Вхід

Кибукевич Василь Олексійович

Головний спеціаліст відділу освіти.
 • працевлаштування випускників  шкіл;
 • координує роботу, пов’язану зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
 • забезпечує розгляд  заяв та звернень громадян, що входять до  компетенції;
 • прогнозує  довготривалу потребу району в фахівцях різних спеціальностей для навчально-виховних закладів, формує регіональне  замовлення на їх підготовку;
 • бере участь у розподілі випускників вищих педагогічних навчальних закладів на роботу в заклади освіти району;
 • відповідає за своєчасне складання і оновлення резерву керівних кадрів;
 • відповідає  за комплектацію закладів освіти педкадрами. Здійснює заходи щодо контролю за правильною розстановкою педагогічних  кадрів;
 • аналізує статистичну звітність про чисельність і склад працівників загальноосвітніх навчальних закладів;
 • веде прийом відвідувачів з питань кадрової роботи;
 • контролює забезпечення реалізації гарантованого Конституцією України права молоді на отримання повної загальної середньої освіти різними формами її здобуття, в т.ч. індивідуальної, екстерном, навчання учнів за кордоном. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;
 • відповідає за відзначення  працівників закладів освіти державними нагородами, присвоєння їм почесних звань та інші форми морального стимулювання праці педагогічних працівників, дбає про їх своєчасне вручення;
 • веде питання державної служби. Розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців;
 • веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців;
 • здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву;
 • приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії;
 • готує матеріали на призначення на посади та звільнення з посад державних службовців;
 • оформляє документи на прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;
 • складає графіки щорічних відпусток працівників відділу освіти;
 • розглядає матеріали та готує документи для заохочення державних службовців;
 • здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру;
 • бере участь в проведенні атестації навчальних закладів щодо реалізації їх освітньої   діяльності;
 • здійснює   облік   дітей   і   підлітків   шкільного   віку   та   охоплення   їх   навчанням,  працевлаштування випускників, веде статистичну звітність (звіт РВК-77);
 • відповідає  за організацію екстернатної форми навчання учнів;
 • здійснює контроль за станом навчання математики, фізики, астрономії, інформатики, гурткової роботи,  трудового навчання, креслення;
 • здійснює контроль за  виконанням програм: "Творча обдарованість", “Програма   інформатизації освітньо-виховної діяльності навчальних закладів на 2011-2015”, "Про       заходи щодо встановлення  мережі  ЗНЗ для розвитку творчої      обдарованості учнів", розвитку позашкільної освіти;
 • проводить під керівництвом начальника відділу освіти відбір і направлення на навчання до Школи резерву керівників та заступників керівників загальноосвітніх навчальних закладів, аналізує використання підготовленого резерву;
 • здійснює контроль за організацією індивідуального навчання;
 • здійснює організаційний супровід проведення олімпіад, конкурсів – захистів Малої академії наук, турнірів, учнівських та професійних конкурсів;
 • контролює роботу щодо отримання повної загальної освіти через заочну форму навчання;
 • моніторинг реалізації перспективного плану атестації загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних  закладів освіти;організовує роботу щодо проведення атестації позашкільних навчальних закладів району;
 • здійснює контроль за організацією роботи з обдарованими дітьми,  гурткової роботи, олімпіад, конкурсів, забезпечення участі дітей у МАН;
 • відповідає за організацію роботи по боротьбі з корупцією:
 • здійснює контроль за станом внутрішнього керівництва, забезпечення демократичних засадв управлінні:
 •         Сновидовицької        ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 •          Біловізької               ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 •          Кам’янської             ЗОШ І-ІІІ ступенів;                                   
 •          Блажівської             ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 •          Більської                 ЗОШ І-ІІІ ступенів;
 •         Залавської               ЗОШ  І-ІІ ступенів;
 •         Обсицької                ЗОШ І-ІІ ступенів;
 •          Купельської            ЗОШ І-ІІ ступенів;
 •          Остківської             ЗОШ І-ІІ ступенів;
 •          Б.-Сновидовицької ЗОШ І-ІІ ступенів;
 •          Б.-Кам’янської        ЗОШ І ступеня;
 •          Будинок дітей та молоді;
 •          дитячо-юнацька спортивна школа;
 • виконує окремі доручення начальника відділу освіти;
 • забезпечує контроль у підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладах за дотримання вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних.