Новини з Педпреси

Педагогічна преса: все про освіту в Україні та світі.
Адреса URL: https://pedpresa.ua
Оновлено: 29 хв 58 сек тому

Щодо надання відпустки у зв’язку з навчанням

Пон, 10/07/2019 - 14:23

Статтею 216 Кодексу законів про працю України та статтею 15 Закону України «Про відпустки» встановлені гарантії щодо надання працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, додаткових оплачуваних відпусток:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на І та ІІ курсах у вищих навчальних закладах:

 • І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів;
 • ІІІ та IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;
 • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів.

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на ІІІ і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

 • І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;
 • ІІІ та IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних днів;
 • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів.

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів;

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 % середньої заробітної плати працівника.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватися інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням.

Звертаємо увагу на те, що зазначені відпустки надаються впродовж навчального року і лише тим працівникам, які успішно навчаються в зазначених навчальних закладах без відриву від виробництва.

Враховуючи наведені вище законодавчі норми тривалість додаткової оплачуваної відпустки диференціюється за такими критеріями:

 • форма навчання (вечірня, заочна);
 • рівень акредитації навчального закладу;
 • курс, на якому працівник навчається.

Закон України «Про вищу освіту» в редакції від 1.07.2014 № 1556–VII вже не містить поділу закладів вищої освіти за рівнем акредитації. Разом з тим, в пункті 12 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону зазначено, що до приведення нормативно-правових актів з питань оплати праці, пенсійного та стипендіального забезпечення у відповідність із вимогами цього Закону умови оплати праці, пенсійного забезпечення педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, стипендіального забезпечення осіб, які навчаються, зберігаються:

 • для університетів, академій, інститутів – на рівні закладів вищої освіти III – IV рівнів акредитації;
 • для коледжів (включаючи коледжі як структурні підрозділи університетів, академій, інститутів) – на рівні закладів вищої освіти I – II рівнів акредитації;

У частині другій статті 15 Закону України «Про відпустку» визначено, що працівники, які здобувають другу (наступну, тобто третю також) вищу освіту в навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, які мають у своєму складі підрозділи післядипломної освіти, мають право на додаткову оплачувану відпустку тієї ж тривалості, що й працівники, які навчаються на третьому і наступному курсах вищих навчальних закладів відповідних рівнів акредитації.

Стаття 202 КЗпП України зобов’язує власника створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням працівникам, які навчаються без відриву на виробництві.

Власник зобов’язаний надавати працівникові відпустку саме в той час, який визначений вищим навчальним закладом. Ненадання відпустки в цей час не може бути обґрунтовано виробничою необхідністю для підприємства.

У листі від 2.01.2013 № 2/13/116–13 Міністерство соціальної політики України роз’яснює, що для отримання додаткової сплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням працівнику-студенту необхідно надати роботодавцю довідку-виклик навчального закладу на сесію, в якій, зокрема, зазначається: форма навчання; рівень акредитації навчального закладу; курс, на якому працівник навчається, період сесії, встановлений навчальним закладом, підстава для надання такої відпустки (для складання заліків та іспитів, настановних занять, державних іспитів, для підготовки та захисту дипломної роботи) та написати заяву про надання такої відпустки.

Отже, для роботодавця підтвердженням того, що працівник–студент успішно навчається (тобто за ним немає академзаборгованості) та тривалості перебування у навчальній відпустці є довідка-виклик навчального закладу. Вимоги адміністрації підприємства щодо отримання від навчального закладу після завершення сесії довідок про відсутність за працівником-студентом академзаборгованості чи повернення на підприємство другої відрізної частини довідки-виклику є неправомірними.

Відповідно до статті 217 КЗпП на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Нарахування заробітної плати за час відпустки у зв’язку з навчанням провадиться згідно з наказом роботодавця про надання відпустки. Виплата цих відпускних провадиться не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

Завантажити документ list-msp-navch-vdpustka.docx [13,47 Kb][39] 

Юридичний відділ ЦК Профспілки

LEGO Play Box для першокласників уже в Україні

Пон, 10/07/2019 - 13:01

Другий рік поспіль The LEGO Foundation надає безкоштовну допомогу Україні у вигляді наборів LEGO Play Box та Six Bricks для перших класів. Уже цього тижня до України було завезено та розподілено по 10 регіонах 13 вантажівок з наборами LEGO Play Box.

«Ці набори – хороший дидактичний матеріал для наших вчителів. Під них прописані спеціальні методики, які допомагають дітям як засвоювати знання, так і розвивати м’які навички. Це дуже суттєва допомога Україні і ми раді, що маємо такі довірливі та міцні стосунки з партнерами. Реформа “Нова українська школа” – це справа багатьох, і без такої співпраці здійснити її було б надзвичайно важко», – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Минулого року загалом було завезено 51 вантажівку з наборами LEGO і цьогоріч розраховують на приблизно такий же обсяг. Завезення наборів до України відбувається у 4 етапи – вересень, жовтень (Six Bricks), листопад 2019 року та березень 2020 року.

Першими цьогоріч набори отримують Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська, Київська, частково Хмельницька області та м. Київ.

Ця співпраця відбувається в межах Меморандуму про взаєморозуміння між МОН та The LEGO Foundation, що був підписаний влітку цього року. Окрім підтримки реформи у початковій школі, він також передбачає поглиблення співпраці між МОН та The LEGO Foundation у дошкільній освіті, вищій педагогічній освіті та післядипломній педагогічній освіті. Також The LEGO Foundation долучається до проведення наукових та моніторингових досліджень у дошкіллі та початковій школі України.

Слід додати, що в Україні працює команда тренерів The LEGO Foundation, які проводять тренінги, навчання та супровід педагогів усіх ланок освіти.

1600 вступників з Донбасу та 265 – з Криму вступили до українських вишів за спрощеною процедурою

Пон, 10/07/2019 - 12:02

За 4 роки роботи освітніх центрів (ОЦ) “Крим-Україна” та “Донбас-Україна” кількість вступників з окупованих територій збільшилася майже вдвічі. Так, після старту роботи центрів у 2016-му понад 850 абітурієнтів з Донбасу вступили в українські виші за спрощеною процедурою, тоді як цього року їх кількість досягла 1600. За цей же період кількість вступників серед кримчан збільшилася від 153 до 265.

Про це розповіла Міністр освіти і науки Ганна Новосад 4 жовтня 2019 року, під час пресконференції, присвяченій підсумкам роботи ОЦ “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”.

“Цього року освітні центри працювали з 3 червня до 27 вересня. Загалом ми спостерігаємо постійне збільшення кількості дітей, які вступають в українські виші як через центри “Крим-Україна”, так і через центри “Донбас-Україна”. Зазначу, що вступ абітурієнтів з Криму та Донбасу – це завжди перепони зі сторони Російської Федерації, яка окупувала ці території. Усе це спричиняє те, що кількість дітей, які мають доступ до української освіти, все одно не є високою. Тому ми маємо низку заходів задля захисту потенційних вступників. До них, наприклад, належить шифрування особистих даних в наказах про зарахування”, – розповіла Міністерка Ганна Новосад.

Так, центри “Крим-Україна” цього року працювали на базі 35 закладів вищої освіти в різних регіонах України – Києві, Львові, Одесі, Миколаєві, Харкові, Херсоні, Запоріжжі та Дніпрі. Кримчани могли вступати до вишів, де створені такі центри, на місця державного замовлення в межах встановлених квот. Цього року їх обсяг склав 2 тис 600 місць.

ТОП вишів, куди найбільше вступили через ОЦ “Крим-Україна” виглядає так:

 1. Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського – 110 осіб;
 2. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 51 особа;
 3. Національний університет “Львівська політехніка” – 24 особи;
 4. Херсонський державний університет – 22 особи.

Центри “Донбас-Україна” діяли на базі майже 40 вишів – переміщених із зони ООС або тих, які розташовані на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей. Це, зокрема, міста Київ, Бахмут, Вінниця, Краматорськ, Костянтинівка, Сєверодонецьк, Старобільськ, Торецьк тощо.

ТОП вишів, куди найбільше вступили через ОЦ “Донбас-Україна” виглядає таким чином:

 1. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля – 177 осіб;
 2. Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ “ДДПУ” – 133 особи;
 3. Приазовський державний технічний університет – 124 особи.

Для того, щоб скористатися спрощеною процедурою, вступнику треба було звернутися до ОЦ, заповнити освітню декларацію та скласти 3 вступні іспити – з української мови, історії України та профільного предмету (або творчий конкурс). Важливо, що вони НЕ мали надавати результати ЗНО, український паспорт чи атестат. Водночас, якщо абітурієнт все ж мав результати ЗНО чи український атестат, він теж міг вступити через ОЦ за спрощеною схемою.

За консультацією до фахівців ОЦ “Крим-Україна” звернулося 847 осіб, до центрів “Донбас-Україна” – 3 тис 788.

Окрім консультативної підтримки, вступникам з окупованих територій надавали допомогу адміністрації вишів.

“Цьогоріч вступники, які зверталися до освітніх центрів, найчастіше мали проблеми з отриманням довідки внутрішньо переміщеної особи. Загалом же освітні центри сприяли у безоплатному наданні місця в гуртожитку – як дітям, так і їхнім батькам, що їх супроводжували. Вони також розповідали, як проходить процедура отримання громадянства, отримання інших документів тощо. Тож ми дуже вдячні працівникам центрів за їхню роботу”, – наголосила начальник головного управління вищої освіти МОН Світлана Кретович.

Для залучення якомога більшої кількості вступників з окупованих територій до українських університетів, коледжів та закладів профосвіти щороку обов’язково проводиться широка інформаційна кампанія. Так, обов’язково працює гаряча телефонна лінія, організована Фондом “Відкрита політика” за підтримки МОН та UNICEF.

“У цьому році під час вступної кампанії було прийнято рекордну кількість дзвінків зі Сходу. За півтора місяці на “гарячу лінію” було прийнято 1500 тис дзвінків, що втричі більше ніж торік. Найчастіше вступники задавали запитання стосовно спрощеної процедури вступу – таких питань було 70% від загальної кількості. Серед іншого цікавилися дистанційною освітою, поновленням дипломів та атестатів”, – розповіла керівник  ГО “Фонд “Відкрита політика” Ірина Жданова.

Фото з пресконференції можна переглянути за посиланням

Переможницею Global Teacher Prize Ukraine 2019 стала Наталія Кідалова – вчителька з Мелітополя

Пон, 10/07/2019 - 11:21

5 жовтня у Національній опері України відбулося урочиста церемонія оголошення призерів та переможців конкурсу. Переможницею Global Teacher Prize Ukraine 2019 стала вчителька англійської мови, української мови і літератури з міста Мелітополя Наталія Кідалова. Про це повідомляє ОСВІТОРІЯ.

Окрім звання найкращої вчительки країни, Наталія Кідалова отримає 250 тисяч гривень, поїздку в Дубаї на Global Education and Skills Forum 2020 та один рік безкоштовного навчання від «Освіторії».

На нагородженні премії освітяни приймали вітання та бажали всім вчителям України почуватися важливими. І не лише на професійне свято, а щодня.

«Вчителі створюють майбутнє» — таким є гасло цьогорічної премії, тож нікого не здивували роботи і навіть космічні кораблі у вітальному відео. До слова, у ролі космонавтів впевнено виглядали переможці минулих років Паул Пшенічка та Олександр Жук.

Про те, чим ще відрізнялася нинішня премія, під час пресконференції розповіла голова ГС «Освіторія» та засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин:

— Для чого ми започаткували цю премію? Часто озвучую цю причину і цю цифру: 82%. Саме такий відсоток вчителів відчуває брак поваги до себе з боку суспільства. Ми не могли стояти осторонь. Тому що не може виховувати націю без комплексу меншовартості вчитель, якого суспільство недостатньо цінує, не знає, що вчителі важливі і наскільки важливі. Три роки тому ми вирішили взятися за цю ініціативу і показати Україні, які в нас є вчителі, які в них дивовижні історії! Нам є ким пишатися, ким надихатися і від кого навчатися. Саме тому ця премія була заснована. А головне: вона працює. Із року в рік, коли ми показуємо обличчя героїв, престиж професії росте.

Ми отримали 2939 заявок від учителів. У перший рік їх було 632, далі 1915. Тобто подавачі сміливішають: вони охоче висуваються на премію або з гордістю розповідають про кандидатів. Ми змінили локацію проведення: сьогодні це Національний театр опери та балету України, тому що в театрі імені Франка ми вже всі не поміщаємося. Ми зростаємо.

Цього року нашу премію підтримують і держава, і бізнес. Це означає, що для всіх — не лише для переможця чи ТОП-10, а й для ТОП-50 — буде більше призів від наших партнерів, яким ми щороку доводимо: вчителі важливі.

Цікава статистика по регіонах: зазвичай у топах за кількістю поданих заявок Київська і Львівська області. А цього року я дуже щаслива, що в нас було багато вчителів зі Сходу, і в лідерах — Донецька область.

У ТОП-50 вчителів рекордна кількість вчителів початкової школи, тих, хто навчає англійської мови, а також фізики, хоча таких фахівців у цілому в країні мало.

Зоя Литвин: Три роки тому ми вирішили показати Україні, які в нас неймовірні вчителі і що нам є ким пишатися Як перемога вплинула на долю вчителів

Це масштабні ціннісні зміни. Можливо, ви бачили виступ Паула Пшенічки у Верховній Раді. Також Паул увійшов до ТОП-100 найвпливовіших людей України (за версією журналу «Фокус»), а Олександр Жук — до рейтингу найвпливовіших молодих людей 30 under 30 від Kyiv Post. Доля змінюється не лише в того, хто отримав головну премію, а й у всіх. Наприклад, цього року на параді до Дня Незалежності окрім військових були і лікарі, і вчителі. Президент нагородив Паула Пшенічку орденом, і ще трьох учасників Global Teacher Prize Ukraine — званням «Заслужений вчитель України». І таких змін багато. Наприклад, вчителі знаходять колег-однодумців, об’єднуються. Переможці минулих років створили свою громадську спілку «Нові» і проводять дивовижні фестивалі про інновації і сучасні методи в освіті.

Кого шукають на Global Teacher Prize Ukraine

Вчителів, яких ми шукаємо, підбираємо за кількома критеріями. Це новатор, що завжди відкритий до нових знань. У нього немає педагогічної корони, мовляв, я «зірка», я все знаю. Він вчиться разом з дітьми для того, щоб класно навчати дітей. Це вчитель з великим серцем і любов’ю до дітей, тому що діти навчаються лише від тих, кого люблять. Це вчитель, який не лише змінює життя дітей у своєму класі, а ще й ціннісно змінює життя інших педагогів у своїй школі, громаді, селищі або навіть на національному рівні.

На червону доріжку до столичної опери вчителі приїздили на Tesla, там їх зустрічали роботи. У кадрі — Наталя Пашковська, фіналістка цьогорічної премії

Нашу премію щороку супроводжує аудиторська компанія Deloitte, яка засвідчує прозорість процесу голосування. Починається все зі збору анкет найкращих вчителів. Далі їх перевіряють три волонтерські асесмент-центри в різних містах України, тобто кожну анкету дивиться від 4 до 30 незнайомих між собою людей. Із цього твориться загальний бал, і відбирається ТОП-50.

Далі працює експертне журі — це авторитетні громадські організації, які відзначилися роботою в освіті. Також учителі пишуть есе, мають skype-співбесіди, і так формується ТОП-10.

А далі з ними знайомиться журі — куратор премії Наталя Мосейчук, я з командою «Освіторії» і багато інших. І ми дуже мучимо вчителів. У них є уроки на незнайому їм тему, з колегами, яких вони щойно побачили, для дітей, яких вони не бачили ніколи. Наприклад, вчителі музики, фізкультури та математики можуть потрапити в одну групу і мають провести урок, приміром, на тему: «Трудова міграція з України» для незнайомих учнів. І вони прекрасно з цим впоралися! І багато чого іншого. Але ми не лише мучимо, а й гарно веселимося разом.

Побажання від Зої Литвин усім вчителям

По-перше, невпинно зростати і розуміти, що наймасштабніші зміни починаються з вас самих. А по-друге, бути сміливішими, впевненішими у собі. Тому що наші українські вчителі дивовижні. Це видно по історіях, які ми отримуємо — це якісь титани. Коли ми телефонуємо номінованим вчителям і запрошуємо подаватися на премію, вони кажуть: «Боже, та я ж звичайний вчитель. Просто люблю свою роботу, і не роблю нічого надзвичайного». Ні, ви робите надзвичайні речі, тому будьте сміливими та впевненими.

Школа майбутнього

На пресконференції фіналісти розмірковували про школу майбутнього, вплив штучного інтелекту на освіту, про розширення людських можливостей та про те, які суперсили потрібні, щоб наблизити майбутнє.

Переможниця Наталія Кідалова: бачити суперсилу

Учителька англійської мови, української мови та літератури мелітопольської спеціалізованої школи № 23 (Запорізька область) вважає, що її місія — бачити індивідуальну суперсилу в кожній дитині і допомагати розвинути її. А загалом діти і в майбутньому залишатимутьсятакими самими, як нині: допитливими, радісними, непосидючими, креативними.

