Вхід

Про відділ

Адреса:
34200
вул. Незалежності, 13
смт. Рокитне
Засновник: Рокитнівська районна державна адміністрація Рівненської області

Начальник відділу освіти: 
Кузьмич Михайло Миколайович

Головні спеціалісти: 
Берташ Наталія Іванівна 
Бунько Василь Васильович
Кибукевич Василь Олексійович 

Завідувач методичного кабінету: 
Сулковська Людмила Володимирівна

Методисти районного методичного кабінету: 
Богданець Тетяна Миколаївна 
Ярвісалова Оксана Хейнівна 
Дубовець Жанна Федорівна 
Маринич Валентина Михайлівна 
Стрілець Вікторія Леонідівна 
Романчук Інна Миколаївна 
Федорович Ніна Миколаївна 
Черногор Наталія Сергіївна

Психолого-медико-педагогічна консультація: 
Гречко Тамара Максимівна

Юрисконсульт: 
Осипчук Людмила Іванівна

Основними завданнями відділу є:

 • участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності; забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів; створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів освіти; створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
 • забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
 • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;
 • координація діяльності навчальних закладів, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
 • здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;
 • участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності;
 • забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
 • участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

РІЧНИЙ  ПЛАН РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НА 2017 РІК

Зміст

І. Вступ…………………………………………………………………………..

3 с.

ІІ. Організація роботи відділу освіти…………………………………..........

32 с.

2.1. Графік особистого прийому громадян……………………………………

32 с.

2.2. Циклограма щомісячної діяльності……………………………………….

33 с.

2.3. Терміни навчального року……………………………………………….

34 с.

ІІІ. Виконання законодавчих і нормативно-правових документів

у галузі освіти…………………………………………………………………...

 

26 с.

IV. Колегії відділу освіти…………………………………………………….

45 с.

V. Наради керівників загальноосвітніх навчальних закладів…………….

47 с.

VІ. Інструктивно-методичні наради заступників директорів

з навчально-виховної роботи………………………………………………….

 

49 с.

VІІ. Інструктивно-методичні наради заступників директорів

з виховної роботи……………………………………………………………….

 

50 с

VІІІ. Постійно-діючі семінари, семінари-практикуми……………………….

52 с.

ІХ. Семінари - практикуми (періодичність засідання 2 рази в рік)………..

52 с.

Х. Проведення перевірок, надання практичної допомоги

53 с.

10.1. Державна атестаційна експертиза навчально-виховних закладів……..

53 с.

10.2. Вивчення стану навчання, рівня знань умінь і практичних навичок  учнів з навчальних дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах району………………….......................................................................................

 

 

53с.

10.3. Робота з удосконалення та підвищення ефективності

навчально-виховного процесу………………………………………………..

 

54 с.

10.4. Моніторингові дослідження……………………………………………

61с.

ХІ. Контрольно-аналітична діяльність ………………………………………

61 с.

ХІІ. Масові заходи ……………………………………………………………

67 с.

12.1. Методичні представницькі масові заходи……………………………..

67 с.

12.2. Спортивно-масові заходи……………………………………………..

70 с.

12.3. Заходи науково-технічного напряму з позашкільної освіти...................

73 с.

12.4. Заходи еколого-натуралістичного напряму.............................................

75 с.

ХІІІ. План роботи «Групи технічного обслуговування

 району та установ освіти» на 2017 рік………………………………….

 

76 с.

ХІV. План роботи централізованої бухгалтерії……………………………...

79 с.

ХV. Заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності……………….

80 с.

ХVІ. Основні завдання та заходи соціально-економічного

розвитку району на 2017 рік...............................................................................

 

81с.

 

Основні підсумки діяльності відділу освіти у 2016 році

та завдання на 2017 рік

План роботи відділу освіти розроблено на основі аналізу роботи закладів освіти протягом 2016 року, виходячи із рекомендацій та річного плану управління  освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, за пропозиціями працівників апарату відділу освіти, методистів районного методичного кабінету, працівників навчальних закладів району.

Робота відділу освіти райдержадміністрації, структурних підрозділів, навчальних закладів району спрямована на виконання Конституції України, законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”,  реалізацію Указів Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування розвитку освіти в Україні” та „Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”, „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки, програми діяльності Кабінету Міністрів України, прийнятих розпорядженнями голови районної адміністрації i затверджених ceciєю районної ради цільових програм спрямованих на подальший розвиток освітньої галузі району.

Зусилля органів відділу освіти, методичного кабінету за активної підтримки районної державної адміністрації, районної ради, громади району були зосереджені на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку освіти, визначених серпневою конференцією педагогічних працівників 2015 року.

 

Загальна середня освіта

Реалізуючи Програму розвитку освіти Рокитнівщини на 2016-2018 роки відділом освіти райдержадміністрації вжито ряд заходів щодо впорядкування мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та створення відповідних умов для дітей щодо здобуття якісної загальної середньої освіти.

Відповідно до Положення про відділ освіти райдержадміністрації  протягом 2016 року у складі відділу функціонувало 3 структурні підрозділи, в яких працювало 43 особи, а саме: працівників централізованої бухгалтерії  –      17 чол., групи з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти – 9 чол., апарату відділу – 4 чол., райметодкабінету – 13 чол.

