Поради юрисконсульта

Щодо надання соціальної відпустки працівникам, які мають дітей

Відповідно до статті 19 Закону України "Про відпустки" (далі - Закон) жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгру

Соціальна відпустка

Щодо надання соціальної відпустки працівникам,
які мають дітей

Особливості поширення дії Закону України "Про відпустки" на педагогічних працівників

Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, Законом України «Про відпустки», Кодексом законів про працю України, іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи

Згідно частини 1 статті 19 Закону України "Про відпустки" - жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки, з наведених вище, її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. 

Зверніть увагу, що в абзаці першому даної статті мова йде про 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, а в другому абзаці просто про 17 календарних днів.

Тлумачення терміну «святкові і неробочі дні» надано в однойменній статті 73 Кодексу законів про працю України, яке наводиться далі.

Розяснення По поданню Декларації

ЗаконУкраїни «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI (далі — Закон про запобігання корупції) зобов’язує щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі — антикорупційна де