Тетяна Рудас: оптимізм і терпіння

Вчителька економіки, мистецтва, основ здоров’я маріупольської спеціальної школи-інтернату № 37 (Донецька область) вважає, що до любові до дітей має додаватися ще й терпіння, тоді завжди комфортно. А без цього складно працювати з учнями з особливими освітніми потребами,яких вона навчає вже багато років. Також їй стають у пригоді позитивність і великий оптимізм. Саме це допомагає почуватися супергероєм.

Олена Гальвіцька: сила дитинства

Вчителька початкових класів школи № 24 ім. М. Конопницької зі Львова переконана: важливозалишатися у світі дитинства, аби краще розуміти учнів. Світ казки і невичерпної фантазії, з якого виростають майбутні творці.

Наталія Гутарук: сила дивитися вглиб

Учителька англійської мови Запорізької спеціалізованої школи-інтернату «Січовий колегіум» вважає, що вміння побачити в простих речах складне і глибоке дає відчути, якими щасливими ми є тут і тепер. І дітей привчає почувати себе багатими і щасливими: адже в нас є серце, яким ми можемо бачити добро. А школа майбутнього — це не будівля, не спосіб навчання, це власна траєкторія розвитку кожного учня, яку він вибудовує на основі того, що знає, вміє, до чого прагне.

Наталя Пашковська: бути суперлюдолюбом

Таке звання і собі присвоїлавчителька географії та економіки каховської гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов (Херсонська область). Адже кожному так важливо поглинати і віддавати енергію любові.

Сергій Петрович: робити дітей компетентними

Класний керівник, учитель технологій та інформатики вінницької школи № 16 прагне розвивати в учнів компетенції, які проведуть їх у доросле життя, щоб вони не просто знайшли роботу, а створили собі робочі місця.

Людмила Таболіна: сила відкритості

— Моя суперсила — це відкритість.Відкритість серця, кордонів, класу, душ і очей тих діток, яких я навчаю, — каже класна керівниця, учителька української мови і літератури харківської спеціалізованої школи № 73За її словами, Global Teacher Prize Ukraine вже проклав їй місток у майбутнє: допоміг знайти багато друзів з усієї України.

Оксана Мироняк: сила людяності

У майбутньому ніякий механізм не замінить серце — переконана вчителька англійської мови охтирської школи № 1 (Сумська область). Своєю суперсилою вона вважає людяність, усвідомлення, що кожен учень — особистість та його цілеспрямований розвиток. Хоче, щоб у майбутньому школярі залишалися добрими, щирими, з любов’ю в серці і не втрачали людської гідності. І не згодна з прогнозом очільника EdX Ананта Агарвала, що до 2050 року замість звичних закладів освіти матимемо цифрові коледжі та університети. Адже, на її думку, ніщо не замінить учневі співпереживання, співчуття, порозуміння, яке може дати справжній вчитель.

Олег Слушний: сила партнерства

Учитель інформатики вінницької школи № 20 не раз переконувався, що основний рушій змін — довіра і партнерство між педагогами та дітьми. Тож свою місію вбачає у створенні такого освітнього середовища, в якому дитина будуватиме стосунки зі своїм вчителем на довірі та партнерстві.

У майбутньому штучний інтелект може стати в пригоді, коли йдеться про підйом інтелектуального рівня дитини. Але емоційний інтелект він не зможе розвинути. Якщо зі школи зникне вчитель, в учня не буде партнера, до якого той зможе звернутися зі своїми проблемами. Адже педагоги добре знають, що діти приходять не лише з тими питаннями, які в них з’являються під час освітнього процесу. Інколи вчитель стає дитині людиною, яка найближча до неї в певні моменти життя і впливає на її майбутнє. Тому штучний інтелект не замінить вчителя.

Майя Тутаєва: взаємна любов з дітьми

Учителька математики Хмелівського НВО (село Хмельове, Кіровоградська область) згадала те основне, про що говорили й інші фіналісти: любов до дітей. Але додала, що по-справжньому окриляє розділена любов. Без вчителя майбутнє неможливе, а без хорошого вчителя — неможливе щасливе майбутнє. Вчителі важливі!

Джерело: Освіторія

Автор: Аліна Мірошнікова

Фото з сайту Освіторія

Співпраця триває: Україна та Білорусь знову проведуть спільний конкурс

Пон, 10/07/2019 - 10:02

Україна та Білорусь продовжуватимуть активну співпрацю в науковій сфері, зокрема, вчені обох країн й надалі зможуть виконувати спільні дослідження у межах двосторонніх проєктів. Відповідну програму співробітництва на 2019-2022 роки підписали перший заступник Міністра освіти і науки України Юрій Полюхович та голова Держкомітету з питань науки і технологій Республіки Білорусь Олександр Шумілін 4 жовтня 2019 року, під час Другого форуму регіонів України та Білорусі.

Автор фото – прес-служба Міністерства освіти та науки УкраїнинаукаНадрукувати

Україна та Білорусь продовжуватимуть активну співпрацю в науковій сфері, зокрема, вчені обох країн й надалі зможуть виконувати спільні дослідження у межах двосторонніх проєктів. Відповідну програму співробітництва на 2019-2022 роки підписали перший заступник Міністра освіти і науки України Юрій Полюхович та голова Держкомітету з питань науки і технологій Республіки Білорусь Олександр Шумілін сьогодні, 4 жовтня 2019 року, під час Другого форуму регіонів України та Білорусі.

«З Республікою Білорусь ми маємо одну з найтриваліших співпраць у науковій сфері. Наприклад, конкурси двосторонніх наукових проєктів проводяться безперервно понад 20 років – з 1998-го. За цей час наші дослідники разом впровадили 67 проєктів за такими напрямами, як нанотехнології, біотехнології, лазерні технології, медицина, ІКТ, енергетика тощо. Зараз вчені України й Білорусі також спільно виконують 10 проєктів, розраховані на 2019-2020 роки», – розказав Юрій Полюхович.

Він пояснив, що підписання програми на наступні роки дозволить й надалі проводити такі двосторонні наукові конкурси. Так, оголосити черговий українсько-білоруський конкурс планують вже на початку 2020-го для виконання у 2021-2022 роках.

Документ також передбачає поглиблення співпраці в науково-технічній та інноваційній сферах: активнішу взаємодію щодо трансферу технологій, участі в програмі «Горизонт 2020», обміну інформацією тощо.

«Хочу підкреслити, що потенціал співпраці в цій сфері далеко не вичерпаний і сторонам треба ставити перед собою нові стратегічні цілі. В умовах інтенсивного розвитку в світі нових технологій пріоритетне значення для обох сторін має розвиток співпраці в галузі високих технологій – інформаційні технології, біотехнології, фармація, оптика, лазерна фізика, теплофізика, біоорганічна хімія та матеріалознавство», – зазначив Олександр Шумілін.

Освітній портал “Педагогічна преса” вітає усіх освітян зі святом!

Птн, 10/04/2019 - 09:58
Шановні освітяни! 

Щороку першої неділі жовтня настає Ваше свято! День працівника освіти! Професія вчителя дивовижно поєднує в собі молодість душі і мудрість слова, щоденну нелегку працю і свято перемоги знань. Немає для Вчителя більшого щастя, ніж успіхи учнів.  Висловлюємо Вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і покликання давати знання. 

Ми схиляємо голови перед жертовністю освітянина – вчителя, вихователя, викладача, майстра, зусиллями якого твориться майбутнє нашої держави. Ви сумлінно виконуєте свій професійний обов’язок, навчаєте нашу юнь пізнавати нове і пам’ятати про те, якого ми роду.

Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі!

Упевнені, що ви й надалі докладатимете зусиль задля утвердження заможної, духовно багатої України.

Бажаємо вам міцного здоров’я та великого щастя, душевних сил і терпіння, невичерпної енергії, творчого довголіття та мирного неба.

Ваш і для вас Освітній портал “Педагогічна преса”

9 причин обмежити доступ дитини до гаджетів

Чтв, 10/03/2019 - 17:19

Сучасні технології зробили життя людства набагато простішим. Тепер можна спілкуватися, не виходячи з дому, ділитися враженнями та фотографіями, отримувати освіту онлайн.

Чим загрожує і які наслідки можуть бути при необмеженому доступі дитини до новинок техніки, пояснили дослідження, проведені Kaiser Foundation.

 1. У ранньому віці починають формуватися стосунки з людьми.

До 2 років мозок дитини збільшується в три рази. Голос батьків, їхні дотики, спільні ігри можуть допомогти дитині сформуватися саме таким чином, щоб потім встановлювати нормальні емоційні зв’язки з іншими людьми. Але у малюків, які вже в такому малому віці мають доступ до гаджетів, постійно дивляться мультфільми, все трохи інакше. Їхня нервова система починає гірше розвиватися, це погано впливає на концентрацію уваги і сприйняття оточуючих людей.

2. Без планшета і телефону діти не відчувають залежності.

“Технології приваблюють людей тим, що у віртуальному світі можна нескінченно пробувати щось нове. Дуже складно відмовитися від їхнього використання саме тому, що немає ніяких обмежень в задоволенні своїх бажань”, — говорить доктор Гері Смолл, професор психіатрії та директор Центру довголіття при Каліфорнійському інституті неврології.

Одним натисканням на кнопку дитина може отримати бажане. Саме тому вона звикає до смартфону моментально і, на відміну від дорослої людини, не завжди може контролювати себе.

3. Не буде зайвих причин для сліз.

Якщо у людини є прив’язаність до чого-небудь, вона дратується, якщо у неї це відняти. Так відбувається в будь-якому віці. Тому, коли дитина закочує істерику, не поспішайте давати їй планшет тільки заради того, щоб заспокоїти. Це принесе лише тимчасове полегшення.

“Якщо ці пристрої стають головним інструментом, щоб заспокоїти і відволікти маленьких дітей, то яким чином розвиватимуться їхні власні внутрішні механізми саморегуляції?” — запитує доктор Дженні Редескі.

Краще постаратися заспокоїти дитину добрим словом, обіцянкою сходити погуляти або відволікаючою історією.

4. Покращиться сон.

Доведено, що використання електронних пристроїв у вечірній час несприятливо впливає на якість сну і погано позначається на самопочутті наступного дня. Нервова система відпочиває в період 21:00 — 1:00. Однак багато підлітків нехтують цим відпочинком, заміняючи його на більш захоплююче проведення часу. І, на жаль, менш корисне.

5. Підвищиться цікавість до навчання.

Багато батьків помічають, що смартфони постійно відволікають дитину і роблять її розсіянішою.

“Ці пристрої часом замінюють практичну діяльність, необхідну для розвитку сенсомоторних і візуально-рухових навичок, які важливі для навчання”, — додає доктор медичних наук Бостонського університету Дженні Реедескі.

Відео – та онлайн-ігри також здатні обмежити творчу уяву дитини. І не варто лякатися того, що дитині, можливо, зараз нудно. Якщо їй нудно — значить, є привід щось придумати. Саме так у дітей розвивається здатність творчо мислити.

6. Дитина стане більш товариською.

Ми вчимося бути ввічливими, намагаємося не зачіпати інших людей саме тому, що, одного разу образивши когось, в пам’яті назавжди залишається образ певної реакції на наші слова. І з часом стає зрозуміло, що варто говорити, а що може заподіяти біль іншому. Але, на жаль, коли ми спілкуємося онлайн, ми не можемо чути інтонацію, не здатні побачити мова тіла, вираз обличчя. Ми не можемо відчути змін в настрої людини. Між тим всі ці навички є основою для встановлення людських взаємин.

“Технології здатні зробити процес спілкування простішим”, — говорить шкільний психолог з Бостона, доктор Кейт Робертс. “Але, коли ми маємо необмежений доступ до такого виду спілкування, ми починаємо забувати про живі зустрічі. Деякі діти взагалі намагаються уникати природних проявів людської природи, тому що їм так набагато легше”.

Дитині необхідно постійно наживо спілкуватися зі своєю сім’єю, з однолітками, адже тільки так вона зможе навчитися проявляти співчуття, розуміти природу інших людей. Тільки живе спілкування навчить відчувати себе невимушено в компанії інших людей, що дуже стане в нагоді в дорослому віці.

7. Фізичний стан залежить від активності.

Як правило, якщо ми користуємося своїми гаджетами, то перебуваємо в статичному положенні. І часом кілька годин здатні просидіти в одному положенні, захоплені тим, що відбувається на екрані пристрою. Чи варто говорити, що така малорухливість може стати однією з причин збільшення ваги не тільки у дорослих, але і у дітей.

За даними дослідження, діти, батьки яких не дозволяють виходити в інтернет з своєї спальні, набагато рідше страждають ожирінням.

8. Природна дитяча доброта збережеться довше.

Чим пізніше дитина зіткнеться з проявом насильства, тим краще. Не секрет, що багато відеоігор ґрунтується на принципі боротьби. Зловживання такими іграми притупляє чутливість маленької людини до жорстокості і може виховати в дитині переконання, що агресія — це непоганий спосіб вирішення проблем.

9. Немає нічого більш важливого, ніж спокій дитини.

Величезний потік інформації, часом зайвої і шкідливої, робить навіть дорослу людину неспокійною. Що ж тоді казати про дітей, які ще менш стійкі до різних хвилювань. Хтось щось сказав у соцмережі, можливо, якось принизив, і дитячий спокій порушений. Адже набагато легше написати, ніж сказати в обличчя, а значить, збільшується і ймовірність виникнення подібних ситуацій, які є величезним стресом для підлітків.

Оновлено склад волейбольної команди «Житичі-ЖНАЕУ»

Чтв, 10/03/2019 - 15:36

 У Житомирі 2 жовтня презентували оновлені склади волейбольних команд «Житичі-ЖНАЕУ» та «Полісся-ЖДУ» – учасників Суперліги України.

У заході взяли участь голова обласної ради, голова обласної федерації волейболу Володимир Ширма, заступники голови обласної ради Сергій Крамаренко та Максим Вілівчук,   начальник управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту облдержадміністрації Світлана Гресь та ін.

Відкриваючи презентацію, голова обласної ради Володимир Ширма зазначив, що це вперше в історії області, коли Житомирщина представлена у волейбольній суперлізі України, та ще й не однією, а двома командами.

«Коли мене лише обрали головою обласної федерації волейболу, ми поставили завдання – відродити волейбол в області і повернути Житомирщині волейбольну славу. Але ніхто з нас навіть не думав, що це станеться так швидко – лише за пару років волейбол області піднявся на найвищі сходинки турнірної таблиці. За цей час було утворено жіночу та чоловічу команди, які стрімко включилися у волейбольну гонку і в найкоротші терміни досягли Суперліги. Це значний прорив. Зараз необхідно не лише втриматися на цьому рівні, а й прориватися ще далі. Більше того, ще три наші житомирські команди представлятимуть область у першій та другій лігах Чемпіонату України з волейболу. Тому вважаю, що поступово ми все ж такі досягаємо нашої мети і відроджуємо волейбол. За ці три роки ми, фактично, побудували фундамент для майбутньої команди волейбольних майстрів Житомирщини», – сказав Володимир Ширма і подякував усім, хто у будь-який спосіб допомагає розвивати волейбол в нашій області.

Отож, на урочистому заході загалу були представлені три команди – дві чоловічих та одна жіноча, які гратимуть у першій та другій лігах Чемпіонату України з волейболу:  

Волейбольний клуб «ЖИТИЧІ-ЖНАЕУ» – команда заснована у 2017 році, чемпіони України з волейболу серед жіночих команд Першої ліги сезону 2017-2018 рр., чемпіони України з волейболу серед жіночих команд Вищої ліги сезону 2018-2019 рр., учасники Чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2019-2020 рр., учасники Кубку України сезону 2019-2020 рр., переможці турніру з волейболу на «Кубок Свободи» у місті Чернівці 2018 року.

Тренер команди – Сергій Терейковський.

Володимир Мірчев – капітан команди, догравальник;

Дмитро Кузьменко – ліберо;

Артем Омельченко – центральний блокуючий;

Микола Рудницький – центральний блокуючий;

Олег Антонюк – зв’язуючий;

Микита Лубан – догравальник;

Микола Куранов – зв’язуючий;

Роман Калатинець – зв’язуючий;

Олексій Петращук – догравальник;

Олександр Наложний – догравальник;

Володимир Остапенко – центральний блокуючий;

Анатолій Хваста – ліберо;

Артур Гандзій – діагональний;

Андрій Тупчій – діагональний.

Під час заходу Володимир Ширма відзначив кращих представників галузі та осіб, що надавали підтримку розвитку волейболу на Житомирщині. Зокрема, ректор Житомирського національного агроекологічного університету Олег Скидан був нагороджений подякою за вагомий внесок в розвиток волейболу на Житомирщині, пропаганду здорового способу життя, активну участь в організації та проведенні фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів серед професійних команд та студентської молоді.

Пресслужба Житомирського національного агроекологічного університету

Україна отримала грант програми ЄС Еразмус+

Чтв, 10/03/2019 - 14:11

200 українських організацій спільно з більш як 270 європейськими партнерами отримали 2 тисячі 766 грантів для обмінів студентами та працівниками вишів. У межах Програми ЄС Еразмус+ усі учасники зможуть поїхати на навчання, практику, підвищення кваліфікації чи стажування до європейського або українського університету.

З усієї кількості місць, які отримали фінансування, 1142 гранти призначені для студентів, а 1624 – для працівників вишів. Загалом обмін відбудеться у такій пропорції:

За результатами обмінів між студентами всі отримані бали будуть перезараховані українським університетом та внесені у додаток до диплому. Викладачам зарахують такий досвід як підвищення кваліфікації.

 • 839 грантів для навчання українських студентів, 303 – для європейських;
 • 931 грант для стажування або викладання працівників українських вишів, 693 – для європейських.

Переможцями від України стали заклади вищої освіти, наукові установи, громадські, приватні та державні організації з різних регіонів країни. Серед них найбільшу кількість проєктів з мобільності виграли такі заклади:

 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка;
 • Національний університет “Львівська політехніка”;
 • Український католицький університет;
 • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича;
 • Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”;
 • Національний університет “Києво-Могилянська академія”.
 • До списку переможців також увійшли переміщені виші. Найпопулярнішими країнами-партнерами для обмінів з Україною стали Німеччина, Великобританія, Польща, Італія та Франція.

Довідково:

Проєкти з Міжнародної кредитної мобільності надають можливості обмінів студентами та працівниками закладів вищої освіти з партнерами Програми Еразмус+. Метою обміну є навчання, проходження практики, викладання або стажування.

У період з 2015-2018 років до Національних Агентств Еразмус+ у 33 країнах-членах Програми було подано 1901 проєкт співпраці університетів України та Європи. З них 13051 мобільність була профінансована.

Цікаві факти про школу та професію педагога

Чтв, 10/03/2019 - 13:05

1. Учитель вважається однією з найдавніших професій. Перші навчальні заклади з’явилися в країнах Стародавнього Сходу (Китай, Індія, Вавилон, Ассирія) ще в IV–V тисячолітті до н. е.

2. У Стародавній Греції педагогами називали рабів, догляду яких в афінських родинах доручалися хлопчики з семирічного віку. На педагога покладали обов’язки з охорони вихованця від фізичних та моральних небезпек, а до вступу хлопчика в школу — і елементарне навчання грамоті.

3. У Київській Русі після прийняття християнства в 988 році князь Володимир заснував у Києві школу для дітей вищих верств української громади. Запис у літописі від 988 року свідчить, що Володимир почав “брати у знатных людей чад и оддавати на учение книжне”. Поняття “школа” увійшов у вжиток лише у ХІV столітті, тому стосовно навчального закладу Володимира це слово вживається умовно.

4. Школи грамоти Київської Русі відкривали при церквах і утримували за рахунок світських осіб. У них навчали дітей бояр, купців, лихварів, заможних ремісників. Вчителями були священослужителі.

5. Онука Ярослава Мудрого Анна Всеволодівна відкрила при Андріївському монастирі 1086 року перше в Європі жіноче училище для виховання жінок з благородних сімей.

6. У часи Російської імперії майже всі досягнення України в освітній галузі були загублені. У середині XIX століття абсолютна більшість населення залишалося неписьменним – а це понад 90% населення України.

7. Термін “школа” походить від грецького слова “сколе”, що означає ніяк не роботу а дозвілля.

8. У багатьох школах для кращого “розуміння матеріалу” застосовувалися тілесні покарання учнів. У деяких країнах биття дітей не було заборонено навіть у XX столітті. Наприклад, в Данії дітей пороли до 1967 року, в Німеччині ― до 1983-го, в Великобританії ― до 1987 року. А в деяких країнах така практика застосовується й досі.

9. У День вчителя святкують не тільки вчителі, а й школярі, тому що він збігається з іншою подією ― Днем самоврядування в школах, коли один раз у навчальному році учням дозволяється побути викладачами. Цього дня відмінники проводять уроки в класах на правах справжнього вчителя.

10. Найбільша кількість учнів у Бразилії, де в середньому припадає 32 учня на одного вчителя, в той час як в Португалії ― всього сім.

11. Найбільше грошей на освіту виділяє уряд США (809 млрд доларів), за ними йдуть Японія (160 млрд доларів), Німеччина (154 млрд доларів), Бразилія (146 млрд доларів), Франція (123 млрд доларів) і Великобританія (123 млрд доларів).

12. Середній вік вчителів варіює наступним чином: максимум в Італії (48,9 років), Естонії (47,9 років), Болгарії (47,4 років), а вчителі більш молодого віку викладають у школах Малайзії (38,9), Абу-Дабі (38,7) і Сінгапуру (36). Міжнародні дані стверджують, що 68 % учителів – це жінки, а середній вік учителя – 48 років.

13. Середньорічний дохід вчителів різних країн (в тисячах доларів, дані ОЕСР):
Швейцарія ― 68,82; Нідерланди ―57,87; Німеччина ― 53,73; Бельгія ― 51,47; Корея ― 47,34; Ірландія ― 47,3; Японія ― 45,93; Австралія ― 44; Фінляндія ― 42, 81; Данія ― 41,71; Іспанія ― 41,52; США ― 41,46; Великобританія ― 40,91; Австрія ― 37,41; Нова Зеландія ― 34,76; Португалія ― 34,59; Франція ― 33,57; Норвегія ― 33,13; Словенія ― 32,48; Швеція ― 31,61; Італія  ―31,46; Ісландія ― 29,48; Греція ― 25,75; Ізраїль ― 19,55; Чехія ― 18,61; Туреччина ― 17,18; Китай ― 16,41; Бразилія ― 14,94; Угорщина ― 14,46 і Індонезія ― 2,83.

14. У понад 40 країнах світу навчальний рік розпочинається 1 січня, в 16 країнах ― у березні. А ось переважна більшість країн, понад 120, починають вчитися 1 вересня.

15. У Чехії найвищою шкільної оцінкою вважається “1”, а найнижчою ― “5”. У Франції взагалі 20 бальна система оцінок. А в США для оцінювання учнів використовуються літери.

16. Середня робочий тиждень вчителя становить 38 годин. В Японії, де вчителі працюють довше, показник становить 54 години.

Директори шкіл та садочків не уповноважені вирішувати питання допуску невакцинованих дітей

Чтв, 10/03/2019 - 12:21

У питаннях допуску чи недопуску дитини до школи чи садка через (не) вакцинацію крайніми стали директори.

Про це під час засідання парламентського комітету з питань здоров’я нації заявила заступниця міністерки освіти та науки Любомира Мандзій. Повідомляє Українська Правда. Життя.

Прикро, але директори шкіл та директори закладів дошкільної освіти фактично стали крайніми. Якщо рішення про відвідини школи має приймати директор школи на підставі наявності довідки про щеплення, то, даруйте, це не є повноваженнями директора школи”, – сказала заступниця міністра.

Вона пояснила, що Міносвіти готове долучитися до вдосколення нинішньої системи.

Нагадаємо, Стаття 15 закону “Про захист населення від інфекційних хвороб” передбачає: дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.

“Якщо батьки відмовляються від вакцинації, то вони мають право обрати альтернативну форму навчання, наприклад, дистанційну чи індивідуальну. Тобто держава в будь-якому випадку надасть можливість та доступ кожній дитині до шкільної освіти”, – зазначала  Лілія Гриневич.

Але питання допуску чи недопуску дитини до школи фактично лягло на плечі місцевої влади та директорів. 

Наприклад, у Києві наприкінці серпня заявили, що не будуть забороняти невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти. Але приймати нових дітей, які не мають щеплень, ніхто не буде, зазначила директорка департаменту освіти та науки КМДА Олена Фіданян:

“Тих, хто вже зараховані, відраховувати ми не маємо права, адже відрахування дитини відбувається лише за власною заявою батьків. Немає заяви – ми не можемо відрахувати дитину”,– заявила вона. 

Втім, у разі низького рівня вакцинації та погіршення статистичних даних про наявність захворювань, влада Києва буде змушена обмежувати доступ невакцинованих дітей до закладів освіти та забезпечувати їх правом на дистанційну освіту.

Джерело

МОН шукає експертів для реалізації концепції НУШ

Чтв, 10/03/2019 - 11:07

Міністерство освіти і науки шукає експертів за напрямом реалізації концепції Нової української школи:

– Експерт з питань змісту освіти/ Спеціаліст з розроблення цифрових ресурсів (Вимоги)

– Експерт з правових питань та політики (НУШ): Національна електронна платформа освіти NEEP (Вимоги)

Для участі в конкурсі потрібно подати наступні документи англійською мовою:

– заповнена аплікаційна форма – завантажити можна тут.

