Доповідь начальника відділу освіти 2019

Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Рокитнівщини у 2018 - 2019 навчальному році та пріоритетні завдання на 2019 - 2020 навчальний рік в умовах становлення Нової української школи
Доповідь
начальника відділу освіти Рокитнівської РДА Кибукевича В.О
Шановні учасники колегії!

Сучасна освіта розглядається в усьому світі як важливий чинник становлення й розвитку особистості.
Як відомо, якісна освіта – запорука успішного майбутнього! Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Сучасний стан освіти в Україні характеризується пошуком шляхів актуального реагування на зміни в освітянському просторі, адже змінилися вимоги до навчання, до знань, до компетентностей.
У нинішньому році продовжується практична реалізація Концепції Нової української школи. Відповідно до даної концепції із 1 вересня 2019 року усі першокласники та другокласники будуть навчатися за новим стандартом. Інший зміст освіти, нова методика навчання та освітнє середовище – такі основні складові нової української школи. Головна мета – продовження роботи над створенням школи, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Концепція «Нова українська школа» розрахована на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що плекалася в Україні протягом десятиліть. Проте зміни вже розпочалися. 

Зміни стали можливими завдяки прийняттю Закону України «Про освіту». Він визначив метою освіти всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Щоб досягти спільної мети, потрібно перетворити українську освіту на інноваційне середовище, в якому учні набуватимуть ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Для забезпечення доступної та якісної освіти в районі активно реалізується Програма розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Рокитнівського району на 2018-2021 роки, що визначає конкретні пріоритети освітньої галузі та шляхи їхньої реалізації, сприяє забезпеченню якісного рівня надання освітніх послуг, створенню належних умов для успішної організації освітнього простору, оптимізації мережі закладів освіти відповідно до потреб регіону.

Упродовж минулого навчального року відділом освіти райдержадміністрації,методичним кабінетом, закладами освіти за активної підтримки органів місцевої влади, місцевого самоврядування, батьківської громадськості були вжиті заходи для забезпечення функціонування галузі освіти району, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців регіону до якісної освіти.

«Життя дитини повноцінне лише тоді,
коли вона живе у світі гри, казки,
музики, фантазії, творчості, без
цього вона є засушеною квіткою».

Василь Сухомлинський

Якісна дошкільна освіта є процесом і результатом удосконалення здібностей і поведінки дошкільника, створення сприятливих умов для досягнення ним фізичної, психічної, соціальної зрілості, одержання можливостей для індивідуального зростання, виявлення творчих здібностей, актуалізації природного потенціалу.

У 2019 році в районі функціонують 26 закладів дошкільної освіти, з них 19 ЗДО та 7 навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», у яких отримують дошкільну освіту 1827 вихованців у 76 групах.

Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років становить  68%, в тому числі по місту – 100%, по селу – 60%, усіма формами – 98%.
Різними формами дошкільної освіти охоплено 100% дітей старшого дошкільного віку.
Чисельність дітей у закладах дошкільної освіти з розрахунку на 100 місць становить 107 осіб (2017 рік – 114 осіб).

З метою забезпечення конституційного права дітей на дошкільну освіту у 2018 році відкрились додаткові групи у Карпилівському ЗДО «Барвінок» та Дроздинському НВК «ЗНЗ-ДНЗ». Всього протягом 2018 року створено додатково 40 місць для дітей дошкільного віку. 

З 1 січня 2019 року сформувалася Старосільська ОТГ і 4 навчальні заклади, (Старосільський НВК: «ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ», Дроздинський НВК: «ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ», Переходицький НВК:  «ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ», Вежецький НВК: «ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ» де функціонують дошкільні відділення ввійшли до цієї громади. 
Продовжується робота зі створення умов для дітей з особливими освітніми потребами. З цією метою для дітей з порушенням мовлення відкрилась група на базі закладу дошкільної освіти комбінованого типу «Калинка» Томашгородської селищної ради та друга додаткова група у закладі дошкільної освіти «Барвінок» Карпилівської сільської ради. 
На даний час в районі 6 ЗДО кобінованого типу, де функціонує 7 груп логопедичних, 74 дитини та 1 інклюзивна група – це ЗДО №3 «Казка» Рокитнівської селищної ради.
Виховний процес у ЗДО забезпечують 200 педагогів. З них 140 (70%) мають повну вищу освіту, 60 (30%) – базову освіту.
Знаходиться на постійному контролі відділу освіти і питання харчування дошкільнят. За минулий навчальний рік норми  виконані на 67% (місто – 70%, село – 63%). Середня вартість харчування становила - 30 грн.
Здійснюється організований підвіз 99 вихованців із трьох населених пунктів – Буда, Синіжево і Олександрівка до закладів у селах Масевичі та Кисоричі.
17 ЗДО забезпечені комп’ютерами. З метою підвищення фахового рівня та програмно-методичного забезпечення у закладах створені веб-сайти.  
Значна робота проводиться зі зміцнення матеріальної бази. У всіх закладах району проведено благоустрій територій.
В умовах освітньої реформи, важливим завданням є забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти, оскільки гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти. Проведення Інтернет-конференцій, майстер-класів та інших районних заходів сприяло обміну досвідом роботи педагогів дошкільних та закладів загальної середньої освіти.
З метою реалізації пріоритетних напрямів наступності між дошкільним закладом та початковою школою у світлі Концепції «Нова українська школа» діяльність педагогів ЗДО спрямована на досягнення єдиної стратегічної мети в системі безперервної освіти – розвиток особистості, життєвої компетентності дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію.
У 2018-2019 навчальному році педагогічними колективами закладів дошкільної освіти були упроваджені у навчально-виховний процес інноваційні методики, оновлені навчальні програми, сучасні технології згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти — Державним стандартом дошкільної освіти.
Проте існує низка проблем, які необхідно вирішити та визначити як пріоритетні завдання дошкілля на 2019/2020 навчальний рік, а саме:
- продовжити розширення мережі дошкільних закладів, інклюзивних груп та створення належних умов для отримання дітьми якісної дошкільної освіти;
- забезпечити рівні можливості в отриманні якісної дошкільної освіти всіма дітьми, в т.ч. з особливими потребами;
- забезпечити заклади дошкільної освіти комп’ютерною технікою та підключенням їх до інтернет-мережі.

 

Вплив демографічної ситуації на контингент учнів і мережу закладів загальної середньої освіти.
Забезпечення рівного доступу до якісної освіти
Одне із актуальних питань сьогодення – формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти: створення опорних закладів та їхніх філій для забезпечення права учнів на повну загальну середню освіту та рівного доступу до якісної освіти.
2018/2019 навчальному році для забезпечення потреби населення у якісних освітніх послугах в районі функціонувало 33 заклади: 11 ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 9 ЗЗСО І-ІІ ступенів, 7 НВК (об’єднання ЗНЗ-ДНЗ), 3 НВК (ліцеї, гімназія), 1 ОЗНЗ та 2 ЗПО.

 

У 2018-2019 н.р у школах району навчалося 9652 учні, з них: 4059 учнів 1-4-х класів, 4506 школярів 5-9 класів і 1087 ученів 10-11 класів. Мережа навчальних класів налічувала 212 класів - початкової ланки, 235 класів – середньої ланки і 57 класів старшої ланки (разом 504 класи ).
Аналіз даних контингенту учнів закладів загальної середньої освіти району за останні 5 років свідчить, що демографічна ситуація, яка склалася в районі, дає тенденцію до збільшення кількості учнів.
 
Збільшення кількості учнів призводить до збільшення відсотка наповнюваності закладів освіти учнями та впливає на середню наповнюваність класів.
 
Середня наповнюваність класів по району становила 19 учнів. Найбільша наповнюваність у Глиннівському НВК: «ЗНЗ І-ІІІст.-ДНЗ» – 25 учнів; Березнівському НВК: «ЗНЗ І-ІІІст.-ДНЗ» – 23 учні; Карпилівській ЗОШ І-ІІІ ст.-24 учні.
Однак є школи у яких середня наповнюваність значно менша ніж по району: серед закладів І-ІІІ ст. Більська ЗОШ - 15 учнів, Масевицька та Сновидовицька ЗОШ - 14 , серед закладів І-ІІ ст.: Томашгородська ЗОШ №3 – 6; Обсіцька ЗОШ – 7 ; Дертівська ЗОШ – 8 .
Навчання у 28 закладах загальної середньої освіти проводилося в одну зміну, у 3-х закладах - у дві зміни (Березнівському НВК: «ЗНЗ І-ІІІст.-ДНЗ» 3 класи - 76 учнів, Рокитнівському НВК «Школа І-ІІІ ст. – ліцей» 8 класів - 172 учні та Карпилівській ЗОШ І-ІІІ ст. 17 класів - 414 учнів).
Мала кількість дітей у школах спричиняє до вимушеного індивідуального навчання. 
Так, у 2018-2019 н.р. в 1-у ЗЗСО І-ІІ ст. та у 6-и філіях, де чисельність складала менше 5 учнів у класі, було організовано навчання за індивідуально-груповою формою, яка, на сьогоднішній день, законодавчо не передбачена. 
У Будки-Сновидовицькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів навчалися індивідуально 10 учнів (відсутні 2, 6 і 9 класи), у філії Кисорицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Олександрівка 4 учні  (відсутній 1-й та 4-й класи), у філії Рокитнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 с. Лісове - 6 учнів (відсутні 1 та 4 класи), у філії Березівського НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» с. Грабунь - 2 учні (відсутній 3 клас), у філії Кам’янського НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» с. Будки-Кам’янські - 4 учні (відсутній 4-й та 2-й класи), у філії ОЗНЗ «Рокитнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» с. Старики - 2 учні (відсутній 2 клас). Всього таким навчанням було охоплено 28 дітей. 
З метою виконання нормативно-правових документів, у класах, де навчається менше 5 учнів, у 2019-2020 н.р., діти будуть працювати за індивідуальною програмою, що, звісно, впливає на кількість годин та відповідно, на якість освіти.
Відділом освіти вживаються заходи щодо створення умов для навчання учнів молодших класів,а відповідно і розширення груп продовженого дня.
Цього річ у 27 закладах освіти функціонувало 50 груп продовженого дня, якими охоплено 1500 учнів.
Мережа груп продовженого дня щороку збільшується:
 

Завдяки спільним зусиллям відділу освіти, керівників навчальних закладів, служби у справах дітей та Рокитнівського відділення Сарненського відділу ГУНП України в Рівненській області на початок  2018-2019 навчального року всі діти шкільного віку, які підлягали навчанню, були охоплені здобуттям повної загальної середньої освіти.
За статистичними даними на початок 2018-2019 навчального року загальна кількість дітей та підлітків шкільного віку складала 11755 осіб. З них навчалися для здобуття повної загальної середньої освіти 11250 , що становило 99,3 % від зазначеної категорії учнів. Не здобували повну загальну середню освіту 74 особи, з них: 34– за станом здоров’я, 40 – навчалися у спеціальних закладах загальної середньої освіти. 
Реформування системи освіти стосується не тільки самої мережі закладів освіти, а й організації освітнього процесу та змісту освіти на всіх її рівнях.
У 2018/2019 навчальному році закінчили 9-класів та отримали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти 982 особи (в тому числі 3 особи за ексернаною формою). Одна учениця звільнена від проходження державної підсумкової атестації, як переможець Міжнародного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка та атестована за результатами річного оцінювання.
За результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації 24 випускники 9-х класів отримали свідоцтва з відзнакою, що становить 2.4% від загальної кількості випускників 9-х класів, зокрема: ОЗНЗ «Рокитнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» - 2 особи, Рокитнівський навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня-гімназія - 10, Томашгородський навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» - 4, Біловізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 2, Обсіцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 2, Сновидовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -1, Масевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 1, Глиннівський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» - 1, Нетребська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 1.
Проте, аналіз показав, що кількість випускників, претендентів на нагородження свідоцтвами з відзнакми, цьогоріч, зменшилась майже у два рази у порівнянні з минулим роком.

 

Слід зазначити,що з кожним роком збільшується відсоток випускників 9-х класів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту поза межами району у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації та професійно-технічних закладах. 
Із 982 випускників 9-х класів 595 осіб вирішили здобувати освіту в 10-х класах ЗЗСО району, а 387 осіб у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах, коледжах, училищах тощо.
Якщо у 2014 році показник таких дітей становив 30%, то у 2018 році він зріс до 40%. Це теж впливає на кількісний показник наповнюваності закладів загальної середньої освіти та класів.

  

Із 661 випускника старшої школи (в т. ч.14 осіб - екстернатна форма навчання) державну підсумкову атестацію проходили 660 випускників. 1 учень звільнений від проходження державної підсумкової атестації через хворобу та атестований за результатами річного оцінювання. Отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти звичайного зразка 633 випускники закладів загальної середньої освіти району. 
Золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» нагороджено 10 учнів, срібною «За досягнення у навчанні» - 4 учні, що становить 2% від загальної кількості випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 
Протягом року було визначено 26 випускників – претендентів на нагородження золотими та срібними медалями, однак за результатами ДПА - ЗНО 12 випускників не підтвердили свої результати, що вказує на завищення річного оцінювання випускників учителями-предметниками та необ’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів при визначенні претендентів на нагородження золотими та срібними медалями.
Аналіз даних за останні 5 років показав, що у зв’язку із введенням державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання кількість медалістів значно зменшилася. 
 
Усі ці показники повинні дати черговий поштовх усім педагогічним колективам, кожному окремому вчителю до перебудови своєї діяльності для покращення якості надання освітніх послуг. Необхідно проаналізувати всю діяльність від складання навчальних планів, визначення додаткових, факультативних годин для поглибленого вивчення навчального матеріалу.
Станом на 1 червня 2019 року проведено організований набір учнів до 1 класу «Нової української  школи». 
У  2019/2020 навчальному році контингент учнів зменшиться приблизно на 313 осіб, хоча набір учнів до 1 класу за останні 5 років свідчить про тенденцію до збільшення дітей 6-7 річного віку, що буде також позитивно впливати на наповнюваність класів.
 

