на уроці, аби діти приходили до нього на індивідуальні платні заняття. Це ганебне явище! Ми підготували листи Міністерства освіти і розіслали їх по школах. Це непедагогічно і це порушення. Тобто вчитель, який безпосередньо навчає дитину в школі, не може бути репетитором — це конфлікт інтересів. Але школа має право надавати легальні платні освітні послуги. Серед них — індивідуальне навчання з дітьми. Це обліковується як урок. З батьками укладається договір про надання платних освітніх послуг. Але маємо досвід дітей, які мають дуже високі результати ЗНО, і вони не мали репетиторів. Все залежить від школи, середовища і від наполегливості самої дитини“,- зазначила пані міністерка.

Cвідоцтва та додатки без печатки є дійсними й приймаються для вступу – роз’яснення МОН

Птн, 07/05/2019 - 10:07

Технічні описи документів про освіту НЕ містять жодних вимог про наявність на таких документах печатки закладу освіти. Відповідне роз’яснення надає МОН України сьогодні, 5 липня 2019 року, в зв’язку з численними зверненнями вступників та їхніх батьків на гарячу лінію.

Заявників турбує питання, що їм видають свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти та додатки до них без печатки закладу освіти. Водночас в деяких школах ці документи видають з печаткою.

Технічні описи документів про освіту затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 04.02.2014 № 97. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0283-14 Відповідно до змін, внесених 2018 року, описи не містять вимог щодо наявності печатки закладу освіти на документі про освіту, що виготовляється як на основі фотокомп’ютерних технологій (свідоцтво), так і поліграфічним способом (додаток до свідоцтва).

Так само зображення печаток відсутні на зразках документів про повну загальну середню освіту, затверджених наказом МОН від 16 жовтня 2018 р № 1109. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-dokumentiv-pro-zagalnu-serednyu-osvitu

Таким чином школа НЕ зобов’язана проставляти на документах про освіту свої печатки. Свідоцтва та додатки до них без печатки є дійсними й приймаються для вступу до вишів, а також в усіх інших випадках.

У проставленні печатки на документах про освіту немає потреби, адже наразі інформація про всі видані такі документи міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Перевірити достовірність того чи іншого документа можна прямо в ЄДЕБО за цим посиланням https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/

Крім того, відповідно до Господарського кодексу України використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.

Парламент Франції заборонив фізичні покарання та приниження дітей

Птн, 07/05/2019 - 10:01
2 липня 2019 року парламент Франції ухвалив закон про “Школу довіри”. Закон забороняє фізичні покарання, приниження та знущання з дітей. Франція стала 56 державою у світі, яка на законодавчому рівні не дозволяє застосовувати у виховуванні дітей фізичне чи психологічне насилля, повідомляє УП.Життя.

Незадовго до обговорення законопроекту у Франції асоціація Fondation pour l’Enfance опублікувала дані, згідно з якими:

 • Всі присутні під час остаточного голосування в залі сенатори одноголосно виступили проти побиття дітей.85% французьких батьків мають звичку вдаватися до насильства “в повчальних цілях”;
 • 75% жорстокого поводження з дітьми є результатом “покарань за освіту”;
 • понад 50% батьків б’ють своїх дітей до досягнення ними віку двох років.

Закон також забороняє лайку, приниження та інші види знущання.

Державний секретар у справах захисту дитини Адріан Таке стверджує: “Жодне насилля не може навчати, жодне насилля не є “нормальним“.

Але, як повідомляє The Telegraph, невідомо, чи це вплине на поведінку батьків, адже особливих покарань за порушення закону не передбачено.

Також вирішено помістити повідомлення про існування такого закону на першій сторінці медичної книжки, яка видається батькам на дитину.

Де найвища повага до вчителя – там найкраща успішність

Чтв, 07/04/2019 - 16:49
Масштабне дослідження у 35 країнах світу провів фонд The Varkey Foundation. Результати науковці опублікували у звіті «Індекс глобального статусу вчителя 2018». Інформує Освіторія.

Вчені дослідили соціальний статус педагогів, рівень оплати їхньої роботи, кількість охочих отримати педосвіту, соціальне сприйняття вчителів та рівень поваги учнів. Країни, які досліджували: Бразилія, Китай, Чехія, Єгипет, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ізраїль, Італія, Японія, Південна Корея, Нідерланди, Нова Зеландія, Португалія, Сінгапур, Іспанія, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія, США, Тайвань, Угорщина, Гана, Уганда, Аргентина, Перу, Колумбія, Чилі, Панама, Індія, Росія, Малайзія, Індонезія, Канада.