– CV англійською мовою;

– щонайменше одна професійна рекомендація англійською мовою або українською мовою з перекладом англійською мовою.Надрукувати

Кінцевий термін подання документів – 23 год. 59 хв. (за київським часом) 14 жовтня 2019 року.

Важливо! За правилами ЄБРР, чинні державні службовці, або особи, які звільнились з посади державної служби раніше, ніж 6 місяців на момент подачі документів на роботу в Команді, до конкурсу не допускаються.

Документи приймаються на електронну пошту: rst@mon.gov.ua

Зазначені посади передбачають повну зайнятість і фізичну присутність у робочий час в офісі у м. Києві.

Про Команду підтримки реформ

Команда підтримки реформ (Reform Support Team – RST) – це група українських фахівців (не державних службовців), які тимчасово фінансуються донорами та надають цільову підтримку та допомогу Міністерству у розробці та реалізації пріоритетних реформ. Консультанти Команди підтримки реформ надають допомогу під час розробки та реалізації пріоритетних стратегій і програм реформування у відповідній сфері, одночасно зміцнюючи зв’язки та партнерство між пріоритетами Міністерства та підтримкою донорів.

Фокусом роботи Команди підтримки реформ при МОН будуть впровадження Нової Української Школи та реформа професійної (професійно-технічної освіти)

Команда складатиметься з 21 експертів, які працюватимуть за напрямки впровадження концепції “Нова українська школа” та реформою професійної (професійно-технічної) освіти. Набір здійснюватиметься кількома хвилями: 1) до 2 травня 2019 року – прийом докуметів на вакансії керівного складу Команди та помічника; 2) після завершення прийому документів на вакансії керівного складу та помічника Команди буде оголошено наступну хвилю пошуку експертів на решту вакансій. Інформація про це буде оновлюватись.

Робота Команди підтримки реформ при МОН здійснюватиметься за рахунок коштів Донорського Фонду Стабілізації та Сталого Розвитку України, який адмініструється Європейським Банком Реконструкції та Розвитку та фінансується: Данією, Європейським Союзом, Фінляндією, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, Нідерландами, Польщею, Норвегією, Швецією, Швейцарією, Сполученим Королівством та Сполученими Штатами Америки.

Ministry of Education and Science announces third round of recruitment to the Reform Support Team


Ministry of Education and Science looks for experts for the New Ukrainian School reform:
• Education Content Expert/ Digital resources development specialist (Category 2)  (Requirtements)
•Legal / policy expert (NUS): National Education Electronic Platform NEEP (Category 2)  (Requirtements)


To participate in the competition, the applicants are requested to submit the following documents in English:
•a completed application form – download here.
•CV in English;
•at least one professional recommendation in English or Ukrainian with English translation.
Deadline for submission of documents is 23:59 min (Kyiv time) on October 14, 2019.
Documents are accepted to the following e-mail: rst@mon.gov.ua
These positions require full employment and physical presence at the office in Kyiv.


About the Reform Support Team
RST is a group of Ukrainian professionals (non-civil servants) funded on a temporary basis by the donors that provides targeted technical support and assists the Ministry in the design and implementation of the priority reforms. The RST consultants provide assistance in filling the capacity gaps in the design and implementation of priority reform strategies and programs, while strengthening links and partnerships between the Ministry’s priorities and relevant donor support.”
The focus of the Reform Support Team at the Ministry of Education and Science will be on the implementation of the New Ukrainian School reform and the reform of technical and vocational education.
The team will consist of 22 experts who will work on the implementation of the concept of the “New Ukrainian School” and the on reform of vocational  education. The recruitment will be carried out in several waves: 1) by May 2, 2019 -deadline for submission of applications for the vacancies of the management of the Team and assistant; 2) upon completing the acceptance of applications for the vacancies of the management and assistant of the Team, the next round of call for applications for the remaining vacancies will be announced. Information about this will be updated.
The funding source of this assignment is the EBRD Ukraine Stabilisation and Sustainable Growth Multi-Donor Account (MDA). The contributors are: Denmark, the European Union, Finland, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Poland, Sweden, Switzerland, the United Kingdom and the United States of America. Please note selection and contracting will be subject to MDA procedures and availability of funding.

У антарктичну експедицію до команди полярників запрошують 12 фахівців

Чтв, 10/03/2019 - 10:06

«Ми знову шукаємо найкращих професіоналів і водночас романтиків, які проведуть цілий рік на станції «Академік Вернадський». Хочу зауважити, що до роботи  25-ої Української антарктичної експедиції 2020-2021 років буде прикуто надзвичайно багато уваги. Адже 2020-го спершу весь світ святкуватиме 200-ліття відкриття Антарктиди, а потім Україна відзначатиме першу чверть століття нашої станції», – зазначив керівник Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) МОН Євген Дикий.

Він сподівається, що цього року охочих долучитися до експедиції буде не менше, ніж рекордного минулого. 2018-го вперше за багато років було проведено відкритий конкурс, без жодних гендерних обмежень, на який загалом подалося 178 осіб, зокрема 32 жінки. З них було відібрано команду, яка зараз працює на станції. Серед 12 полярників є 2 жінки – лікар та біолог.

«Цього року ми знову не ставимо жодних обмежень – головне, щоб кандидати чи кандидатки були фахівцями за своїми напрямами й мали необхідне здоров’я для роботи в Антарктиді», – додав очільник НАНЦ МОН.

У 25-у УАЕ шукають 12 осіб: 7 науковців, лікаря, кухара, дизеліста-електрика, системного механіка та системного адміністратора зв’язку. Вчені мають працювати за такими напрямами досліджень:

 • Геолого-геофізичні
 • Гідрометеорологічні та океанографічні
 • Геокосмічні
 • Біологічні

Загальні вимоги до кандидатів – відсутність хронічних захворювань та протипоказань до роботи в умовах Антарктиди, володіння іноземною мовою, неконфліктність і комунікабельність.

Водночас до кожної позиції є докладні вимоги, які можна переглянути в офіційному оголошенні про конкурс. Там же є вся інформація про етапи конкурсу, оплату праці та забезпечення зимівників.

Довідково.

Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, в яку входять вчені та технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.

МОН співпрацюватиме з Google над покращенням вищої освіти

Срд, 10/02/2019 - 18:44

МОН та Google планують покращувати цифрові навички викладачів вишів – першим кроком стануть відповідні онлайнкурси. Про це йшлося сьогодні, 2 жовтня 2019 року, під час зустрічі Міністра Ганни Новосад та директора з публічної політики та взаємодії з державними органами Google Вільсоном Вайтом.

Окрім цього, сторони домовилися працювати над адаптацією Google-класів для закладів вищої освіти. Це допоможе викладачам краще організовувати освітній процес, планувати заходи зі студентами тощо.

Також освітяни зможуть пройти відповідну сертифікацію з цифрових компетентностей.

«Спершу Міністерство почало працювати з Google у сфері загальної середньої освіти, і це співробітництво дало прекрасні результати. Я хочу передусім згадати ті зусилля, яких ви доклали, коли проводили навчання з безпечного Інтернету для 22 тис вчителів – це величезна цифра. І тепер ми вже можемо говорити і про вищу освіту, адже ми переконані, що усі освітяни мають підвищувати свою цифрову грамотність – цього вимагають сучасні освітні тенденції», – наголосила Ганна Новосад.

Вона також нагадала, що у 2018 році МОН затвердив для шкіл спеціальний посібник із підтримки цифрового громадянства та безпеки. Він розроблявся спільно з Google.

Вільсон Вайт підкреслив, що цифрові навички є дуже важливими у світі, що розвивається. Пріоритетом Google є передусім допомога тим, хто потребує ці навички вдосконалювати. Компанія успішно реалізувала багато проєктів з Міністерством освіти і науки та готова рухатися далі у інших напрямах. За його словами, в подальшому сторони окреслять й інші сфери, де співпраця буде найбільш ефективною.

Українська школа у Тунісі розпочала навчання

Срд, 10/02/2019 - 14:32

Українська суботня школа “Зернятко” при Посольстві України в Туніській Республіці днями розпочала навчання. Про це повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

«Відбулося перше заняття української суботньої школи “Зернятко”. Було анонсовано програму і план роботи школи. Після розгляду організаційних питань з вихованцями відбулася активна фізкультхвилинка. Вітаємо всіх з початком нового навчального року!», – повідомляється у дописі.