Отже, оптимізація, реорганізація чи створення опорних шкіл у районі залишається на часі. Оптимізація закладів освіти буде хоч і болючою, але необхідною для підвищення якості освіти. Батьки на даний час вже розуміють важливість якості освіти і не бояться підвозити дітей до гарних навчальних закладів, мають вільний їхній вибір.
Відділом освіти Рокитнівської районної державної адміністрації продовжується планова робота щодо формування опорних шкіл та впорядкування мережі навчальних закладів. Це дасть змогу підвищити якість навчально-виховного процесу, покращити доступ як дошкільнят так і школярів до якісної освіти.
Практичний досвід надання якісних послуг показує, що створення та розвиток оптимального освітнього простору передбачає виконання цілого ряду вимог, а саме:
-    здійснення глибокого аналізу функціонування наявної освітньої мережі;
-    продовження оптимізації мережі закладів загальної середньої освітиі з врахуванням запитів населення та фінансово-економічних чинників;
-    забезпечення реалізації Програми розвитку  Рокитнівського району на 2018-2021 роки, реалізація якої забезпечить створення умов рівного доступу до якісної освіти.

Підвіз учнів
Робота щодо організації підвезення учнів та вчителів до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.  
У 2018/2019 навчальному році здійснювалося підвезення 439 учнів та 99 дошкільнят до закладів загальної середньої та дошкільної освіти та у зворотному напрямку. Шкільними автобусами підвозилось - 424 учні та 24 педпрацівники.
Іншими видами транспорту, шляхом укладання угод між відділом освіти та приватними перевізниками підвозилось 13 учнів.
Загалом у Рокитнівському районі безкоштовним підвозом до місць навчання та в зворотньому напрямку забезпечено 100% учнів  від потреби.
За роки дії Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» (2003-2021 роки) придбано 10 шкільних автобусів, з них за кошти: - держбюджету та Світового банку – 8 (80%), за кошти місцевого бюджету  – 2 (20%), які здійснюють підвіз.
Проте, існує потреба в придбанні ще двох шкільних автобусів за кошти державного бюджету для забезпечення безкоштовного підвозу учасників навчально- виховного процесу (ОЗНЗ «Рокитнівська ЗОШ №3», Сновидовицька ЗОШ І – ІІІ ступенів).
Шкільні автобуси знаходяться на балансі відділу освіти. Для безперебійного забезпечення шкільних автобусів паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами за 2018 рік використано кошти районного бюджету у сумі 1307550 грн. 

Функціонування літніх мовних таборів
У 2018-2019 н.р.  кількість навчальних закладів, на базі яких проводилися літні мовні табори складала 35 одиниць. Кількість дітей, залучених до роботи в літніх мовних таборах становила 634 особи. У їх роботі взяли участь 52 учителі-предметники. 
Загальноосвітні навчальні заклади провели літні мовні табори з англійської мови, а також працювали за інтелектуально-пізнавальним напрямком. 
У 2019 році проведення літніх мовних таборів здійснювалося у терміни, із 3 червня по13 червня, залежно від обраної програми на базі навчальних закладів без організації харчування . 

Облаштування внутрішніх вбиралень
Враховуючи важливість створення безпечних та комфортних умов для навчання дітей до пріоритетів роботи включено було питання облаштування у загальноосвітніх навчальних закладах внутрішніх вбиралень.
 У 16 закладах загальної середньої освіти облаштовані внутрішні, вбиральні, в 15- відсутні (це найменший показник серед районів в області).
Цьогоріч заплановано облаштування внутрішніх вбиралень у закладах, де вони відсутні та виділені кошти в сумі 9048222 грн. 

Інформаційне освітнє інтернет середовище – крок до 
цифрового закладу освіти в умовах реформи «Нова українська школа»
Час не стоїть на місці, вдосконалюється все, в тому числі і освіта. З кожним днем сучасна освіта вимагає більш активного використання ІКТ в управлінській, освітній та фінансовій діяльності школи. Сучасну школу вже неможливо уявити без комп’ютерної техніки та мультимедійних технологій.
Основними критеріями ефективності використання нових інформаційних технологій у закладі освіти є створення єдиного інформаційного освітнього простору. Найважливіше завдання в умовах інформаційного суспільства – навчити дітей ефективно користуватися інформаційними технологіями. Для цього необхідно забезпечити школу комп’ютерним та мультимедійним обладнанням. Із метою створення комфортних умов для навчання та виховання підростаючого покоління та стабільного функціонування закладів освіти району щороку модернізується, поповнюється матеріально-технічна база.
У всіх освітніх закладах кабінети інформатики 100% укомплектовані (НКК+мультимедійне обладнання).
На даний час, в навчальних закладах Рокитнівщини функціонує 42 навчальних комп’ютерних комплексів. Загальна кількість персональних комп’ютерів становить – 665 одиниць. 

 
У 2019 році придбано 6 проекторів (на суму 64030 грн.) для Дубнівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Карпилівської ЗОШ І-ІІ ст., Залавської ЗОШ І-ІІст., Томашгородського НВК «Школа І-ІІІ ст.-ліцей», Рокитнівського ДНЗ №2 «Струмочок»; 3 інтерактивні дошки (на суму 69999 грн.) для Рокитнівського НВК «Школа І ст.-гімназія», Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ст., Купельської ЗОШІ-ІІ ст.
Також закуплено 7 навчально-комп’ютерних комплекси (68 ноутбуків), які були розподілено в наступні навчальні заклади: Познанський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Кам’янський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ , Томашгородська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Блажівська ЗОШ І-ІІІ ст., Боровська ЗОШІ-ІІІ ст., Масевицька ЗОШ І-ІІІ ст., Остківська ЗОШ І-ІІІ ст.
 
Однак 81% НКК придбані в термін понад 5 років та потребують оновлення і модернізації.
На сьогодні 14 предметних кабінетів закладів освіти району забезпечені мультимедійним обладнанням на 100% зокрема: 
7 кабінетів в ОЗНЗ Рокитнівська ЗОШ №3 І-ІІІ ст.: фізичний - 2, біологічний - 1, географічний - 1, математичний - 1, хімічний - 2;
1 кабінет біологічний в Рокитнівському НВК «Школа І-ІІІ ст. – ліцей;
1 кабінет хімічний в Кисорицькій ЗОШ І-ІІІ ст.;
1 кабінет географічний в Рокитнівському НВК «Школа І-ІІІ ст. – ліцей;
1 кабінет біологічний, 1 фізичний в Рокитнівському НВК «Школа І-ІІІ ст.-гімназія;
1 кабінет хімічний в Томашгородському НВК «Школа І-ІІІ ст. - ліцей».
У рамках розвитку єдиного освітнього інформаційного середовища усі освітні заклади району створили власні сайти та підключалися до Єдиної інформаційної системи управління освітою «Курс: Школа», «Курс: Дошкілля». Функціонують офіційні сайти відділу освіти, методчного кабінету, педагогів. Сьогодні в усіх освітніх закладах функціонує електронна пошта. Завдяки наявності мережі Інтернет освітні установи здійснюють зв'язок з відділом освіти та іншими організаціями через електронну пошту, що підвищує управлінську оперативність і результативність. Проте, два дошкільні заклади (Борівський ЗДО «Берізка» та Нетребський «Калинка») не мають виходу до Інтернету (електронна пошта тут працює від домашньої Інтернет – мережі, що обмежує можливості оперативного спілкування).
Наявність сучасного комп’ютерного комплексу або декількох значною  мірою підіймає престиж навчального закладу. Але той факт, що у школі є комп’ютери, ще не є достатнім для того, щоб із впевненістю сказати, що заклад відповідає усім вимогам інформатизації. Це значною мірою залежить від рівня підготовки вчителів вільно використовувати ІКТ в процесі навчання, бути активними учасниками тренінгів.
Наскрізне застосування ІКТ в освітньому процесі має стати інструментом забезпечення успіху Нової української школи і є обов’язковим.
Саме таку задачу ставить перед шкільним учителем реформа Нової Української школи. Наші учні прагнуть інноваційних форм навчання, так чи інакше пов’язаних з електронними матеріалами, намагаються рівноцінно володіти ІКТ-навичками з учителем. Тому педагог повинен працювати на випередження, бути координатором інформаційного потоку, володіти сучасними методиками та новітніми технологіями. Підвищувати власну кваліфікацію варто не для свідоцтва, сертифіката, не для атестації, а для своїх учнів, яким цікаво вчитися з використанням комп'ютера, мультимедійного обладнання. Вимога до педагога бути сучасним не є декларативною. Та не завжди вчителі готові до цього.
Доречними є слова Алі Апшероні «Педагоги не можуть успішно когось навчати, якщо в цей же час ретельно не вчаться самі».
У процесі професійної підготовки доцільним є залучення педагогічних працівників до онлайн-освіти, що відкриває широкі перспективи на професійну діяльність, сприяє моделюванню освітнього процесу. Зростанню рівня інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів району сприяють очні та дистанційні курси підвищення кваліфікації, дистанційні тренінги у РОІППО, школи комп’ютерної грамотності на базі закладів району.
Упродовж року 196 (100%) педагогів району підвищили свою кваліфікацію  на 127 дистанційних курсах та тренінгах, 70 (27%) узяли участь в обласних методичних заходах, 20 – в Інтернет – заходах, 106 педагогів району пройшли навчання за програмою НУШ на базі РОІППО та освітній платформі EdЕra.
Дистанційна самоосвіта вчителів за останні декілька років суттєво змінилася. Свого поширення у районі набувають нові форми роботи, зокрема, із дистанційним супроводом, віртуальні лабораторії, віртуальні виставки, інтернет-групи, Інтернет-семінари, Інтернет-конференції.
Інформаційне суспільство потребує зручних та результативних форм обміну інформацією та її використання. Зараз дуже актуальними є створення внутрішніх соціальних мереж для спілкування та взаємодії. 
Активне впровадження в усі сфери діяльності закладу освіти інформаційно - комунікаційних технологій сприяє перетворенню класичного закладу освіти в електронний.
Автоматизація управління закладом освіти – одне з пріоритетних напрямів інформатизації освіти. Нині дедалі важливішим стає інформаційне представництво навчального закладу в мережі Інтернет. Веб-сайт закладу освіти по суті є його представництвом в Інтернеті, це свого роду візитна картка школи. 
Сьогодні в усіх освітніх закладах створені і функціонують офіційні веб-сайти, які підключилися до Єдиної інформаційної системи управління освітою «Курс: Школа», «Курс: Дошкілля», електронна пошта. Наявність веб-сайту кожного закладу освіти на сьогодні є обов'язковою умовою успішної діяльності. Актуальність веб-сайту обумовлюється можливістю оперативно розміщувати офіційну інформацію, швидко отримати необхідні методичні та навчальні матеріали, інформацію про освітній заклад, а також широке поле для обміну досвідом, ідеями. Але ще не всі заклади освіти поповнюють веб-сайти згідно з вимогами.
Продовжується робота зі створення персональних блогів, сайтів педагогами району.
94 (35%) освітяни району мають власні Інтернет-ресурси.
Слід відмітити Томашгородську №3 ЗОШ І-ІІ ступенів, Томашгородську №2 ЗОШ І-ІІІ ступенів, Масевицьку ЗОШ І-ІІІ ступенів, ОЗНЗ «Рокитнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3» та педагогів які  активно долучилися до створення власних Інтернет – ресурсів.
Ще одним аспектом, що потребує подальшого вирішення, є рівень ІТ-компетентності учителя і керівника освіти. З одного боку ситуація має позитивну динаміку завдяки численним курсам і семінарам, що проводилися РОІППО, методичним кабінетом. У той же час у більшості освітян компетентність залишається в найкращому разі на рівні володіння стандартним пакетом Microsoft Office. Є проблеми із використанням прикладного програмного забезпечення, користуванням гаджетами тощо.
Відсутність мотивації вчителя, а особливо керівника закладу, нерозуміння механізмів процесу інформатизації, небачення ймовірних реальних способів упровадження, нерозуміння важливості інформатизації та її впливу на майбутній розвиток закладу загальної середньої освіти та освіти загалом — ключова проблема сучасного стану інформатизації освіти.
Маємо сьогодні мотивованого на новації учня, майбутнього громадянина стрімкого інформаційного суспільства, і немотивовану до здійснення змін школу, яка використовує навчальні технології, інструменти та методики інноваційного змісту. Та й забезпечення технікою у ракурсі нашої проблеми не настільки актуальне, адже зараз практично в кожного учня та вчителя є мобільні ґаджети, здатні забезпечити доступ до Інтернету та будь-яких ІКТ, але керівники ЗЗСО на жаль не завжди беруть це до уваги.
Активне використання ІКТ в освітньому процесі в школах, здебільшого, спорадичне, несистемне, здійснюється вчителями-ентузіастами та не підтримується відповідною ІКТ-активністю керівництва закладу.

Реалії та перспективи профільного навчання
У квітні 2018 року МОН затвердило типову освітню програму закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня. Це типова освітня програма профільної середньої освіти. У минулому навчальному році вона була введена у 10-класах, із 2019/2020 н.р. за нею будуть навчатися і одинадцятикласники.
Із запропонованих двох варіантів організації освітнього процесу ЗЗСО району обрали другий варіант, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів. Профіль навчання заклади освіти району формували в основному з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію.
Найпоширенішім є філологічний напрям, а в ньому профіль української філології (320 учнів),  в  інформаційно-технологічному напрямі залишив право на життя  технологічний профіль (лише 56 учнів, що на 114 менше в порівнянні з минулим роком), природничо – математичний напрям містить в собі хіміко-біологічний (37 учнів, цифра незмінна), фізико-математичний (навчанням охоплено 33 учні, було 29 учнів), екологічний (34учні, було 10), суспільно – гуманітарний напрям включає в себе історичний профіль(100 учнів на 20 більше з минулим роком) та спортивним профілем охоплено 10 учнів.
Відповідно до Концепції профільного навчання у системі освіти району протягом тривалого часу успішно реалізовуються дві моделі профільного навчання, які найбільш оптимально враховують освітні запити учнів та їх батьків: однопрофільні заклади (Блажівська ЗОШ І-ІІІ ст., Кисорицька ЗОШ І-ІІІ ст., Остківська ЗОШ І-ІІІ ст., Сновидовицька ЗОШ І-ІІІ ст., Кам’янський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Хмільська ЗОШ І-ІІІ ст. та двопрофільні навчальні заклади (Березівський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ», ОЗНЗ «Рокитнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3», Томашгородський НВК «Школа І-ІІІ ст.-ліцей», Рокитнівський НВК «Школа І ст.-гімназія», Рокитнівський НВК «Школа І-ІІІ ст. - ліцей»).
Профільне навчання передбачає також введення в 10-11 класах курсів за вибором, що доповнюють профільні предмети, і організацію допрофільної підготовки для учнів 8-9 класів, основне завдання якої - підготувати дев’ятикласників до свідомого, вмотивованого вибору предмету чи двох споріднених предметів для вивчення в старшій школі на профільному рівні.
З метою покращення показника охоплення учнів старшої школи профільним навчанням в 2018-2019 н.р. запроваджено допрофільну підготовку шляхом поглибленого вивчення окремих предметів у 8 навчальних закладах, 18 класах і охоплено 300 учнів, що становить 16% від загальної кількості школярів 8-9 класів, що на 1 % більше ніж в минулому навчальному році. Поглибленим вивченням з української мови охоплено учнів 8 класів – 85, 9 класів – 161 учень, з математики 8 клас – 54 учні, біології 8 клас – 16 учнів.
Профільне навчання в старшій школі реалізується в 14 навчальних закладах із 24 (становить 58% від загальної кількості ЗНЗ), у 28 класах із 72 і охоплено 591 учень, що становить 40% від загальної кількості старшокласників, у порівнянні з минулим навчальним роком на 96 учнів більша  охоплюваність профільним навчанням, що становить 11%. 
У минулому навчальному році допрофільною підготовкою було охоплено лише 16% учнів, що в певній мірі негативно позначилося на виборі дев’ятикласниками предметів для поглибленого вивчення в 2019/2020 навчальному році і подальшого шляху здобування освіти. Про це свідчать результати анкетування. 
Тому сьогодні, перед закладами освіти, стоїть нелегке завдання: враховуючи виклики часу, потреби, інтереси, прагнення учнів, організовувати профільне навчання так, щоб воно для окремих не було пустою тратою часу, а необхідністю. Для цього потрібно учнів готувати, дотримуватися основних етапів підготовки:
І етап (початкова школа), це підготовчо - розвивальний етап. Тут необхідно інтенсивно вивчати учнів, встановити їхні природні задатки і готувати до вибору факультативів в основній школі;
ІІ етап (основна школа), це підготовчо-орієнтувальний етап або допрофільна підготовка. Тут необхідно учням створити умови для самостійного вибору додаткових годин для більш глибокого вивчення предметів інваріантної частини відповідно до їхніх уподобань. В ідеальному варіанті на кінець 9-го класу учнів повинні визначитися з подальшим навчанням. У 10 клас мають іти тільки ті учні, які пов’язують своє життя зі вступом до ВНЗ;
ІІІ етап – це власне профільне навчання (10-11 класи). Тут повинні навчатися ті, яким профільні предмети знадобляться в подальшому навчанні і виборі професії, а не ті, які просиджуватимуть 8 уроків на тиждень із предмета, який йому нецікавий і непотрібний для подальшого життєвого шляху, із нудьги, заважаючи іншим.
Таким чином, стоїть актуальна проблема, яка потребує невідкладного вирішення, проведення роз’яснювально-навчальної роботи з педагогічними кадрами відповідних загальноосвітніх навчальних закладів про нормативність і змістову наповненість організації допрофільного та профільного навчання у 8–11-х класах.

Якість змісту освіти – найважливіша ознака якості загальної середньої освіти
Зовнішнє незалежне оцінювання є важливою і невід'ємною складовою освітньої системи держави, користується постійною великою підтримкою громадської та освітньої спільноти та є найбільш успішною освітньою реформою за всі роки незалежності України.
Метою зовнішнього незалежного оцінювання є підвищення рівня освіти та забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до якісної освіти, здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту базової і повної середньої освіти й аналізу стану системи освіти, прогнозування її розвитку.
Цього року результати ЗНО з трьох предметів зараховуються випускникам як державні підсумкові атестації. Обов’язковими були: українська мова, математика або історія України і третій предмет на вибір.
ДПА у формі ЗНО складали 522 випускники закладів освіти району:
-    з  української мови – 522 учні;
-    з математики – 71 учень;
-    з історії України – 474 учні;
-    з англійської мови – 21 учень;
-    з біології – 228 учнів;
-    з географії – 234 учені;
-    з фізики – 9 учнів;
-    хімії-3 учні;
-    німецька мова – 1 учень.  
Відділ освіти Рокитнівської районної державної адміністрації та Рокитнівський районний методичний кабінет провели ґрунтовний аналіз результатів державної підсумкової атестації та річних оцінок із української мови, математики та історії України по кожному навчальному закладу району. 
У зовнішньому незалежному оцінюванні: 
-    з української мови та літератури взяли участь 522 учнів із 20 закладів освіти району. Варто зазначити, що лише 156 учнів (30%) підтвердили річні оцінки з української мови, виставлені учителем та балом зовнішнього незалежного оцінювання, виставленим УЦОЯО;
-    з математики взяли участь 71 учнів з 17 навчальних закладів, з них – 14 учнів (20%) підтвердили річні оцінки;
-    з історії України взяли участь 474 учнів з 20 навчальних закладів, підтвердили річні оцінки 121 (26%);
-    з біології взяли участь 228 учнів з 20 навчальних закладів, підтвердили річні оцінки 58 учнів (25%);
-    з географії взяли участь 234 учнів із 16 навчальних закладів, підтвердили річні оцінки 66 (27%);
-    з хімії взяли участь 3 учнів з 3 навчальних закладів, один учень підтвердив оцінку виставлену вчителями;
-    з фізики взяли участь 9 учнів із 5 навчальних закладів, жоден учень непідтвердив річну оцінку;
-    з англійської мови взяли участь 21 учень із 5 навчальних закладів, підтвердили річні оцінки 3 (14%);
-    з німецької мови взяв участь 1 учнів із Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Аналізуючи результати річного оцінювання учнів та державної підсумкової атестації, було встановлено, що на початковому рівні у районі працювало: 
-    з української мови 119 дітей (23% від загальної кількості випускників 2019 року) проти 192 дітей (37% які складали державну підсумкову атестацію у форматі зовнішнього незалежного оцінювання);
-    з математики 4 (6%) проти 11 (15%); 
-    з історії України 71 (15%) проти 31 (6%);
-    з біології 37 (16%) проти 36 (16%);
-    з географії 36 (15%) проти 31 (13%);
-    з хімії 0 (0%) проти 3 (33%);
-    з фізики 2 (22%) проти 2 (22%);
-    з англійської мови 0 (0%) проти 4 (19%);
-    з німецької мови 0 (0%) проти 0 (0%).
На середньому рівні навченості у районі працювало 
-    з української мови 221 дітина (42%) 217 (42%) склали державну підсумкову атестацію у форматі зовнішнього незалежного оцінювання на середньому рівні;
-    з математики 17 (24%) проти 30 (42%),  що на  18% більше від балу, виставленого учителем;
-    з історії України 228 (48%) проти 294 (62%) склали державну підсумкову атестацію у форматі зовнішнього незалежного оцінювання на середньому рівні, що на  14% більше від балу, виставленого учителем;
-    з біології 109 (48%) проти 165 (72%) що на 24% більше від балу виставленого вчителем;
-    з географії 91 (39%) проти 144 (62%), що на 23% більше від балу виставленого вчителем;
-    з хімії 0 (0%) проти 1 (33%);
-    з фізики 4 (44%) проти 5 (56%);
-    з англійської мови 2 (10%) проти 4 (19%);
-    з німецької мови  0 (0%) проти 1 (100%).
На достатньому рівні за результатами річної оцінки 
-    з української мови працювало 129 учнів (25%) проти 74 учнів (14%) за результатом, виставленим Українським центром оцінювання якості освіти. Розбіжність становить 11%;
-    з математики працювало 27 учнів (38%) проти 19 учнів (27%) за результатом, виставленим Українським центром оцінювання якості освіти. Розбіжність становить 11%;
-    з історії України працювало 129 учнів (27%) проти 130 учнів (27%) за результатом, виставленим Українським центром оцінювання якості освіти;
-    з біології 56 (25%) проти 14 (6%), що на 19% менше від балу виставленого вчителем;
-    з географії 71 (30%) проти 49 (21%), що на 9% менше від балу виставленого вчителем;
-    з хімії 1 (33%) проти 0 (0%);
-    з фізики 4 (33%) проти 1 (11%), що на 22% менше від балу виставленого вчителем;
-    з англійської мови 7 (33%) проти 8 (38%);
-    з німецької мови  0 (0%) проти 0 (0%).
Спостерігається розбіжність між балами, виставленими вчителем та балами, виставленими Українським центром оцінювання якості освіти, на високому рівні навченості: 
-    з української мови у 53 учнів (10%) проти 39 учнів (7%). Розбіжність становить (3%);
-    з математики у 23 (32%) проти 11 учнів (15%). Розбіжність становить 17%;
-    з історії України у 46 (10%) проти 19 учнів (4%). Розбіжність становить (6%);
-    з біології 26 (11%) проти 13 (6%), що на 5% менше від балу виставленого вчителем;
-    з географії 36 (15%) проти 10 (4%), що на 11% менше від балу виставленого вчителем;
-    з хімії 2 (67%) проти 1 (33%);
-    з фізики 0 (0%) проти 1 (11%);
-    з англійської мови 12 (57%) проти 5 (24%);
-    з німецької мови 1 (100%) проти 0 (0%).
Із метою підвищення рівня вивчення української мови, математики та історії України у загальноосвітніх навчальних закладах та підготовки випускників для проходження ЗНО були розроблені дієві заходи на поліпшення підготовки випускників до тестових випробувань, та посилення відповідальності кожного педагога за якість викладання української мови, математики та історії України.
Якщо порівняти результати тестування ЗНО з української мови 2018 року із цьогорічними, то спостерігаємо такі результати:
-    на низькому рівні 42% у 2018 - проти 38% у 2019 році;
-    на середньому рівні 36% у 2018 – 42% у 2019 році;
-    на достатньому рівні 15 % у 2018 – 14% у 2019 році;
-    на високому рівні  7% у 2018 – 7% у 2019 році.
Результативність освітнього процесу в закладах освіти району, яку наочно засвідчили результати ДПА (ЗНО) їхніх випускників, бажає бути кращою.
Причин низької результативності значної частини випускників – багато, і вони вже визначені освітніми експертами. Можна говорити про підручники, навчальні програми, якість тестових завдань (надто складні, не диференційовані для різних груп випускників, переобтяжені другорядним матеріалом, застарілі, з 2006 року практично не змінювалися технології проведення, розраховані на механічне відтворення знань); якісний склад педагогічних кадрів (рівень педагогів, навички репетиторів, які працюють із учнями); індивідуальні особливості кожного випускника, незадовільний стан здоров’я, перевтому, стрес, відсутність можливості дописати тест чи подати апеляцію, якщо учень не встиг написати усі завдання, але основна причина – низькі знання частини учнів, непідготовленість випускників до ДПА (ЗНО).
Деякі позитивні досягнення окремих випускників є наслідком самостійних зусиль самих дітей та/або репетиторів, найнятих для додаткових занять із учнями, а не педагогічного процесу загалом, тобто все частіше ЗНО показує заслуги репетиторів, спроможність батьків, а не рівень школи.
Але, враховуючи, що однією з переваг зовнішнього незалежного оцінювання є створення умов рівного доступу до освіти для всіх, незалежно від матеріальних можливостей, значна роль відводиться школі. «Все залежить від школи, середовища і від наполегливості самої дитини», - зазначила у своєму виступі міністр освіти Л.Гриневич.
Тому результати ДПА (ЗНО), які отримали випускники, необхідно проаналізувати у кожному закладі освіти та окреслити шляхи вирішення проблем.

Бібліотека закладу загальної середньої освіти: на шляху реформування
Сучасне інформаційне суспільство неможливо уявити без новітніх засобів, за допомогою яких людина отримує свої знання, обмінюється думками. Інформація - продукт цивілізації, рушій її прогресу, важливий складник змісту освіти.
Сучасна школа потребує нового підходу до інформаційного забезпечення. Нові інформаційні технології впевнено і міцно закріплюються в нашому повсякденному житті.
Уже сьогодні бібліотекарі закладів загальної середньої освіти району створюють умови з метою якісного інформаційного забезпечення середовища Нової української школи, здобуття програмних знань, виховання гармонійної, морально досконалої особистості, здатної до інтелектуального, духовного і творчого розвитку. 
Проведення заходів із використанням літератури, що сприяє збагаченню життєвого досвіду, засвоєнню ними культурних цінностей, зокрема літературні ігри, експрес-інформації, прес-діалоги, конкурси літературних ерудитів; поступового реформування бібліотеки на інформаційний центр із мультимедійними технологіями.
Усвідомлюючи сучасний розвиток освіти, впровадження таких технологій навчання і виховання, у своїй діяльності бібліотекарі визначають такі пріоритетні завдання:
- оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачем;
-    задоволення інформаційних потреб книгокористувачів, формування навичок їхньої бібліотечно-бібліографічної освіти;
-    систематична робота із збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду бібліотеки за допомогою краєзнавчих матеріалів, літературних доробок місцевих авторів;
-    забезпечення вільного доступу до книжкового бібліотечного фонду, проведення днів інформацій, інформаційних перерв із метою популяризації книги та періодики серед учнівської молоді.
Бібліотека є невід’ємною частиною Нової української школи і її завдання - задовольняти і розвивати інформаційні потреби і запити учнів, сприяти цікавому проведенню дозвілля, допомагати вчителеві серед безлічі документів обирати якісні нові видання для роботи на концептуальних засадах НУШ. Бібліотекарі проводять самостійно або разом із учителем заходи, націлені на розвиток основних компетентностей учнів.
Нова українська школа без нової сучасної бібліотеки не відбудеться, адже бібліотека – це саме те місце, де щодня для спільної роботи зустрічаються учні, вчителі і бібліотекарі, де здобуті на уроках знання складаються у дітей у цілісну картину світу. І саме в бібліотеці діти отримують практичні навички пошуку потрібної інформації, вміння працювати з нею - абсолютно необхідні як запорука застосування теоретичних знань на практиці і навчання протягом усього життя.
Провідним напрямом бібліографічної роботи закладу, спрямованої на систематичне забезпечення інформацією відповідно до постійних запитів учителів та учнів, є бібліографічне інформування. Така послуга призначена для постійного ознайомлення читачів із виходом друкованих видань, із новинками, які надійшли до бібліотеки, а також із літературою, що охоплює широке коло питань для користувачів бібліотеки.
У нашому районі налічується 31 бібліотека закладів загальної середньої освіти, які забезпечують потреби освітнього процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями зі шкільних предметів, вивчення яких передбачає оновлена шкільна програма за новим Державним стандартом початкової, загальної середньої освіти, впровадження Концепції Нової української школи, вміння застосовувати набуті знання в життєтворчій діяльності. 
Також бібліотекарі надають всебічну допомогу педагогічним колективам у навчанні та вихованні підростаючого покоління, сприяють підвищенню фахової педагогічної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.
Бібліотечний фонд навчальних закладів складає 228 тис 665 примірників підручників, яким користуються 11 тис. 575 учнів загальноосвітніх закладів району та 1119 педагогів. 
Впродовж літніх місяців 2019 р. учні 2-их класів ЗСО, які продовжать навчання за Програмою Нової української школи отримали 10 тис. 939 примірників підручників, на загальну суму 406 тис. 238 грн., що становить 102 % від їх потреби.
Згідно Наказу МОН України від 20.04.18р. №418 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» в нинішньому навчальному році 11 класи ЗСО розпочнуть навчання також за Новими програмами на виконання яких впродовж вересня має надійти 17 тис 762 примірника навчальної книги, що становитиме 100% від потреби. 
На сьогодні стан забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів 1-11 класів на 2019-2020н.р. становить – 88,12 % і відповідає середньому показнику забезпечення по області в цілому. 
Особливої уваги потребує забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивною формою навчання.
В цьому навчальному році для потреб учнів, що навчаються за спеціальними програмами для дітей з фізичними та розумовими вадами надійшла спеціальна навчальна література для учнів даної категорії. 
Разом із тим наявні бібліотечні фонди не відповідають читацьким потребам читачів. У шкільних бібліотеках переважають застарілі видання. Не вистачає навчальної, довідкової та художньої літератури сучасних українських та зарубіжних письменників.
Відомо, що сучасні учні не уявляють життя без смартфона. З його допомогою здійснюються більшість повсякденних дій: спілкування у соціальних мережах, пошук потрібної інформації, розваги тощо. Тому залучення технологій з використанням мобільного телефону на уроках та в бібліотеці додатково заохотить школярів до вивчення предмету, піднесе авторитет бібліотеки як справжнього інформаційного центру. 

Створення умов для навчання дітей із особливими освітніми потребами
Сучасне людство переходить до нової світової парадигми, формується нова культура й освітня форма поваги до людей з особливими освітніми потребами. І саме тому в сучасних соціально-економічних умовах суспільства актуальним стало питання про пріоритетне значення навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, їхнє становлення і розвиток.
Удосконалення системи освіти вимагає впровадження комплексних заходів, які мають бути спрямовані на соціалізацію дитини з особливими освітніми потребами, своєчасне забезпечення кожній дитині згідно з її віком адекватних умов для розвитку, формування повноцінної особистості, здобуття якісної освіти.
Інклюзивна освіта дозволяє дітям з особливими освітніми потребами навчатися у звичайних класах на рівні з усіма. Сучасна освіта має підлаштовуватися під певні категорії таких дітей. Проте просте фізичне залучення дітей до закладу освіти   не є інклюзією, це «вимушена інтеграція».
Педагогічні працівники повинні організувати освітній процес із урахуванням індивідуальних потреб дитини. Адже якщо діти не беруть участь в освітньому процесі, знижується їхня мотивація, погіршуються навчальні результати.
У районі забезпечено інтеграцію дітей із особливими освітніми  потребами в загальноосвітній простір. Продовжується робота над створенням умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами, зокрема, впровадженням інклюзивного навчання.
У 2018/2019 навчальному році відповідно до висновків районної психолого-медико- педагогічної консультації та заяв батьків було організовано індивідуальне навчання для 93 учнів за станом здоров’я.
 
Для 29 учнів із особливими освітніми потребами відповідно до заяв батьків та висновків Рокитнівського інклюзивно-ресурсного центру у 14 закладах відкрито 27 класів із інклюзивним навчанням.
 

 

Аналіз результатів показав, що кількість дітей, які навчаються за індивідуальною формою навчання та в класах із інклюзивним навчанням  за останні роки різко збільшується.
Всього у закладах загальної середньої освіти введено 27ставок асистента вчителя.
У грудні 2018 року організовано виїздне засідання вчителів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, асистентів – вчителів, практичних психологів у Масевицьку ЗОШ І-ІІІ ступенів для обміну досвідом у організації та навчанні дітей із особливими освітніми потребами.
Психологами закладів загальної середньої освіти проводяться консультування батьків та громадськості щодо впровадження інклюзивного навчання. 
Запроваджено психолого-педагогічний супровід дітей, які перебувають на інклюзивному навчанні, консультативну, психологічну допомогу батькам дітей із особливими освітніми потребами.
Постійно триває робота із формування та поновлення банку даних дітей із особливими освітніми потребами у закладах освіти району.
Із метою забезпечення права дітей із особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, відповідно дорішенням сесії Рокитнівської районної ради № 324 від 11.04.2018 року створена комунальна установа «Рокитнівський інклюзивно - ресурсний центр» Рокитнівської районної ради.
Комунальну установу «Рокитнівський ІРЦ» укомплектовано меблями для дітей із особливими освітніми потребами (регульовані столи та стільці, шафа-роздягалка, м’який куточок, ігровий будиночок), меблями для педагогічних працівників (офісні столи та стільці, шафи, полиці).
Закуплено комплекс комп’ютерної техніки: ноутбуки, планшети, принтер, ламінатор, інтерактивна дошка з сенсорним модулем.
Загалом для функціонуваня ІРЦ облаштовано: хол для відвідувачів, кабінети для проведення корекційно-розвиткових занять логопеда, дефектолога та психологів, кабінет ЛФК, ресурсну кімнату, кімнату гігієни.      
Приміщення Рокитнівського інклюзивно-ресурсний центру відповідають вимогам чинного законодавства, державним санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам (створені умови, що передбачають фізичну доступність усіх приміщень для дітей з ООП: наявний пандус, обладнаний внутрішній санвузол з поручнями). 
Дані приміщення знаходяться на 1-му поверсі, просторі, сучасно оформлені та забезпечені якісним освітленням.
В ІРЦ забезпечений кваліфікованими педагогічними працівниками: 2 практичні психологи, вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог, вчитель-дефектолог, медична сестра.

У рамках роботи з сім’ями фахівці Центру надають консультативну допомогу (138 консультацій) із питань індивідуальних особливостей дітей, особливостей взаємин із дітьми, з питань розвитку мовлення та моторики та ін. За запитом-згодою батьків та за умови надання пакету документів здійснюється комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини. 
Упродовж 2018/2019 навчального року комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку пройшли 180 дітей. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру у висновку про комплексну оцінку рекомендують освітню програму за якою освітній заклад має забезпечити навчання дитини та корекційно-розвиткові послуги, які необхідні для розвитку дитини . 
З 03.12.2018 року по 31.05.2019 року, фахівцями ІРЦ проведено 1672 корекційно-розвиткових занять з дітьми з ООП.
У рамках РМО вчителів, які працюють із дітьми з особливими потребами, фахівці інклюзивно-ресурсного центру проводили просвітницьку роботу з проблем: «Корекційні методи та прийоми у роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями», «Корекційні технології в логопедичній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами», «Ігри та ігрові вправи у подоланні мовленнєвих вад у дітей», «Написання психолого-педагогічної характеристики дитини з особливими освітніми потребами для проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини».
Фахівці ІРЦ брали участь у інструктивно-методичних нарадах за участю асистентів вчителів 21 березня 2019 року, до дня дітей з синдромом Дауна, була організована зустріч з батьками дітей з ООП. 
Разом із тим залишаються невирішені на сьогодні проблеми:
-    брак фахівців (дефектологів, реабілітологів);
-    брак інструментарію для обстеження дітей;
-    відсутність у вихователів та вчителів досвіду роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
-    недостатня обізнаність батьків щодо розвитку дітей з особливими потребами, що перешкоджає ранній корекції.

Обдаровані діти – майбутнє нашої країни
Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів сучасної світової та української освіти. Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати реальне знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності навчальних закладів, створення чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенціальних можливостей дітей.
Створення умов, які забезпечують виявлення і розвиток обдарованих дітей, реалізація їх потенційних можливостей, підтримка матеріально-технічної бази навчальних закладів – одне з пріоритетних завдань як освіти так і органів місцевого самоврядування.
Вихованці загальноосвітніх навчальних закладів Рокитнівського району є переможцями ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН учнівської молоді, Всеукраїнських турнірів юних хіміків, географів та правознавців
В ІІ етапі взяли участь 1284 учнів із 32 навчальних закладів району (у 2017-2018 навчальному році взяли участь 1216 учнів, 2016-2017 - 1202, 2015-2016 – 1135, 2014-2015 - 915, 2013-2014 - 913, 2012-2013– 926, 2011-2012 – 779, 2010-2011 – 665). 
Найбільш масовими щодо кількості учасників стали олімпіади з української мови та літератури – 155 учнів, математики – 153, хімії – 125, фізики – 111, біології – 100. Порівняно з минулими роками залишається низькою активність учасників з економіки, астрономії, екології. 
Найактивнішими учасниками олімпіад стали учні Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» - 93, Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня – гімназія» - 78, опорного загальноосвітнього навчального закладу «Рокитнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»  – 76.
За кількістю переможців найбільше вибороли учні Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня – гімназія» (59 учнів: І місце посіли 23 учнів, ІІ - 27, ІІІ - 9), Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» (47 учнів: І місце посіли 14 учнів, ІІ - 9, ІІІ – 24).
У 2018/2019 навчальному році в обласному етапі олімпіад взяли участь 79 учнів 37 з них вибороли призові місця, а саме І місце – 4, ІІ місць – 14, ІІІ – 19 (2015-2016 н.р. І- 2, ІІ – 3, ІІІ-6, 2016-2017 І – 0, ІІ – 3, ІІІ – 16, 2017-2018 І – 1, ІІ – 6, ІІ – 15). 
Найбільше одинадцять переможців підготували педагоги Масевицької ЗОШ І-ІІІ ст. Трохимчук Наталія Андріївна, Смик Людмила Миколаївна, Горіна Іванна Олегівна, Крупеня Олег Васильович, Леус Анатолій Володимирович;
Рокитнівського НВК "Школа І ступеня-гімназія" десять переможців: Трохимчук Наталія Андріївна, Тіт Олена Петрівна, Богданець Світлана Кирилівна, Мутова Наталія Володимирівна, Скачко Ірина Володимирівна, Вишинська Лариса Сергіївна, Бірюкова Ірина Миколаївна, Полторацька Людмила Анатоліївна, Осадча Ольга Іванівна, Брюховських Ольга Іванівна; Рокитнівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ліцей» Лесковець Сергій Миколайович, Пахнюк Юлія Вікторівна, Таргоній Ірина Вікторівна, Колодич Ганна Степанівна, Доля  Ірина Володимирівна, Тіт Олена Олексіївна, Олексюк Іван Васильович, Самойлов Сергії Олександрович Євтушок Руслана Анатоліївна;  ОЗНЗ «Рокитнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3»  Любиш Марія Василівна, Пахнюк Галина Григорівна;  Томашгородського НВК школа І-ІІІ ст.-ліцей  Бежаєва Валентина Георгіївна, Березівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Карповець Олександр Васильович, Глиннівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Кулакевич Іван Миколайович, Купельської ЗОШ І-ІІ ступенів Павлушенко Олена Григорівна,
В цілому відсотковий показник учасників шкільних олімпіад, як і кількісний,  піднявся порівняно з попередніми навчальними роками (2015/2016 н.р. – 59, 2016/2017 н.р. – 64, 2017/2018 н.р. – 65, 2018/2019 н.р. -79). Переможцями стали в 2015/2016 н.р. – 11, 2016/2017 н.р. – 18, 2017/2018 н.р. – 22 учні, 2018/2019 н.р. - 37.
Порівняти результативність участі команди Рокитнівського району  у ІІІ та IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів за три роки можна за діаграмою:
Рік    Кількість учасників ІІІ етапу    Кількість переможців ІІІ етапу    Кількість учасників ІV етапу    Кількість переможців ІV етапу
2015-2016    59    11    2    1
2016-2017    64    18    0    0
2017-2018    65    22    2    1
2018-2019    79    37    2    0