Подаємо найцікавіші міжнародні висновки. Отож, те, як суспільство сприймає вчителів, відокремили від того, як сприймають якість системи освіти загалом. Виявилося, що існують значні відмінності в баченні статусу педагога залежно від особливостей країни. На сприйняття людей впливають їхній вік, стать, релігія, освіта і навіть наявність дітей.

Дослідники з’ясували, що люди похилого віку поважають вчителів більше за молодь. Випускники – більше, ніж не-випускники. Чоловіки – більше, ніж жінки. А батьки – більше, ніж бездітні. Цікаво, що етнічні меншини загалом менше поважають вчителів, але представники ісламської віри традиційно цінують їх високо.

Цікаво, що в більшості країн вчителі вважають власний статус вищим, ніж думає громадськість. В Азії вчителів шанують більше, ніж в європейських країнах.

Найвища престижність вчителів у Китаї. Найнижчі за статусом педагоги в Бразилії та Ізраїлі. Ці показники незмінні вже 6 років. Порівняно з 2013 роком, у Японії та Швейцарії статус вчителя зріс. Водночас, він знизився в Греції.

У багатьох країнах люди прирівнюють вчителів за статусом до соціальних працівників та бібліотекарів.

Найвище оцінюють ранг вчительської професії у Малайзії, Китаї – там вчителів прирівнюють до лікарів, яким надали найвищий статус серед обраних для порівняння професій. Але загалом у світі найчастіше вчителів порівнюють із соціальними працівниками (у 50% опитаних країн).

Що вища в країні повага до вчителів, то частіше батьки заохочують дітей обирати педагогічну професію. Це відбувається навіть незалежно від рівня оплати праці.

Більшість європейських країн вважає, що учні переважно не поважають вчителів. Навпаки думають у Китаї – там 80% респондентів впевнені у шанобливому ставленні школярів.

У більшості країн середній показник учнівської поваги до педагогів – 36%. Нижчий рівень – в Європі, вищий – в Азії, Африці та на Близькому Сході.

Існують значні контрасти між країнами, де батьки заохочують молоде покоління стати вчителями. Спонукають дітей до вибору освітньої професії понад 50% батьків у Китаї, Індії, Гані та Малайзії, і тільки 8% роблять це в Ізраїлі та Росії. Статистика довела, що вчительської долі своїм дітям бажають там, де переконані, що учні поважають своїх вчителів.

Науковці встановили чіткий зв’язок між повагою до професії та заробітною платою.Професії, які респонденти вважали більш престижними, вони вважали і більш високооплачуваними. У більшості країн респонденти вважають, що фактична заробітна плата вчителів нижча за справедливу.

У Південній Америці та африканських країнах вважають, що справедлива зарплата вчителів має бути на 40-60% більшою, ніж наявна.

У США вважають, що зарплата до справедливої не дотягує на 16%, у Великій Британії – на 23%.

Переважно, вчителі бажають зарплати не суттєво більші від тих, які фактично отримують. А в країнах з високими зарплатами вчителі кажуть, що така оплата справедлива.

В усіх 35 країнах близько половини опитаних вважають, що вчителі повинні мати зарплату відповідно до успішності їхніх учнів. У Єгипті такої думки дотримуються 78%, що є найвищим показником серед усіх країн.

“Чорнобиль” – новий погляд на давню історію

Чтв, 07/04/2019 - 15:22

 26 квітня 1986 року о 1:23 за київським часом, відбулась  найбільша техногенна катастрофа в історії людства, вибух у четвертому реакторі Чорнобильської АЕС . Після потужного вибуху, реактор було повністю зруйновано, а на все місто поринула велика  кількість радіоактивних речовин. 

Минуло 33 роки і світ знову заговорив та згадав події тієї жахливої ночі  завдяки серіалу “Чорнобиль” від НВО.  Цей серіал потрапив у ТОП  кінорейтингів.  Заснований на історичних документах та подіях із життя радянського народу.

У чотирьох серіях зображено чимало подій  і відповідей, на питання, які цікавили людство протягом багатьох років. Хоча є і моменти, які не збігаються з реальністю. Наприклад, евакуація в серіалі почалася 27 квітня, а на справді пізніше, бо як відомо, 1 травня люди йшли на парад та святкували.