Раніше школа оголосила набір учнів на 2019-2020 р. для вивчення української мови, культури та традицій. Заняття проводяться щосуботи з 14:00 та включають уроки з мови, музики, творчості. Також проводяться літературно-драматичні вечори, в яких вихованці школи беруть безпосередню участь.

Фото: Українська суботня школа ” Зернятко ” у Facebook

У ЗНУ презентували досвід освітньої українсько-канадської взаємодії

Срд, 10/02/2019 - 13:37

У Запорізькому національному університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція «Демократизація та гуманізація вітчизняного суспільства: досвід україно-канадської взаємодії», співорганізаторами якої виступили канадські науковці, які 25 років співпрацюють із ЗНУ, організацією «Флоренс», а також науковці факультету соціальної педагогіки та психології в співпраці з історичним та юридичним факультетами. Завітали на захід: професори з університету Роджейна (Канада) Отто Дріджер і Флоренс Дріджер, численна делегація науковців із Канади, серед яких: С. Тіссен – екс-голова Communitas Care Supportive Society, Британська Колумбія, Канада; Х.-Д. Даммерінг – голова інтегрованого комплексу Kinder för derwerk, Магдебург, Німеччина; Д. Густафсон – директор Community Justice Initiatives, тренер «Conflict and Trauma Resource Institute (CTRI)», Британська Колумбія, Канада; Р. Маккендрик, Міністерство правосуддя, Саскачеван, Канада; Е. Судерман, Friendsof the Mennonite Centrein Ukraine (FOMCU), Канада; К. Cімонс-Дріджер – фахівець із розвитку громади, Альберта, Канада; Л. Савацкі, The Mennonite Benevolent Society, Манітоба, Канада; Б. Леткеман – директор БО «Менонітський родинний центр», Україна. Також із допомогою онлайн зв’язку привітав учасників конференції Роман Ващук — канадський дипломат українського походження, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні, який розповів про напрямки міжнародного співробітництва між обома країнами, між українськими і канадськими університетами, зокрема і ЗНУ, плідну співпрацю з неурядовими організаціями та підтримку в побудові демократичного суспільства в Україні.

Під час пленарного засідання професор Отто Дріджер презентував свій погляд на основні елементи співробітництва між Україною та Канадою в науковій і дослідницькій роботі, академічних обмінах, які дають змогу поділитись новим досвідом. Цікавою і змістовною була доповідь і голови правління ГО «Інститут миру та порозуміння», психолога, тренера, медіатора Романа Коваля про розвиток практики відновного правосуддя в Україні. 

Для довідки. Українсько-канадське співробітництво в галузі вищої освіти позитивно впливає на розвиток наукового і економічного потенціалу обох країн, сприяє культурній і громадській діяльності, академічній мобільності і науковому співробітництву в різних галузях в обох країнах. Зокрема, канадський уряд сприяє розвитку української освіти через запровадження освітніх обмінів студентів і науковців, залучення їх до наукових семінарів, тренінгів, конференцій. Все це зміцнює стосунки між обома державами і громадянами.

Пресслужба ЗНУ

Освіта-2019: погляд на різні системи освіти у всій Європі

Срд, 10/02/2019 - 12:15

Цьогорічний звіт Організації економічного співробітництва та розвитку демонструє, що вища освіта надає людям реальні переваги на ринку праці. У ньому також досліджуються деякі фактори, які спричиняють нестачу вчителів, та викривається серйозність проблеми гендерної нерівності та розбіжностей в оплаті праці в галузі освіти.

Щороку Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) публікує звіт «Погляд на освіту», який містить огляд систем освіти в державах-членах ОЕСР.

Цьогорічний звіт «Погляд на освіту» був оприлюднений на початку вересня 2019 року та містить детальну інформацію і дані про всі рівні освіти з особливим акцентом на вищу освіту. Звіт охоплює всі країни ОЕСР, а також країни-партнери: Бразилію, Російську Федерацію, Аргентину, Китай, Колумбію, Коста-Рику, Індію, Індонезію, Саудівську Аравію та ПАР.

У звіті зібрано та проаналізовано дані щодо таких тем, як:

 • результати навчальних закладів та вплив навчання;
 • доступ до освіти, а також участь та процес навчання;
 • фінансові ресурси, що виділяються на освіту;
 • роль викладачів та умови праці;
 • організація шкіл.

У центрі уваги – вплив вищої освіти на індивідуальні шляхи професійного зростання. Отримані результати свідчать, що рівень зайнятості серед дорослих людей з вищою освітою приблизно на 9% вищий, ніж серед тих, хто має лише вищу середню освіту. Що стосується заробітку, то вплив вищої освіти ще більший. Вища освіта сприяє отриманню в середньому на 57% більшої зарплати. Крім того, збільшення фінансування освіти за останні 10 років сприяло більшому охопленню вищою освітою у багатьох країнах-членах ОЕСР.

Однак деякі професії більш популярні ніж інші. У звіті показано, що сфери з високим попитом, такі як інженерія чи комп’ютерні технології, страждають від дефіциту кваліфікованих працівників. Лише 14% випускників отримали диплом за спеціальністю в сфері інженерії чи виробництва, і лише 4% обрали спеціальність у сфері інформаційних та комунікаційних технологій.

Щодо професії вчителя, звіт пропонує цікаву інформацію стосовно проблеми нестачі вчителів, з якою зіштовхнуються багато країн ОЕСР. Наприклад, відповідно до даних, що містяться у звіті, тільки 10% вчителів початкової та середньої школи особи є молодшими 30 років. Це означає, що урядам необхідно інвестувати в цю професію з метою сприяння прийому на роботу і утримання вчителів для компенсації виходу на пенсію працівників старшого віку.

Однією з проблем, що впливають на привабливість вчительської професії, як зазначається в доповіді, є різниця в окладах. У більшості країн ОЕСР зарплата педагогів збільшується в залежності від рівня викладання. У Бельгії та Норвегії, наприклад, вчителі початкової школи отримують на 30% менше, ніж їхні колеги в старших середніх школах, навіть якщо у них однаковий стаж роботи. Такий стан справ є особливо тривожним, оскільки 83% вчителів початкової школи в країнах, що розглядаються в доповіді, – жінки. У середній освіті жінки складають 60% вчителів, а в вузах – тільки 40%.

За інформацією ОЕСР, причина високої частки жінок в сфері початкової школи – економічна. Вчителі-чоловіки заробляють менше, ніж чоловіки з аналогічним рівнем освіти в інших професіях. З іншого боку, вчителі-жінки заробляють практично стільки ж, скільки жінки з тим же рівнем освіти в інших сферах. У цьому контексті, ЄКПО ще раз підкреслює, наскільки важливо вирішувати проблему гендерної сегрегації у вчительській професії. Ми також наголошуємо на тій надзвичайно важливій ролі, яку в цьому процесі відіграють профспілки освіти.

Міжнародний відділ ЦК Профспілки

Дослідження Світового банку – орієнтир для освітніх реформ в Україні, – Ганна Новосад

Срд, 10/02/2019 - 11:54

Світовий банк презентував звіт, де представив 5 пріоритетних напрямів подальшого реформування освіти в Україні. Відповідний документ на тему «Дослідження сфери освіти в Україні: до більшої результативності, справедливості та ефективності» обговорювався 1 жовтня 2019 року,  за участі освітніх експертів та МОН  в офісі Світового банку.

«Нещодавно Уряд схвалив Програму дій, в якій визначено два важливі питання — економічне зростання та розвиток людського капіталу. Це завдання для МОН та усіх міністерств, адже економічне зростання неможливе без розвитку людського капіталу. Проблеми, які вказані у звіті, будемо аналізувати надалі, деякі з них вже вирішуємо. Тому сподіваємось, що за 5 років Світовий банк та Україна зможуть забезпечити більшу рівність та якість освіти у нашій державі», — наголосила Міністр освіти і науки України Ганна Новосад.

5 напрямів для вдосконалення подальшого реформування освіти, які представив Світовий банк, випливають з комплексного дослідження, яке проводилось в Україні впродовж останніх місяців.

До прикладу, серед рекомендацій Світового банку — поширити бачення концепції «Нової української школи» (НУШ), засноване на компетенціях і орієнтоване на учнів, на весь сектор, особливо на систему вищої освіти.

Так, у звіті зазначається, що наразі відсутнє чітке бачення того, як вищу освіту зможуть поєднати з позитивними змінами внаслідок реформ у сфері середньої освіти, і це варто виправити.

Фахівці підкреслюють, що також Україні потрібно зміцнювати інституційний потенціал і структури урядування. Хоч реформи значно розширили автономію закладів вищої освіти, серед них є такі, що неспроможні повною мірою користуватись нею для підвищення якості викладання та навчання. Дані дослідження вказують на те, що автономія має поєднуватися з підзвітністю та спроможністю.

Експерти також радять спрямувати ресурси на зміцнення ефективності та життєздатності кращих закладів та колективів.  Вони пояснюють, що попри позитивні кроки для зміцнення прозорості та конкурентоспроможності, модель державного фінансування вищої освіти потребує подальших змін. Важливо реформувати її, запровадити додаткові стимули для закладів. Також варто контролювати та коригувати формулу фінансування шкіл.

Окрім цього, фахівці Світового банку вважають, що Україні потрібно змінити підхід до індивідуальних стимулів для вчителів, а також можливостей їхнього кар’єрного розвитку.

До того ж Світовий банк  радить забезпечити ефективніший зворотній зв’язок. Зокрема, що в українських школах немає загальнодержавних програм професійної орієнтації, що ускладнює вибір у майбутньому напряму навчання та закладу освіти. Для вирішення цієї проблеми важливо розробити національну програму надання послуг консультацій та орієнтації, зміцнити системи оцінювання, а також ці механізми у закладах вищої освіти.

Ганна Новосад зазначила, що Світовий банк і МОН мають однакове бачення того, які проблеми в сфері освіти потрібно вирішити, та подякувала фахівцям за підготовку звіту.

Наразі Міністерство освіти і науки України співпрацюватиме зі Світовим банком для подальшого впровадження системної реформи освіти.

Що варто знати про вітаміни для дітей

Втр, 10/01/2019 - 17:01

Здається, що в аптеках можна знайти вітаміни для всього: від покращення пам’яті до зміцнення серця. Але як визначити, які вітаміни потрібні нашим дітям? Чи всі діти мають вживати однакові вітаміни? Про це пише  The Huffington Post.

1 .Не можна “призначати” дитині вітаміни, не порадившись з лікарем

Не поспішайте бігти до аптеки за вітамінами і “призначати” їх собі самостійно. Академія харчування та дієтології рекомендує консультуватися з педіатром чи іншим спеціалізованим лікарем перед тим, як купити дитині якісь вітаміни.

Експерт з дитячого харчування Пега Джалалі радить поговорити з лікарем, щоб визначити, що саме потрібно вашому малюку. Якщо дитина прийме забагато вітамінів, вона ризикує багатьма побічними симптомами, починаючи від нудоти до висипу та головного болю, а іноді навіть до більш серйозних наслідків.

2 . Перед вибором вітамінів врахуйте фізичні дані дитини і її звички

Спершу гляньте на фізичні дані дитини. За даними клініки Mayo, найздоровішим дітям не потрібні мультивітаміни. Але мультивітаміни можуть допомогти малюку, якщо у нього обмежувальна дієта, проблеми з ростом, алергія на їжу чи хронічна недуга. Якщо дитина займається спортом, вона може потребувати іншого харчування, ніж малюк, який цього не робить.

Декілька важливих мінералів та вітамінів для дітей-атлетів: кальцій, залізо та вітамін D.

3 . Вік і стать мають значення для вибору вітамінів і їх дозування

Залежно від віку дитини, їй потрібні різна кількість вітамінів та поживних речовин.

Клініка Mayo повідомляє, що дітям від 2 до 3 років потрібно менше калорій, білку, овочів, зернових та молочних продуктів, ніж 4-8-річним. Молодшим дітям також потрібно менше вітаміну С. За даними Націнституту здоров’я, дітям від 4 до 8 років потрібно 25мг вітаміну С щодня. Молодшим дітям потрібно лише 15 мг. Малюкам від 1 до 3 років треба близько 0,6 мг вітаміну А щодня. Дітям від 4 до 8 – 0,9 мг.

Дівчатка і хлопчики від 2 до 3 років харчуються однаково, у віці від 4 до 8 дієта вже різнитиметься. Хлопчикам може стати потрібно більше поживних речовин.

4 . Смачні і красиві вітаміни не завжди найкращі

Нині багато вітамінів для дітей виглядають і смакують як улюблені ласощі.Доктор Джалалі нагорошує, що вітаміни – це не солодощі. Вона рекомендує остерігатися жувальних і липучих  вітамінів. Краще використовувати порошкові чи рідкі вітаміни, які можна додавати в їжу чи напої. Це берегтиме дитину від утворення карієсу.

5 . Яке молоко п’є ваша дитина?

Дослідження 2016 року показало, що діти, які замість молока п’ють його альтернативи: мигдальне чи соєве молоко, наприклад, мають нижчий рівень вітаміну D у ранньому дитинстві. Таким малюкам важливо додатково отримувати цей вітамін. Як і дітям з темним кольором шкіри.

6 . Деякі вітаміни дітям важче перетравлювати

Не всі вітаміни для дітей створені за одним зразком. Більшість батьків думають, що вітаміни не можуть пошкодити, і чим більше їх давати, тим краще. Втім, організму важче перетравити жиророзчинні вітаміни – D, E, A та K. Якщо ви приймете їх забагато, можете нашкодити печінці, ниркам, чи спричинити інші побічні ефекти, пояснює лікар Джалалі.

Глава держави підписав указ щодо підтримки сімей, які виховують дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Втр, 10/01/2019 - 16:17

Президент України Володимир Зеленський у День усиновлення, 30 вересня, підписав Указ «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей». Інформує офіційне інтернет-представництво президента України.

Про це Глава держави повідомив під час зустрічі з батьками-усиновителями, опікунами та прийомними батьками, яка відбулася в Офісі Президента.

Документ сприятиме створенню належних умов для забезпечення реалізації права дитини на проживання в сім’ї, підтримки сімей, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Під час спілкування з батьками Володимир Зеленський наголосив на тому, що і він як Президент, і його дружина, а також представники інших органів влади налаштовані на підтримку родин, які взяли на себе сміливість виховувати та опікуватися дітьми-сиротами й дітьми, які були позбавлені батьківського піклування.

«Ми справді хочемо допомогти вашим дітям і вам особисто як сім’ям, як батькам», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що хотів би почути думки присутніх про те, що ще може зробити влада, крім тих перших кроків, які вже реалізовані. У цьому контексті він особливо підкреслив важливість досвіду кожного з усиновителів і прийомних батьків.

«Як нам дійти до того щасливого фінішу, коли всі діти – і сироти, і діти, позбавлені батьківського піклування, будуть забезпечені реальними сім’ями, а не державними «цеглинками» під назвою інтернати. Тому готові говорити, готові допомагати», – додав Володимир Зеленський.

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба зі свого боку зазначив, що указ, який сьогодні підписано та оприлюднено, містить важливі для сімей, які опікуються дітьми-сиротами, доручення Кабінету Міністрів та місцевим органам влади. Серед іншого йдеться про підвищення матеріального забезпечення таких сімей.

Він також підкреслив важливість досвіду батьків усиновлених і прийомних дітей у процесі формування якісної державної підтримки таких сімей.

«Президент запросив кожного з вас, оскільки тут є різні форми сімейного влаштування: і опіка, і усиновлення, і прийомні родини. Тут є й наші закордонні друзі, які живуть в Україні, і ті, хто за кордоном і всиновлює дітей… Тут всі ті, хто дуже довго займається проблемами сиріт і знає не від державних органів, а насправді, в чому ці проблеми. Хочеться почути від вас, що наболіло, що, ви вважаєте, потребує негайного вирішення», – сказав Микола Кулеба.

Згідно з Указом Президента № 721/2019, Кабінет Міністрів України має вжити в установленому порядку заходів щодо збільшення з 2020 року розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам.

Також уряд до 1 грудня поточного року має забезпечити подання на розгляд Президентові України пропозицій щодо приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення й підготувати відповідні зміни до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням до цієї Конвенції.

З урахуванням положень Європейської конвенції про здійснення прав дітей Кабмін у шестимісячний термін має розробити законопроект, спрямований на забезпечення скорочення процесуальних строків судового розгляду справ, що стосуються усиновлення, встановлення опіки, піклування, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав, та внести відповідний проект закону на розгляд Верховної Ради.

У тримісячний термін уряд також має вдосконалити порядок провадження діяльності з усиновлення, зокрема щодо забезпечення реалізації особами, в сім’ї яких виховується дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, переважного права на усиновлення такої дитини.

Крім того, в указі зазначається необхідність запровадження ефективних механізмів одержання достовірної та актуальної інформації про дотримання прав усиновлених дітей, зокрема дітей, які проживають за межами України, та механізмів дієвого реагування на виявлені факти порушення їхніх прав.

Сторінки