 
З кожним роком зростає зацікавлення навчанням у позашкільному навчальному закладі "Рівненська Мала академія наук учнівської молоді". Саме тому, збільшується кількість учасників І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, а відповідно – і кількість переможців ІІ та ІІІ етапів конкурсу: у 2019 році  учні району вибороли 24 призових місць з них І-1, ІІ-6, ІІІ – 17 (у 2018 році - 20  призових місць (І- 1, ІІ – 7, ІІІ - 12) ,  у  2017 році – 18 (І-2, ІІ – 5, ІІІ - 11), у 2016 році  -18 (І -3, ІІ -5, ІІІ - 10)). 
03 січня 2019 року в районі було проведено перший  етап  конкурсу-захисту наукових робіт Малої академії наук. В даному етапі участь взяли 44 дитини 39 із них вибороли призові місця. 
Учасниками ІІ етапу, відповідно до рішення оргкомітету конкурсу-захисту, стали 58 учнів загальноосвітніх навчальних закладів  з них 27 – кандидати у дійсні члени, 11 – дійсних членів, 5 за клопотанням, 15 членів гуртка.  Вони виконували контрольні завдання з 7 базових дисциплін.
Глибокий і професійний аналіз науково-дослідницьких робіт учасників ІІ етапу засвідчив той факт, що їх якісний  рівень  зростає з  кожним  роком. Позитивним є і те, що під час захисту юні науковці використовують мультимедійні засоби та наочність.
Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт стали 24 учасники. Переможців обласного етапу конкурсу підготували такі вчителі: Іван Миколайович Кулакевич, Лесковець Тетяна Володимирівна, Дробуш Сергій Іванович вчитель Глиннівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст-ДНЗ»; Інна Василівна Беккер, Світлана Григорівна Коханевич вчителі Кам’янського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст-ДНЗ»; Іванна Олегівна Горіна, Наталія Іванівна Лящук, Галина Володимирівна Мисюкевич вчителі Масевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів; Богданець Наталія Миколаївна, Михайлевська Олена Миколаївна вчителі Рокитнівського НВК «Школа І ступеня-гімназія»; Микола Михайлович Лопуга та Оксана Володимирівна Старуха вчителі Сновидовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів; Ірина Михайлівна Мольчиць, Сергій Миколайович Лесковець вчителі Рокитнівського НВК «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей»; Світлана Олексіївна Кибукевич, Ірина Вікторівна Коханевич вчителі Блажівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; Олександр В’ячеславович  Баланович, Надія Петрівна Шепель, Якубінська Марія Кузьмівна Кузьмич Михайло Васильович, Людмила Петрівна Наумович,  Карповець Олександр Васильович, Маринич Микола Валерійович вчителі Березівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст-ДНЗ»; Людмила Миколаївна Маринич,  Марія Миколаївна Маринич вчителі Заболотської ЗОШ І-ІІ ступенів; Кузьмич Борис, учень 11 класу Глиннівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» виборов ІІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, секція «Етнологія». За свої досягнення даного учня на святі Творча обдарованість 2019 було відзначено премією депутата Верховної ради Яницького Василя Петровича та відділ освіти Рокитнівської РДА вручив цінний подарунок а саме ноутбук.
Лідером за кількістю переможців є Березівський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ»  – 4 переможці (4 – ІІІ місце); ІІ місце посідає Глиннівський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ»  – 3 переможці (1 – І місце, 2 - ІІІ місце); Масевицька ЗОШ І-ІІІ ст. – 3 переможці (2 – ІІ місця, 1– ІІІ місце). 
На підсумковій сесії Рівненської МАН яка відбулася 17 травня 2019 за результатами участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України були відзначені:
•    Помін Оксана Семенівна, методист районного методичного кабінету;
•    Березівський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» був відзначений, як найкращий заклад серед сільських закладів Рівненської області по залученню дітей до написання наукових робіт.
Прикро, що не всі вчителі вищої категорії долучаються до роботи філії МАН, адже результативність їх праці - основний критерій під час проведення атестації.
Згідно наказу управління освіти і науки Рівненської облдержадміністтрації від 22.02.2019 р. №64 «Про результати проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук україни в Рівненській області у 2018-2019 навчальному році» Рокитнівський район отримав 32 балів, що є на другому місці серед районів Рівненської області. (І місце Костопільський район -41 бал).
Рейтинг участі учнів в ІІ та ІІІ етапі у відділеннях Рівненської МАН
Рік    Кількість учасників ІІ етапу    Кількість ІІ переможців етапу    Кількість учасників ІІІ етапу    Кількість переможців ІІІ етапу
2015-2016    42    18    3    1
2016-2017    46    18    2    2
2017-2018    49    20    1    1
2018-2019    58    24    1    1
 
В обласних етапах Всеукраїнських турнірів узяли участь 4 команди  навчальних закладів району три з них  вибороли  ІІІ місця, а саме ІІ – 2, ІІІ – 1 (2016 рік 1 - ІІІ місце, 2017 рік 1- ІІ місце, 2 – ІІІ місце,  2018 рік 4-ІІІ місць). 
Організовано участь учнів району в різноманітних конкурсах обласного та Всеукраїнського рівнів.
З метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка школярі Басич Валерія, учениця 10 класу ОЗНЗ «Рокитнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3» виборола ІІ місце на Всеукраїнському рівні, Редько Валерія учениця 7 класу Березівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» ІІІ місце стали переможцями Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської творчості  ім. Т.Г. Шевченка. В 2015-2016 н.р. учні району вибороли в даному конкурсі 2 – ІІІ місць, в 2016-2017  І місце на Всеукраїнському етапі, в 2018-2019 1 – І місце, 1- ІІ, 1-ІІІ. 
На обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика учениця Опорного загальноосвітнього навчального закладу «Рокитнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3» Басич Валерія виборола ІІ місце. В 2015-2016 н.р. учні району вибороли в даному конкурсі 1 – ІІІ місце, 2017-2018 н.р. 1-ІІ місце.
Щодо загальної результативності участі школярів в обласних  інтелектуальних конкурсах та конкурсах учнівської творчості можна зазначити, що вона є досить високою.  
В 2018-2019році переможцями Всеукраїнських та обласних конкурсів стали 95 учнів району в індивідуальному заліку та 12 в командному. Тридцять дев’ять вихованців ДЮСШ стали переможцями юнацьких спортивних ігор Рівненської області серед юнаків, чемпіонату Рівненської області серед молоді та на Міжнародному рівні.
Проаналізувавши досягнення наших учнів і порівнявши їх з попередніми роками ми бачимо, що ми впевнено піднімаємося вверх.
Відділ освіти  Рокитнівської райдержадміністрації приділяє значну увагу матеріальному заохоченню переможців ІІІ етапу різноманітних конкурсів та вчителів: зокрема, педагоги які підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІ етапу конкурсу-захистку наукових робіт Малої академії  наук отримують відсотки до заробітної плати цілий рік, а інші педагоги отримують одноразову премію.
Сьогодні вчителі Рокитнівщини виховують професійно зорієнтованих, озброєних відповідним науковим, дослідницьким інструментарієм молодих людей, які вже у школі знають своє призначення, спрямування, наукове покликання і йдуть до вищих навчальних закладів, чітко розуміючи, в якій науковій галузі вони хочуть працювати.
Модернізація системи роботи з обдарованими учнями є пріоритетним напрямом діяльності в освітній галузі району, рушійною силою на шляху до позитивних змін в умовах реформування. 

Національно-патріотичне виховання
Школа має бути в авангарді суспільних змін, так зазначається у «Концептуальних засадах реформування середньої освіти «Нова українська школа». З огляду на це перед кожним навчальним закладом постало завдання - сформувати у підростаючого покоління нову систему цінностей, котра ґрунтується на національній гордості та гідності, виховати вільну й суверенну особистість, здатну захистити й відстояти власні позиції та погляди, керуючись національними та загальнолюдськими цінностями. Тому одним із пріоритетних напрямків виховної роботи є національно-патріотичне виховання.
На сьогодні кожен загальноосвітній навчальний заклад має свою чітку систему національно-патріотичного виховання та є осередком формування громадянина-патріота. У цій системі дуже важливе значення має виховання пошани до Конституції держави, законодавства, державних символів. Педагогічними колективами використовується багатий арсенал різноманітних форм і методів щодо роз’яснення ідейної суті державних символів і правил їхнього використання. Особливо цінним у виховному плані є організація учнівських досліджень щодо походження, історичного розвитку, становлення в різні історичні періоди державних символів України.
Великого значення заклади освіти надають розвитку мовного середовища. Продовжується традиція святкування Дня української писемності і мови; проведення фестивалю дитячих хорових колективів «У піснях мого народу доля України», програма якого складається з виконання української народної пісні та пісні фольклорного жанру; фестивалю народно-мистецьких традицій «Благослови, мати…». Саме вони допомагають прищепити дітям любов до рідної мови, зберегти і передати нащадкам усі ті кращі надбання національної культури, що були виплекані протягом століть українським народом.
Потужним фактором виховання в учнів поваги й любові до своєї Батьківщини, ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості є природа рідного краю. Успішна участь наших вихованців в обласних етапах конкурсів «До чистих джерел», «Птах року», «Свій захист віддаю на захист природи», «Вчимось заповідувати»,
«Дослідницький марафон», «Ліси для нащадків», «Годівничка», «Плекаємо сад», «День юного натураліста», «Парад квітів біля школи» є свідченням набутих ними міцних екологічних знань.
Підтвердженням сформованої в учнів екологічної свідомості, потреб охороняти природу є активна участь учнів у Всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою разом!» та у щорічному конкурсі-захисті учнівських проектів із благоустрою пришкільних територій.
Формування національно-патріотичної свідомості молоді здійснюється також через участь у роботі волонтерських загонів. Робота волонтерських угруповань проходить за напрямами: участь у проведенні благодійних акцій, соціальна робота, пропаганда здорового способу життя, збереження довкілля, військово-патріотична та пошукова робота, моральна та матеріальна підтримка української армії, ветеранів Другої світової війни.
Патріотизм учнівської молоді повинен ґрунтуватися на знанні історико-культурних традицій народу, героїзмі його захисників, воїнів Київської Русі, українського козацтва, січових стрільців, борців із німецьким фашизмом.
Тому формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості здійснюється також шляхом організації та проведення заходів із нагоди відзначення національних свят та пам’ятних дат; заходів, присвячених 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років, шляхом участі у районній краєзнавчій конференції «Шляхами подвигу і слави» за напрямками «Живі легенди мого краю – ветерани Другої світової війни», «Друга світова війна у долі моєї родини», «Здобуто у боях за Батьківщину: історія однієї нагороди», «Знаємо, шануємо, пам’ятаємо!», «Герої серед нас: сучасні захисники України».
Школярі беруть активну участь у зборі й поширенні інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців. Систематично оновлюються тематичні куточки, присвячені воїнам АТО, проводяться зустрічі із захисниками України. У закладах виховні заходи проходять біля Пам’ятних дощок на честь випускників, загиблих в АТО.
Однією з продуктивних форм роботи зі школярами щодо формування патріотичних цінностей є участь у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). З метою удосконалення змісту, форм та засобів патріотичного виховання учнівської молоді в районі проведено регіональний етап Всеукраїнської військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») із участю Дубровицького та Зарічненського районів. 
Практичною школою демократії для учнів навчальних закладів є учнівське самоврядування. Шкільний учнівський парламент має колосальний вплив на особистість школяра, саме він уводить дітей у світ лідерства, формує соціальні можливості, розвиває їхню самодіяльність й ініціативу, забезпечує здатність самостійно приймати рішення, культивує в учнівської молоді позицію, за якої вона є господарем власних дій. На сьогодні цей напрям роботи в навчальних закладах здійснюється через районну раду старшокласників «Лідер» та роботу школи навчання лідерів учнівського самоврядування,  що працюють на базі опорного закладу центру дитячої та юнацької творчості. Учні шкіл мають можливість виїхати за межі своїх закладів освіти, поділитися досвідом роботи.
На даний час комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» є базою для діяльності шкільних учнівських самоврядувань, роботу яких координує районна рада старшокласників «Лідер». Діяльність ради лідерів у 2018–2019 навчальному році була спрямована на реалізацію програми колективних творчих справ. Упродовж року було проведено 4 засідання, спільними зусиллями усіх учнів району реалізовано проекти: «Герої навколо нас», «Лідер-інформ», «Мій вклад у справу миру», «Наша історія», «Тепло наших сердець», «Я - лідер!», «Міцний горішок», «Молодь обирає здоров’я», «Мій рідний край – моя земля!», «Збережемо довкілля разом», «Гра престолів», ХІІ районний збір лідерів, «Лідер року». При раді старшокласників діє районна школа активу лідерів. Упродовж року було проведено 6 занять у формі тренінгів, у ході яких у старшокласників формувалися якості потенційного лідера, організаторські здібності, досвід громадянської поведінки.
У навчальних закладах району проводиться значна кількість заходів патріотичного спрямування, які мають на меті виховання в учнів любові до Батьківщини, до рідних місць, збереження трудових традицій народу, дбайливе ставлення до історичних пам’яток і звичаїв, прагнення до зміцнення честі і гідності Батьківщини, готовності захищати її, виховання хоробрості, мужності і самовідданості, почуття братерства і дружби до інших народів, пошани до їхніх звичаїв і культури, нетерпимість до расової і національної неприязні.
Серед заходів, які збуджують емоційну сферу школярів, можна виділити уроки мужності, уроки пам’яті, акції, проекти, квести, засідання «за круглим столом», флеш-моби, «живі ланцюги», пробіги, фестивалі, заходи, присвячені Дню українського козацтва та Дню захисника України, Дню пам’яті героїв Крут, Дню Гідності та Свободи, Дню Соборності України, Дню української писемності та мови, Дню вишиванки тощо.
Завдяки результатам педагогічних досліджень достеменно встановлено, що 40 відсотків від загального обсягу виховних впливів на особистість дитини здійснює освітнє середовище, в якому вона перебуває. Ця цифра в кожному конкретному випадку шкільної практики варіюється відповідно до особливостей школи, класу, його мікрогруп та індивідуальних особливостей самих дітей. Але слід визнати, що поміж інших джерел впливу на становлення й розвиток дитини (сім’я, однолітки, позашкільні освітні заклади та ін.) школа посідає домінантні позиції, тож і відповідальності на неї покладається більше, і можливостей перед нею відкривається більше. 
Тому незважаючи на те, що вже багато зроблено для розбудови системи патріотичного виховання молоді в районі, ще є над чим працювати. Необхідно розширювати інноваційний простір закладів освіти з питань патріотичного виховання школярів, ширше використовувати можливості музеєзнавства, туристсько-краєзнавчої роботи, приділяти належне значення формуванню духовних, моральних якостей школярів, упроваджувати у навчально-виховний процес форми і методи виховної роботи, що лежать в основі козацької педагогіки. Впроваджувати форми та методи роботи із школярами, які сприяли б формуванню у них критичного мислення, ініціативи, креативності, шляхом розвитку районної мережі історичних, дебатних клубів, Євроклубів тощо.

Основні аспекти психологічного супроводу освітнього процесу в умовах Нової української школи
Концепцією Нової української школи одним із державних пріоритетів в освіті визначено особистісно орієнтоване навчання і виховання, що вимагає психологізації освітнього процесу шляхом підвищення психологічної компетентності адміністрації, педагогів, батьків. Значна роль у вирішенні цього завдання належить психологічній службі системи освіти.
Робота психологічної служби району в 2018/2019 навчальному році була спрямована на забезпечення освіти як системи заходів, спрямованих на вирішення її актуальних завдань освіти. Пріоритетними напрямками роботи психологів була адаптація вчителів до роботи в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа», поглиблення розуміння ролі психологічної служби в освітній реформі, формування знань щодо психологічних особливостей організації освітнього середовища, орієнтованого на дитину.
Працівники психологічної служби району спрямовували свої зусилля на формування комплексу методик і вправ щодо формування наступних навичок учасників освітнього процесу закладів освіти: уміння вирішувати складні завдання; критичне мислення; креативність; навички координації та взаємодії; емоційний інтелект; судження і прийняття рішень (важливим буде не тільки якість, але і швидкість прийняття рішень); уміння вести переговори; когнітивна гнучкість.
Практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти району позитивно налагодили та здійснювали тісне співробітництво школи з батьками, що сприяло створенню навколо учнів атмосфери довіри, взаєморозуміння, підтримки, єдиних вимог.
У 2019/2020 навчальному році фахівці психологічної служби продовжать роботу над реалізацією завдань: консультування та надання психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу; сприяння збереженню й посиленню психічного здоров'я учнів, учителів, батьків; навчання школярів справлятися зі стресом та напругою; допомога вчителям із емоційним перенапруженням, професійним вигоранням; сприяння педагогам в опануванні та розробленні інноваційних освітніх програм і технологій.
Комплексне застосування всіх напрямів психолого-педагогічного супроводу дозволяє дослідити стартові можливості та динаміку розвитку дитини в освітньому процесі, надати підтримку й допомогу учням у рішенні завдань розвитку, навчання, виховання, соціалізації. Це передбачає професіоналізм адміністрації, педагогічних працівників, психолога, соціального педагога, їхню здатність до системного аналізу проблемних ситуацій, програмування та планування діяльності, спрямованої на їхнє вирішення, об'єднання з цією метою всіх учасників освітнього процесу (учні, батьки, педагоги, адміністрації).
Налагодження здорової психологічної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу – це головна місія психологічної служби в контексті Нової української школи.

Здорові діти – здорова нація.
Організація харчування як умова створення здоров’язберігаючого середовища
Здорові діти є основною запорукою освітнього процесу та отримання позитивних кінцевих результатів надання освітніх послуг.
Одним із головних пріоритетних завдань в галузі є створення здоров`язберігаючого освітнього середовища, забезпечення умов для гарячого харчування учнів.
Тому з року в рік актуальним залишається питання харчування учнів у закладах освіти району.
З 10 вересня 2018 року учасником харчування у районі на підставі Договору про закупівлю послуг з харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, за державні кошти від 10 вересня 2018 р. № 303х є ТзОВ «АТОМСЕРВІС» (Директор-Лесечко Ірина Віталіївна).
Термін дії договору до 31 грудня 2018 року. 18.01.2019 р. укладена четверта додаткова угода на пролонгацію на суму 4071103 грн. до Договору про закупівлю послуг з харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, за державні кошти від 10 вересня 2018 р. № 303х. ………..
У 31 навчальному закладі району безплатним харчуванням охоплено 11393 потерпілих дітей, що становить 98% від загальної кількості дітей району, які підлягають харчуванню відповідно до пункту 11 частини першої статті 30 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Згідно договору проводиться одноразове щоденне гаряче харчування, якість якого відповідає вимогам 30 відсотків фізіологічних медичних норм харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 р. № 258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
На основі цих норм розроблене примірне перспективне двохтижневе меню, яке затверджене директором ТзОВ „АТОМСЕРВІС", погоджене начальником Рокитнівського районного управління Головного Управління Держсанепідслужби у Рівненській області та начальником відділу освіти Рокитнівської райдержадміністрації.
Перспективне меню складене з урахуванням вікових категорій, ваги порцій, енергетичної цінності. Співвідношення між білками, жирами та вуглеводами складає 2:1:5,6 при нормі 1:1:5.
В двотижневе циклічне меню включені салати із свіжих овочів,  другі страви із м'яса птиці, риби, ковбасні вироби відварні, страви із рубленого та натурального м'яса, страви із використанням молокопродуктів (сирники,запіканка із сиру з медом ,оладки з цукром та медом, какао з молоком), до салатів- сир твердий, яйця і інші продукти.
Продукти харчування, які визначені наказом МОЗ України від 15.08.2006 №620/563 "Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах", які заборонені до вживання, у меню не включені, також не використовуються напівфабрикати.
Для приготування страв у навчальних закладах використовується йодована сіль, що забезпечує виконання розпорядження голови ОДА від 04.12.2009 року №488 "Про обласну програму профілактики йодного дефіциту у населення на 2009-2015 роки".
Згідно договору вартість одноразового харчування учня в день в залежності від віку становить:
- від 6 до 10 років – 23,34 грн.;   
- від 10 до 14 років - 27,22 грн.; 
- від 14 років – 30,74 грн. 
Відповідно до Постанови КМУ №284 від 26 квітня 2017р. « Про порядок та розміри компенсаційних витрат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи» виплачується компенсація в розмірі: 360,370,380 грн. за віковими категоріями  пропорційно дням відвідування навчальних занять, також дітям де відсутні шкільні їдальні (5 філій-90 учнів) та дітям, які знаходяться на індивідуальному навчанні- 93 диини.
Забезпечено повне охоплення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-11 класів, дітей пільгових категорій, дітей-сиріт, учнів, позбавлених батьківського піклування, учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до  Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімיям», учнів із особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, учнів, батьки яких брали участь у антитерористичній операції, учнів із сімей, які переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
Упродовж 2018/2019 навчального року продовжено вжиття заходів, спрямованих на покращення організації харчування дітей у навчальних закладах району. Щотижнево у харчоблоках закладів загальної середньої освіти проводилися комісійні перевірки щодо дотримання норм закладки та виходу готової продукції за участю представників батьківської громадкості, педагогічних колективів, учнів шкільного парламенту, медпрацівників, депутатів місцевих рад. Під час перевірок членами комісій порушень чинного законодавства не виявлено.
Разом із цим в організації харчування дітей у навчальних закладах району є ще певні проблеми, для вирішення яких необхідно продовжити :
-оновлення технологічного обладнання харчоблоків,
-громадський контроль за якістю гарячого харчування учнів у закладах загальної середньої освіти та підвищити інформованість батьківської громадкості ;
-проведення просвітницької роботи серед дітей та батьків щодо відповідального ставлення до раціонального харчування та особистого здоров’я, у тому числі посилення просвітницької роботи щодо особистої гігієни учнів;
-підвищення рівня культури споживання їжі учнями; 
-покращення естетичного оформлення харчоблоків.

Розвиток фізичної культури і спорту, як важливий напрям забезпечення здоров’я учнів
Пріоритетною формою забезпечення та зміцнення здоров'я учнів у закладах освіти є фізкультурно-оздоровча робота. Заняття фізичною культурою і спортом допомагають розвитку пам’яті, особливо рухової та зорової, удосконаленню уваги, її точності та якості.
Упродовж 2018-2019 навчального року спортивно-масова робота у навчальних закладах була спрямована на реалізацію основних напрямків Цільової державної комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації». 
Головним завданням визначено всю роботу у вищезазначеному напрямку привести до вимог єдиної системи, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №486 від 21.07.2003 року. 
Складовою системи організації спортивно-масової роботи є план спортивно-масових заходів відділу освіти, що охоплює всі види обласної та районної Спартакіади школярів, 28 іменних і пам’ятних турнірів та включає свята, фестивалі, ігрові види змагань спортивного напрямку. 
Відповідно до регламенту проведення спортивно-масових заходів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки №486 від 21.07.2003 р. обласного положення про Спартакіаду школярів, передбачено обов’язкове проведення І етапу змагання у загальноосвітніх навчальних закладах.
В плані спортивно-масових заходів передбачено проведення пам’ятних, іменних турнірів серед школярів, що активізує спортивно-масову роботу у навчальних закладах за пріоритетними напрямками та підготовку спортивних резервів. 
Із цією метою упродовж 2018 року учні закладів загальної середньої освіти брали участь у районних змаганнях та в обласній Спартакіаді. Згідно з результатом участі учнівських команд на обласній Спартакіаді наш район посів загальне 15 місце.
Така результативність в обласній спартакіаді свідчить про те, що, маючи великий кадровий, учнівський потенціал та відповідну гурткову роботу з тих видів спорту, що виносяться на обласну спартакіаду, якість та результативність роботи мала бути кращою, особливо з легкої атлетики, що дало б змогу нашому району займати вищу сходинку в турнірній таблиці.
Для того щоб займатися фізичною культурою, недостатньо тільки бажання, адже запорукою якісних занять є матеріально-технічна база та спортивна інфраструктура. 
Пріоритетними у фізкультурно-спортивному напрямку на сьогодні для відділу освіти та для місцевої громади залишаються питання реалізації обласної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації». 
Забезпечення якісного показника результативності спортивних гуртків та участі навчальних закладів у обласних змаганнях, особливо легкоатлетичного спрямування та ігрових видів серед дівчат.

Забезпечення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти
Питання створення безпечних умов навчання все серйозніше звучать сьогодні під час організації освітнього процесу у закладах освіти. 
Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час проведення занять, а також вживанні конкретних заходів щодо збереження здоров`я та життя всіх учасників освітнього процесу. 
Створюючи безпечні умови організації освітнього процесу в закладах освіти, ми забезпечуємо здорові і безпечні умови трудового процесу, попередження травматизму, безпечну експлуатацію будівель, обладнання і технічних засобів навчання, створюємо оптимальний режим роботи і навчання.
Робота педагогічних колективів навчальних закладів району з охорони праці та безпеки життєдіяльності організована згідно з Законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.12. 2017 року №1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 року №100/31552 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу».
Із метою дотримання протипожежного стану в закладах освіти району проводиться постійна робота із дотримання правил пожежної безпеки, попередження випадків загибелі та травмування учасників навчально-виховного процесу під час пожежі та можливих майнових втрат, зменшення негативних економічних наслідків у разі їхнього виникнення.
Вивчається та аналізується стан протипожежного захисту об’єктів закладів освіти та вживаються відповідні заходи щодо ліквідації виявлених недоліків.
-проведено навчання з пожежної безпеки з відповідальними особами по ЗЗСО та ЗДО
Відповідно до вимог нормативних документів у відділі освіти, навчальних закладах району розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці, створені і діють комісії по навчанню та перевірці знань із охорони праці, програми навчання та плани-графіки проведення навчання.
Разом із тим упродовж 2018/2019 навчального року в закладах освіти зареєстровано 6 травмувань учнів у побуті, 2 травмувань із учнями під час освітнього процесу, 4 випадки загибелі дітей.
Головним завданням із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2019/2020 навчальному році у закладах освіти є забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів із охорони праці щодо безпеки умов праці та безпеки життєдіяльності. Для покращення та ефективності функціонування системи охорони праці у закладах освіти необхідно:
-    проводити профілактичні заходи щодо зменшення травматизму та професійних захворювань у закладах, де протягом 2018/2019 року відбулися травмування учасників освітнього процесу;
-    проводити навчання працівників закладів освіти безпечним методам праці та пропаганду питань охорони праці;
-    забезпечувати безпечність технологічних процесів, виробничого устаткування, будівель і споруд;
-    нормалізувати санітарно-гігієнічні умови праці;
-    забезпечити оптимальні режими праці та відпочинку;
-    здійснювати заходи для створення здорових і безпечних умов освітнього процесу;
-    забезпечувати виконання чинних правил і норм з безпеки і гігієни праці та навчання.

Позашкільна освіта як дієвий засіб формування системи ціннісних орієнтацій школярів
Позашкільна освіта виконує вкрай важливі завдання, спрямовані на забезпечення потреб дітей до пізнання й творчості; формування системи ціннісних орієнтацій національно-патріотичного виховання; виявлення, підтримку та розвиток обдарованих і талановитих дітей; організацію дозвілля; попередження бездоглядності, безпритульності та правопорушень.
Сьогодні позашкільна освіта, як одна з важливих складових системи освіти, створює освітньо-виховне середовище, здатне задовольнити  різноманітні потреби особистості у творчій самореалізації, забезпечити її інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток. Якщо більш точно позначити соціальний простір діяльності позашкільної установи - це сфера організованого й спрямованого дозвілля, де створюються сприятливі умови для особистісного зростання й самореалізації молодої людини.
Головним завданням позашкільного закладу є реалізація державної політики у галузі освіти, створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і підлітків у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей.  
Упродовж року педагогічний колектив районного центру дитячої та юнацької творчості наполегливо працював над подальшим розвитком  позашкільного закладу, його осучасненням.
Відповідно до поставлених завдань в минулому навчальному році позашкільною освітою було охоплено 6 напрямків: науково-технічний, художньо-естетичний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, соціально-реабілітаційний, військово-патріотичний, позашкільну освіту в яких здобували близько 800 вихованців молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Навчання здійснювалося відповідно до запитів дітей та програм нового покоління.
Основна увага в закладі була звернута на національно-патріотичне виховання, роботу із здібними та обдарованими дітьми. Цьому сприяли цільові проекти «Ми – юні патріоти України» та «Творча обдарованість» , педагогічні технології: проектна, ігрова, колективних творчих справ, «ситуація успіху», портфоліо вихованця. 
Реалізації поставлених завдань сприяли зусилля  дирекції та педагогічного колективу по створенню матеріально-технічних умов для якісного здобуття дітьми та молоддю позашкільної освіти.
Підводячи підсумки роботи закладу за навчальний рік, можна стверджувати, що позитивна мотивація та системна робота педагогічного колективу з реалізації поставлених завдань сприяла становленню творчої особистості вихованців, їхньому інтелектуальному, духовному та фізичному розвитку, про що свідчать результати: 67 призових місць: 1-х-20;   2-х-21;  3-х-26. На обласному рівні -39:   1-х-13;  2-х-11;  3-х-15. На всеукраїнському – 28: 1-х-7;  2-х-10;  3-х-11.
Поряд з позитивним надбаннями в роботі закладу є і ряд проблем, основні з яких – це розширення приміщення, кадрове забезпечення закладу та сучасне оснащення кабінетів гурткової роботи приладами та матеріалами для виконання навчальних програм.
На базі Рокитнівської дитячо-юнацької спортивної школи функціонують такі секції: футбол, вільна боротьба, бокс, баскетбол, гирьовий спорт, настільний теніс, сумо. В даному позашкільному закладі займається 306 учнів. 
Основні завдання Рокитнівська ДЮСШ  реалізує через:
-пошук, розвиток та підтримку юних талановитих спортсменів; 
-створення умов для здобуття вихованцями позашкільної освіти спортивного профілю, набуття ними та вдосконалення рухових умінь і навичок шляхом участі у спортивних змаганнях різного рівня;
- патріотичне та моральне загартування учнівської молоді, виховання волі;
- пропагування фізичної культури і спорту серед учнівської молоді;
- організацію та проведення оздоровлення учнів ДЮСШ.
Збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім комплексних багатоступеневих змагань. Здійснено комплекс заходів щодо створення належних умов для охоплення населення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою, у тому числі у сільській місцевості.
Спортсмени ДЮСШ беруть активну участь в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях. 
В Рокитнівський ДЮСШ проводиться популяризація вільної боротьби, боксу де проводяться відповідні Всеукраїнські турніри, проводяться показові виступи на різноманітні свята, на яких проводяться заохочення спортсменів різноманітними призами.
Одним із головних чинників розвитку фізичної культури і спорту в районі є наявність та стан спортивних споруд. Так найбільш пристосоване на теперішній час приміщення ДЮСШ відділу освіти, де діти та населення району мають можливість займатися вільною боротьбою та боксом з роздягальнями та душовими. Функціонують спортивні зали та футбольні поля району, де створено умови для проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ відділу освіти. В приміщенні ДЮСШ зроблено ремонт підлоги тренажерного залу, де планується закупівля тренажерного обладнання. 
Фінансування школи проводиться з районного бюджету через централізовану бухгалтерію відділу освіти РДА.
На навчально – спортивну роботу було виділено:
-    2019 році – 59 тис. грн..
-    2018 році – 177 тис. грн..
-    2017 році – 90 тис. грн..
-    2016 році – 77 тис. грн..
-    2015 році – 20 тис. грн..
Основна мета діяльності ДЮСШ – підготувати члена національної збірної команди, передати здібного учня до школи вищої спортивної майстерності, виходячи з цього у 2018-2019 році до збірної команди Рівненської області з боротьби вільної боксу та сумо були зараховані 17 спортсменів школи.
В 2018 році Рокитнівською  дитячо-юнацької спортивною школою підготовлено спортсменів ІІ, ІІІ та юнацькі розряди 20 чоловік, І розряд – 4 чол. кандидат у майстри спорту 11 чол., та - 3 МС.

Нова українська школа: реалії та перспективи
Нова українська школа - це школа для життя у XXI столітті. Змінюються технології, розвивається суспільство, зараз ми не можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти, які зараз навчаються у школі. Тому ми хочемо перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, які дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить знання використовувати на практиці.
Із вересня 2018 року навчальний рік стартував по-новому. Одним із основних упроваджень освітньої реформи є програма Нової української школи. Креативність, критичне мислення, комунікація та командна праця - навички ХХІ століття, необхідні не лише сучасним учням, а й вчителям.
Учитель – це людина, на якій тримається освіта. Без неї чи нього будь-які зміни будуть неможливими, тому один із головних принципів НУШ - умотивований учитель. Це означає, що наша мета – сприяти його професійному та особистому зростанню, а також підвищувати його соціальний статус
У рамках підвищення кваліфікації учителів початкових класів та з метою підготовки їх до роботи у Новій українській школі, підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів у районі створено методичний супровід, щоб забезпечити індивідуально-особистісне та професійне самовдосконалення педагогів початкової школи завдяки активізації їхньої базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду.
Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою сьогодні є Нова українська школа. 
З 1 вересня 2018 року всі першокласники навчаються за новим Державним стандартом початкової школи і отримують якісно новий зміст освіти.
Так як в освітньому процесі широко використовують інтерактивні та ігрові форми роботи, урізноманітнені варіанти упорядкування освітнього простору, всі кабінети перших класів обладнані інтерактивними комплексами та мультимедійними контентами (дошка, ноутбук, принтер, ламінатор, папір, плівка), забезпечені необхідним дидактичним матеріалом. 
Учні навчалися за сучасними одномісними зручними партами, що виготовлені відповідно до чинних в Україні стандартів.
Протягом 2018/2019 навчального року вчителі початкових класів закладів загальної середньої освіти змінили свої підходи у викладанні, впроваджували в практику різні форми роботи та елементи НУШ, використовували сучасні способи реалізації інтеграційного підходу в навчанні молодших школярів. 
Вони вміло організовували педагогічну діяльність на компетентнісних засадах, реалізовували сучасні програми навчання молодших школярів із використанням інтерактивних методів, форм і технологій. Учителі використовували в своїй роботі не тільки стандартні методи організації освітнього процесу, виявляли ініціативу і будували освітній процес таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності.
Для підготовки та забезпечення оптимальних умов для професійного й особистісного розвитку педагогів початкової школи у 2018/2019 навчальному році робота методичних об’єднань вчителів 1-4 класів була спрямована на опрацювання нормативних документів, методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів, питань «Особливості реалізації концептуальних засад Нової української школи», реалізації концепції «Нова українська школа» та створення комфортного освітнього середовища, застосування педагогічних технологій на засадах компетентнісно-орієнтованої освіти для розвитку особистості учня в умовах реалізації НУШ.
У сучасному світі основне – вміти застосувати знання на практиці. А цього не можна навчитися, сидячи склавши руки і дивлячись в очі вчителю. Для цього потрібно більше: десь помилитися, десь посперечатися, десь зробити спільний проект і презентувати його.
Важливу роль в освітньому процесі молодшого школяра відіграє перший учитель. Вплив першого вчителя на розвиток і навчання в школі неоціненний. Учитель і учень, їхні особисті взаємини на уроках і поза ними безпосередньо впливають не тільки на освітній процес, але й визначають успіх пристосування учнів до школи і певним чином визначають стосунки учня з його однокласниками.
У початковій школі у дитини закладається фундамент на все подальше життя, і від особистості і професіоналізму першого вчителя, взаємовідносин у трикутнику «вчитель- першокласник-батьки» залежить правильність і міцність цього фундаменту.
У 2019/2020 навчальному році вчителі початкових класів продовжать роботу над реалізацією завдань Державного стандарту початкової освіти та умов реалізації Концепції«Нова українська школа». Щоб набувати компетентностей, школярі навчатимуться за діяльнісним підходом. Упроваджуватимуть інтегроване та проектне навчання. Такий спосіб сприятиме тому, що учні отримають цілісне уявлення про світ та вчитимуться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань із різних дисциплін.
Із метою створення комфортного освітнього середовища, організації освітнього процесу, реалізації інтегрованого навчання та забезпечення необхідних умов, засобів і технологій для навчання учнів 1-х класів у 2019/2020 навчальному році придбано шкільні меблі на суму 949279 грн.д.б.+.105476 грн.співфінансування, разом-1054755грн. на інтерактивні комплекси (дошка, ноутбук) та мультимедійні контенти (принтер, ламінатор, фарба, плівка, папір) на суму 734068грн. д.б.+81647 грн.співфін.+200000 капіт.грн. разом1016468 грн.., а також дидактичний матеріал на суму 633409 грн.
Освітній простір в закладах загальної середньої освіти району організовано таким чином, що учитель може спостерігати за діяльністю дітей в усіх осередках, діти мають місця для зберігання особистих речей. Дизайн навчальних кабінетів спрямований на розвиток дитини та мотивацію до навчання.
Один із головних принципів Нової української школи – партнерство, у тому числі між школою та батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, а отже – впливати на освітній та виховний процеси.
Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, адміністрацій та батьків – наріжний камінь, який допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так можна втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя, зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною.

Нова школа - новий учитель
Освіта відіграє важливе значення в будь-якому суспільстві, і роль учителя в ній ключова. Так було дві тисячі років тому, і так буде й за дві тисячі років. Технічні засоби, звичайно, змінюють багато моментів у навчанні, але найголовніше залишається: учитель продовжує бути з учнем один-на-один. Саме він його готує до майбутньої цивілізації, і тому робота вчителя закарбовується у віках і продовжує бути актуальною. За новими Державними стандартами освіти ключовою фігурою Нової школи є вчитель, оскільки якість освіти не може бути вище якості вчителів, які у ній працюють.
У галузі освіти району працює 1162 педагогічних працівники. 
У 2018/2019 навчальному році у школах працювало 8% молодих вчителів та 19 % пенсіонерів. Освітній процес у закладах загальної середньої освіти району забезпечували 38 % вчителів вищої категорії, 21% вчителів І кваліфікаційної категорії, 19 % - ІІ кваліфікаційної категорії та 15% «спеціалістів». 277 педагогічних працівників мають педагогічні звання, з них 13 – «вихователь-методист», 36– «учитель-методист», 228 – «старший вчитель». Повну вищу освіту мають 91% педагогів, переважна більшість працюючих (48%) мають стаж роботи 20 і більше років.
Сучасний український вчитель повинен сам бути учнем. Адже розвиток - це найбільший дар для кожного. І тільки коли ми інвестуємо в кращу версію себе, зможемо приносити користь іншим. Оскільки педагогічна професія - це служіння суспільству і країні, то завдання сучасного вчителя постійно змінюватися і розвиватися.
У 2018/2019 навчальному році 77 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації у комунальному закладі «Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за державним замовленням. Усе ширше впроваджуються дистанційні форми навчання – курси, тренінги, вебінари, on-line заходи, що допомагають педагогам безперервно навчатись та постійно вдосконалювати свій професійний рівень.
Створення ефективної системи стимулювання результативної праці вчителів ЗЗСО та забезпечення гідної оплати праці закладені в Програмі розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Рокитнівського району на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням сесії Рокитнівської районної ради від 24.07.2019 р.№444, яка успішно діє в районі.
«Сучасний учитель має розвиватись протягом життя, а влада - створити для цього умови», - вважає заступник міністра Павло Хобзей. Піднесення престижу педагогічного працівника через його достойне матеріальне, і перш за все, високе моральне заохочення є одним із стратегічних завдань як держави в цілому, так і місцевої влади. Позитивні зрушення в цьому напрямку вже є: вчителям підвищено рівень оплати праці на 10%. 
У районі питання соціального захисту педагогічних працівників вирішуються позитивно. Стабільно виплачується заробітна плата (двічі на місяць). При наданні літніх відпусток педагогам повністю виплачені відпускні та кошти на оздоровлення (100%). Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» усі педагоги отримали щорічну грошову винагороду за сумлінну працю. Із метою відновлення духовних та фізичних сил освітян відділом освіти районної державної адміністрації та радою профспілки працівників освіти для освітян району організовуються оздоровчі поїздки визначними місцями України. Цього року працівники закладів освіти району мандрували літніми Карпатами.
Місія сучасного вчителя і школи – навчити дітей бути гнучкими у змінах. Також – легко адаптуватися і вміти навчатися впродовж усього життя. Щоб це вдалося, самому треба бути зразком. Світ дуже мінливий, і освіта не встигає за ним. Допомогти дитині може тільки той, хто сам в достатній мірі володіє знаннями про цей новий світ, приймає все нове і сам здатний змінитися. Це - Новий учитель.
 Важливими складовими кадрової політики є продовження співпраці відділу освіти та органів місцевої влади щодо матеріального стимулювання педагогічних працівників, а саме: виплати надбавок за напруженість та складність у роботі, компенсація витрат за проїзд учителям, які доїжджають до роботи, здійснення щомісячних доплат педагогам, які підготували переможців обласних заходів.
Таким чином підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства, поліпшення їхнього соціально- економічного становища, морального і матеріального стимулювання професійної діяльності - залишається одним із пріоритетних завдань.

Створення інноваційного простору шкільної освіти
Реформування освіти в Україні, модернізацію процесів в освіті, реалізацію Концепції НУШ, децентралізацію й ефективне управління освітою неможливо здійснити без професіоналів – керівників закладів освіти, які розуміють сучасні виклики, що постають перед системою освіти.
Кожна школа працює на основі єдиних нормативних документів, освітній процес організовує за навчальними планами, рекомендованими МОН, але є те, що відрізняє одну школу від іншої, адже кожен колектив має свій імідж.
Заклади освіти району формують позитивний імідж серед громадськості, освітян, презентуючи діяльність педагогічних та учнівських колективів.
Створено сайти шкіл, сторінки у Фейсбуці де можна дізнатися про щоденне шкільне життя, важливої події та новини, створене освітнє середовище.
Поряд із цим, більшість закладів освіти ігнорує виконання ст.30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» закону України «Про освіту», що містить перелік усієї інформації та документів, відкритий доступ до яких зобов’язані забезпечувати заклади освіти на своїх веб-сайтах, а у разі відсутності – на веб-сайтах своїх засновників.
Закон України «Про освіту» базується на Концепції «Нової української школи» і орієнтований на її впровадження. Сьогодні найбільші труднощі і проблеми виникають у застосуванні норм чинного закону для змін у поточному навчальному процесі.
Зокрема закон «Про освіту» передбачає розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що є інновацією у системі управління, і має створити умови для постійного і послідового удосконалення якості освітніх і управлінських процесів. У першу чергу це вимагає розроблення основних політик, зокрема політики доброчесності, необхідної для якісної освітньої діяльності, процедур, за якими кожен заклад вивчатиме й оцінюватиме свою діяльність.
Самооцінювання навчального закладу передбачає системний і комплексний підхід до аналізу своєї діяльності, а не звіт про неї. Воно спрямоване на встановлення відповідності між діяльністю навчального закладу та результатами, визначення прогалин і перегляд пріоритетів із метою планування подальшої діяльності.
Результати самооцінювання можуть бути оприлюднені на щорічному звіті директора школи перед громадськістю чи в аналітичній доповіді на серпневій педраді.
Реальні зміни починаються із змін у свідомості. Школа не стане демократичною, а самоуправління реальним, доки учасники освітнього процесу не зрозуміють суть тієї моделі, на побудову якої орієнтує освітня реформа.
В основі інноваційного управління Масевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів використовується проектно цільовий підхід, що передбачає реалізацію управлінського проекту «Школа успіху».   Основними принципами відбору інноваційних технологій в закладі є гуманістичність, актуальність, демократичність, реалістичність, перспективність. Новації  оцінюються за трьома основними показниками: реалістичність, корисність, актуальність.
До основних показників інноваційності закладу освіти  віднесено: застосування інноваційних методик; створення авторських розробок; розробка і впровадження освітніх інновацій, додаткове інвестування; комп’ютерна підтримка освітнього й управлінського процесів; підвищення рівня матеріально-технічної бази, наявність внутрішньої системи  вдосконалення педагогічних кадрів та особистісно зорієнтованого освітнього процесу.
Педагогічні інновації у закладі освіти:
-    впровадження державних стандартів освіти;
-    використання сучасних концепцій виховання;
-    розробка авторських посібників;
-    застосування нової системи оцінювання навчальних досягнень учнів;
-    діалогові, активні, інтерактивні форми навчання;
-    розвиваючі, модульно-розвиваючі, диференційовані, комп’ютерні, індивідуально орієнтовані, алгоритмізовані, проектні, рейтингові технології навчання.
Томашгородська ЗОШ І-ІІ ступенів та Масевицька ЗОШ І-ІІІст. належить до громадсько активних шкіл сприяння здоров’ю і перебувають у постійному інноваційному розвитку.
Для допомоги вчителям школи в організації самоосвіти, інформування щодо діяльності методичних структур школи та району, ознайомлення з досвідом роботи колег створено веб-сайт заступника директора школи з навчально-виховної роботи, адресу якого доведено до відома всіх педагогічних працівників закладу освіти.
Вчителі школи протягом навчального року брали участь у роботі районних методичних структур, у районних та обласних методичних заходах:
-    Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій (І.М. Корінь, номінація «Інновації в організації освітнього процесу в ЗЗСО);
-    Рівненській регіональній науково-практичній конференції з обміну досвідом «Актуальні ідеї В.Сухомлинського для сучасного процесу реформування освіти» (І.М.Корінь);
-    Хмельницькій міжрегіональній науково-практичній конференції «Реалізація гуманістичних ідей В.Сухомлинського в умовах «Нової української школи» (Корінь І.М.);
-    Педагогічному мості між педагогами Рокитнівського та Сарненського районів із теми «Створення єдиного освітнього простору району в умовах Нової української школи» (Дуда Н.В.);
-    конкурсі «Кращий STEM-урок», який проводився  Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», Фондом ООН у галузі народонаселення, Міністерством освіти і науки України» (Прит Т.П.);
-    Всеукраїнському конкурсі “Цікава школа”(Прит Т.П.)
В 2018 – 2019 н. р. Томашгородська ЗОШ І-ІІ ступенів № 3 стала учасником таких міжнародних проектів: 
1. Освітній проект «Відкривай Україну», що проводиться Благодійною організацією “Благодійний фонд “З країни в Україну”.
2.Освітній проект «Всеукраїнський День гідності», що проходив за підтримки команд Global Dignity Day Ukraine і EdCamp Ukraine. 
3. Проект «Всеукраїнський урок доброти», що проходив за підтримки UAnimals та Міністерства освіти і науки України.
4. Проект «Social Project Awards», який  спрямований на визнання внеску громадських діячів у розвиток громадянського суспільства України та сприяння піднесенню соціальних проектів в країні.
5.Освітня кампанія для шкіл У РАМКАХ ДНЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВПРАЦІ 2018 HERITAGE AND ME ( Програма Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020).
6. Проект «Найбільший урок у світі» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).  
7. Конкурс мікропроектів - грантів  «Україна починається з тебе», що проводився у рамках Capstone Award, програми обміну Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США, що адмініструється FHI 360. Партнерами конкурсу виступають громадська організація «Молоді Агенти Змін», Всеукраїнська громадська організація «Поруч» та Ресурсний Центр зі сталого розвитку при КНЕУ.
8. Міжнародний українсько-естонський проект «Міксіке в Україні».
9. Міжнародна програма «eTwinning Plus».
У закладі сформовані певні традиції, є напрацювання, що роблять його привабливим, успішним, сформована команда педагогів-однодумців, що здатна забезпечити атмосферу діловитості, відкритості, співпраці вчительського та учнівського колективів.
Створення інноваційного освітнього простору ніколи не припиняється з отриманням певного результату, це безперервний процес пошуку нових відповідей на нові виклики життя і можливий лише через активну зацікавлену співпрацю широкої спільноти: управлінців та педагогів, учнів та їхніх батьків, громадськості, соціуму.

Фінансування освіти.
Модернізація навчально-матеріальної бази
Надзвичайно важливим є повне розуміння стратегічних і тактичних завдань розвитку освіти усіма інституціями, причетними до галузі: спільних зусиль районної державної адміністрації, районної ради, органів місцевого самоврядування.
Саме завдяки нашій спільній діяльності протягом минулого навчального року розв’язувалися непрості проблеми галузі, здійснювалося активне оновлення і розвиток районної системи освіти.
На реалізацію цих завдань спрямовано коштів із загального фонду 285491574 грн. та із спеціального фонду 23820501 грн. 
Найбільшу питому вагу займає заробітна плата та нарахування на неї 263620511 грн., закупівля енергоносіїв у структурі видатків становить 10712071 грн., капітальні видатки на ремонти і реконструкцію приміщень, придбання обладнання  довгострокового  користування становлять 21339969 грн. від загальних кошторисних призначень.
У першу чергу здійснювалося фінансування захищених статей: заробітної плати, продуктів харчування та оплата комунальних послуг і енергоносіїв. Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам освіти не було.
Рівень доплати за престижність педагогічної праці є фіксованим і складає 20%. Педагогічним працівникам шкіл, у яких апробують державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», - в розмірі 30%. Виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення педпрацівникам - 100%.
Розбудова Нової української школи – це довготермінова реформа. План упровадження передбачає наступність дій і відповідне ресурсне забезпечення на кожному етапі.
Із метою стабільного функціонування закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, модернізується, поповнюється їхня матеріально-технічна база. 
Зокрема, цього року у заклади освіти придбано:
- меблів на суму 90 тис. грн.( Рокитнівський ДНЗ №1 «Теремок», Томашгородський ДНЗ «Сонечко», Біловізький ДНЗ «Струмочок», Залавський ДНЗ «Сонечко», Біловізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Блажівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Томашгородський навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей», Томашгородська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3, Будівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів);
- інтерактивних та мультемедійних засобів навчання (ноудбуки,телевізори, проектори тощо) на суму 1 млн. 117 тис. 500 грн.(Рокитнівський ДНЗ №2 «Струмочок», Рокитнівський ДНЗ №3 «Казка», Тамашгородський ДНЗ «Сонечко», Томашгородський ДНЗ «Журавлик», Масевицький ДНЗ «Барвінок», Боровський ДНЗ «Берізка», Нетребський ДНЗ «Калинка», Блажівський ДНЗ «Калинка», Залавський ДНЗ «Сонечко», Дертівський ДНЗ « Сонечко», Більський ДНЗ «Веселка», Боровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Блажівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Глиннівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад», Дубнівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад», Карпилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Познанський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад», Рокитнівський навчально-виховний комплекс «Школа І  ступеня-гімназія, Рокитнівський навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей», Томашгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2, Будівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, Залавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів. Томашгородська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3, Купельська зага);
- музичну апаратуру на суму 110 тис. грн. ( Залавський ДНЗ «Сонечко», Березівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»,  Більська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Кисорицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Томашгородський навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей», Залавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, Будівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів);
- туристичне спорядження на суму 60 тис. грн. (Березівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад», Глиннівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад», Томашгородська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3);
- 1 пральну машину на суму 10 тис. ( Томошгородський ДНЗ «Калинка»);
- відеонагляд на суму 50 тис. грн. ( ОЗНЗ Рокитнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3);
- димосос на суму 12 тис. грн. (Томашгородський навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей»).
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію Карпилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна 28, с.Карпилівка Рокитнівського району, Рівненської області – 800000 грн.;  
капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІ ступенів с. Осницьк Рокитнівського району Рівненської області – 1000000 грн.
виготовлення проектно-кошторисної документації  по проекту «Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІ ступенів с. Єльне по вул. Жовтнева,54 Рокитнівського району Рівненської області» – 3240 грн.;
виготовлення проектно-кошторисної документації (30000 грн.) та виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів (утеплення фасаду) с. Хміль, Рокитнівського району, Рівненської області – 500000 грн.»;
технічне переоснащення системи опалення Єльнівського НВК "ЗНЗ І-ІІ ступенів-ДНЗ"  с. Єльно, вул. Жовтнева,54, Рокитнівського району, Рівненської області – 527760 грн.;
виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту «Будівництво школи на 115 учнівських місць по вул. Центральній в  с.Березово, Рокитнівського району, Рівненської області» – 640000 грн.;
добудова шести класних кімнат з спортзалом Кисорицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Кисоричі Рокитнівського району – 1165180 грн., 35610 грн., 113000 грн.;
капітальний ремонт приміщення Сновидовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів (утеплення та опорядження фасадів) по вул. Ковпака, 2а, Рокитнівського району, Рівненської обл. – 500000 грн.;
виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту «Капітальний ремонт даху Боровської ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Борове, Рокитнівського району, Рівненської обл.» - 250000 грн.;
виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту «Капітальний ремонт фасаду, покрівлі і благоустрою ОЗНЗ «Рокитнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3» - 180000 грн.;
реконструкція приміщення спортзалу Дертівської ЗОШ І-ІІ ступенів – 120000 грн.;
облаштування внутрішніх вбиралень у закладах загальної середньої освіти – 8548400 грн.;
капітальний ремонт (утеплення фасаду)  ДНЗ  "Теремок"по вул. Бекещука 8, в смт.Рокитне, Рокитнівського району, Рівненської обл. – 111000 грн., 3330 грн., 320362 грн.;
капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №2 "Струмочок" по вул. Поліська,18, в смт.Рокитне, Рокитнівського району, Рівненської обл. – 104000 грн., 3120 грн., 396000 грн., 5000000 грн.;
капітальний ремонт санвузла Біловізького ДНЗ 115000 грн.;
виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту «Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Дубно, по вул. Шкільній Рокитнівського району Рівненської області» на суму 30 тис.грн.
Для забезпечення безперебійного проходження навчального процесу проведено підготовку паливно – енергетичних господарств ЗЗСО району до роботи в новому 2019/2020 н.р. та в осінньо – зимовий період. 
Виконано поточні ремонтні роботи в приміщеннях топкових та котелень.
На початок опалювального періоду 2019/2020 н. року заклади загальної середньої освіти  на 50.% забезпечені твердим паливом.
Дровами на 100% ,тріскою паливною 0%,торфобрикетом -0%.
 
Шановні учасники колегії!
Проблем в освітянській галузі району, звичайно, більше, ніж нами окреслено в доповіді. Тому ми будемо вдячні тим керівникам і педагогам, які впродовж ознайомлення з доповіддю внесуть конкретні пропозиції щодо механізмів вирішення окремих проблем із галузевих напрямків.
Переконані, що спільними зусиллями освіта району буде набувати нових барв. Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої освіти.
Висловлюємо вдячність керівництву району, органам місцевого самоврядування за активне сприяння розвитку освіти, а всім освітянам - за творчу і сумлінну працю.
Ми високо вшановуємо ваш духовно-інтелектуальний потенціал, вашу велику і натхненну працю. Сподіваємося, що набутий вами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію нових завдань розвитку освіти в районі.
Стратегічним завданням діяльності на наступний рік визначено надання якісних освітніх послуг, створення комфортних умов для розвитку дітей, співпрацю з органами місцевого самоврядування та громадами у вирішенні ключових питань розвитку освіти району.
Тож давайте робити свою працю разом, доповнюючи та підсилюючи зусилля один одного.
Вітаємо всіх із початком навчального року. Бажаємо всім учасникам освітнього процесу міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчих здобутків та злагоди в державі.

Дякуємо за увагу!