Після виходу серіалу соціальні мережі були підірвані, це була найактуальна тема для обговорення. Саме в США, Великобританії і на пострадянському просторі, серіал викликав найбільший резонанс.

Ось кілька цікавих фактів :

 1. Автор серіалу – Крейг Мейзін пережив запаморочливий підйом кар’єри. За його словами, він вивчав аварію в Чорнобилі п’ять років – питання, чому трапився вибух, дуже його цікавило.
 2. Художні допущення. У серіалі є героїня  Уляна Хомюк – її грає актриса Емілі Уотсон. Це радянський ядерний фізик,яка бере участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Так от, такої людини в реальності не було, але в образі Уляни поєднали риси всіх вчених-ядерників, які приїхали в Прип’ять навесні 1986 року.
 3. Історія про трьох дайверів. Ананенко, Баранов і Беспалов дійсно зробили геройський вчинок. Чоловіки одягли гідрокостюми, але плисти  коридорами їм не довелося: насоси пожежних машин знизили рівень води і її було максимум по коліно. Засувки були знайдені, клапани відкриті, загроза минула. При цьому ніхто з трьох дайверів не отримав смертельну дозу радіації. Рівні радіації, звичайно, були високі – набагато вищі від нормальних умов. Але не катастрофічні, променеву хворобу вони там не отримали.  Де треба, вони пробігли, щоб зменшити вплив радіації.

У 2005 році Борис Баранов помер від серцевого нападу. Йому було 65 років. Ім’я героя внесли до Книги Пам’яті ЧАЕС. А ось Беспалов і Ананенко ще живі: перший продовжував працювати на ЧАЕС, другий працював у Державній інспекції ядерного регулювання України,а потім став співробітником Українського ядерного форуму.

Цей серіал популяризував аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Тим самим, привернув увагу багатьох іноземців.

Нині чимало туристів  в Україну приїжджають, щоб особисто відчути атмосферу міста-привида й на власні очі побачити жахливі руйнування від найбільшої за всю історію ядерної енергетики катастрофи.

Фільм привертає увагу людства до трагедії Чорнобиля – до її  масштабів і до того, що не минуло, а й досі є.

Катерина Бережна, студентка НАУ

100 днів НАЗЯВО: перші акредитації розпочнуться у жовтні

Чтв, 07/04/2019 - 12:29
Перші пілотні акредитації освітніх програм, успішне проходження яких у майбутньому даватиме можливість університетам видавати дипломи державного зразка, мають початися вже в жовтні. Про це йшлося на пресконференції щодо 100 днів роботи новоствореного Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти за участі Міністра освіти і науки Лілії Гриневич  3 липня 2019 року, в Українському кризовому медіа-центрі. Міністр відзначила, що МОН намагалося запустити НАЗЯВО кілька разів, і лише втретє все пройшло успішно. Наприклад, 2015 року до складу Нацагентства, за результатами виборів, потрапили люстровані чиновники, що викликало хвилю суспільного обурення. Це та окремі неточності формулювань Закону «Про вищу освіту» призвели до затримки зі створенням НАЗЯВО. «Національне агентство – це совість вищої освіти. Я задоволена, що теперішній склад Агентства складається з людей, які володіють питанням якості вищої освіти та мають добру репутацію. Головне завдання зараз – встановлення прозорих, зрозумілих правил, як буде працювати Агентство, зокрема, напрацювання великої кількості нормативно-правових актів, за якими воно надалі працюватиме», – розповіла Лілія Гриневич. Одне з ключових завдань Нацагентсва – робота над створенням нової системи забезпечення якості вищої освіти. Внутрішня система забезпечення якості передбачає, що заклад у співпраці зі стейкхолдерами (роботодавцями, студентами, викладачами, місцевою владою, жертводавцями тощо) визначає мету своєї програми і формує систему, за якою перевіряє, наскільки ефективно заявлена мета досягається. Зовнішня система забезпечення якості (те, що називають процесом «акредитації») покликана перевірити, наскільки працює внутрішня і, відповідно, наскільки заявлені цілі досягаються також в порівнянні з іншими подібними програмами. Таким чином одним із найважливіших для роботи Нацагентства документів є Положення про порядок акредитації освітніх програм, що був днями підписаний Міністром. «Цей документ представляє абсолютно іншу філософію якості та акредитації – ми пропонуємо співпрацю з університетами, ми не контролюємо та не нависаємо, ми пропонуємо співпрацювати. Ключове слово – довіра: довіра між університетом та Агентством, але і довіра між студентами та адміністрацією. Це шлях до збільшення конкуренції між вишами. Ми розвиваємо університетську автономію, оскільки заклади мають академічну автономію, яку можна порівняти з американськими університетами, але ці можливості треба капіталізувати. Одне з наших завдань – університетські рейтинги. Рано чи пізно вони вплинуть на економіку розвитку університетів», – підкреслив голова Національного агентства Сергій Квіт. Михайло Винницький, голова Секретаріату НАЗЯВО, розказав про те, що наразі секретаріат Нацагентства отримав 3829 анкет від осіб, які бажають стати експертами з акредитації, – з них 449 від студентів. Під час наступних кількох тижнів з усіма кандидатами проведуть телефонні інтерв’ю, а далі кожен пройде спочатку онлайн, а далі очне навчання й тестування. Очільники Нацагентства очікують, що отримають пул з приблизно 2,5 тисяч сертифікованих експертів. «Це вже команда, з якою можна буде розпочинати запроваджувати нову парадигму якості. Процес акредитації залежить від кількох факторів, але перші пілотні акредитації ми розраховуємо на 1 жовтня. За нашими оцінками зараз є приблизно 15 тисяч освітніх програм, чинних в Україні. Фактично ми передбачаємо, що у нас буде 3 тисячі програм, які будуть акредитуватися щороку. Наступного року ми не будемо акредитувати 3 тисячі програм. В цій реформі закладено певний перехідний період. На сьогодні ті програми, які мають чинні сертифікати, видані ще МОН за старою системою, залишаються чинними  і уже часто є продовженими на певний період часу – до 2022-23 року. У нас є час до цього вийти на повну потужність Агентства стосовно акредитації», – повідомив Михайло Винницький. Він додав, що водночас наступного року багато закладів потребуватимуть акредитації PhD-програм. Не менш важливими для функціонування нової системи акредитації є Галузеві експертні ради. Їх потрібно сформувати 29 – одну на кожну галузь, визначену Переліком галузей і спеціальностей, чисельністю 9-15 осіб в кожній раді. Наразі отримано майже 1000 заяв від кандидатів в ГЕР. Лідія Фесенко, президент Української асоціації студентів та член Агентства, зазначила, що вперше студентів долучили як повноцінних партнерів до процесу забезпечення якості вищої освіти в Україні. «З перших днів було зрозумілим, що буде важко і треба буде докладати максимально зусиль. Але студентам завжди їх доводилось докладати ще більше, оскільки досі немає віри в нас як в сильних стейкхолдерів, оскільки для когось залучення студентів – досі не факт, а дискусія. Як члени Агентства студенти долучаються до формування політик та нормативних документів. Завдяки ресурсам Української асоціації студентів вдалось зайняти сильні позиції, щоб залучати студентів як кандидатів до галузевих експертних рад та експертів, які будуть безпосередньо брати участь в акредитації. Варто зазначити, що станом на зараз вже є підготовлені студенти, які проходили відповідні тренінги в рамках QA Pool UAS і мають розуміння, що таке акредитація відповідно до стандартів Європейського простору вищої освіти. Тому є сподівання, що студенти себе проявлятимуть фахово з перших акредитаційних місій», – відзначила Лідія Фесенко. Член Нацагентства від роботодавців Олена Колеснікова наголосила, що одним із завдань НАЗЯВО є забезпечення зв’язку вищої освіти з ринком праці. «Система якості вищої освіти не буде повноцінно функціонувати без залучення роботодавців як одних зі стейкхолдерів до розроблення нових «правил гри» (комплексу нормативно-правових актів та методичних розробок), здатних гарантувати розвиток системи забезпечення якості вищої освіти. Роботодавці прагнуть до створення партнерських відносин із закладами вищої освіти. Саме тому представники роботодавців брали найактивнішу участь у підготовці проєкту Положення про акредитацію освітніх програм – ним передбачено залучення експертів ринку праці до реалізації освітніх програм та забезпечення відповідності програм закладів вищої освіти професійним стандартам», – зауважила Олена Колеснікова. За інформацією прес-служби МОН

Сторінки