Право дітей на отримання дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти забезпечувала така мережа закладів освіти  району:

- 62 навчально-виховних заклади забезпечували навчання для
13581 дитини, в тому числі 19 ДНЗ, у складі НВК-ДНЗ - 8, 41 - ЗНЗ, 2- ПНЗ. Середня наповнюваність учнів у класах складає 19 учнів на один клас.

Рішенням сесії Рокитнівської районної ради від 25 травня 2016 року №87 реорганізовано шляхом приєднання загальноосвітніх шкіл І ступеня у філії  закладів освіти вищого ступеня:

Стариківську та Лісовську загальноосвітню школу І ступеня Рокитнівської районної ради Рівненської області до Рокитнівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3 Рокитнівської районної ради Рівненської області;

- Будки - Кам'янську загальноосвітню школу І ступеня Рокитнівської районної ради Рівненської області до Кам'янського навчально – виховного комплексу « Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Рокитнівської районної ради Рівненської області;

- Грабунську загальноосвітню школу І ступеня Рокитнівської районної ради Рівненської області до Березівського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  Рокитнівської районної ради Рівненської області;

- Мушнянську загальноосвітню школу І ступеня Рокитнівської районної ради Рівненської області до Біловізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  Рокитнівської районної ради Рівненської області;

- Олександрівську загальноосвітню школу І ступеня Рокитнівської районної ради Рівненської області до Кисорицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області.

Відповідно до перспективного плану формування опорних шкіл на 2016-2017 роки рішенням Рокитнівської районної ради від 28.09.2016 року № 134 створено опорний загальноосвітній навчальний заклад – «Рокитнівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3» Рокитнівської районної ради Рівненської області з філіями в селах Старики та Лісове.  

Відділом освіти вживаються заходи щодо створення умов для навчання учнів молодших класів, а відповідно це розширення мережі груп продовженого дня. Цьогоріч відкрито 3 групи продовженого дня: у Вежицькому НВК: ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ - 1, у Залавській та Нетребській загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ ступенів по 1 групі.

Дана мережа закладів освіти району задовольняє потреби населення.

Відділом освіти райдержадміністрації здійснюється контроль за створенням умов для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9 класів. 927 учнів 9-х класів (із них 5-екстернів) отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту, (із них – 21) закінчили з відзнакою. Аналіз стану працевлаштування випускників 2016 року свідчить, що з 927 випускників - 684 навчаються у 10 класі, 158 – навчаються у ПТНЗ, 79 - у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Атестати про повну загальну середню освіту в 2015-2016 навчальному році отримали 724 випускники 11-их класів (із них 7-екстернів). 

На підставі семестрових, річних балів високого рівня за період навчання у 10-11 класах, за результатами державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання 20 учнів загальноосвітніх навчальних закладів нагороджено Золотими (12) та Срібними (8) медалями.

В районі продовжують забезпечуватись умови щодо впровадження профільного навчання старшої школи. З метою покращення показника охоплення учнів старшої школи профільним навчанням в
2016-2017 навчальному році запроваджено допрофільну підготовку шляхом поглибленого вивчення окремих предметів у 17 навчальних закладах. У 34 класах допрофільною підготовкою охоплено 625 учнів, що становить 34% від загальної кількості школярів 8-9 класів. Профільне навчання реалізується в 14 навчальних закладах із 24, у 33 класах із 74 і охоплено 670 учнів, що становить 51% від загальної кількості старшокласників.

На даний період залишається проблемою недостатнє забезпечення підручниками профільного рівня з історії України, всесвітньої історії та технологій.

 

Дошкільна освіта - найважливіша складова безперервної освіти

У районі сформована діюча мережа дошкільних навчальних закладів. В 2016 році відповідно до рішення п'ятої сесії сьомого скликання Рокитнівської районної ради Рівненської області №41 від 21 січня 2016 року “Про здійснення видатків на утримання дошкільних навчальних закладів Рокитнівського району” 10 дошкільних закладів із 19 перейшли на фінансування відділу освіти, інші           9 залишились на балансі сільських та селищних рад. З метою реалізації державної політики по створенню умов для забезпечення відповідної категорії населення доступною дошкільною освітою, збільшення відсотка охоплення дітей дошкільними закладами, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 12 вересня 2016 року відкрита додаткова, четверта група для 20 дошкільнят у Масевицькому дошкільному закладі “Сонечко”. Рішенням сесії №22 від 25 грудня 2015 року Блажівської сільської ради у травні 2016 року  відкрита друга додаткова група у Залавському дошкільному закладі “Сонечко” для 15 дошкільнят. Відповідно збільшився контингент дітей охоплених дошкільними закладами по району.

Станом на 20 грудня 2016 року в районі функціонує 19 дошкільних навчальних закладів та 8 навчально-виховних комплексів “Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад”. Дошкільні підрозділи у навчально-виховних комплексах функціонують у селах Глинне, Березове, Кам'яне, Вежиця, Познань, Старе Село, Дроздинь і Єльно, де у 22 групах виховується і навчається 455 дітей п'ятирічного віку. Загальний контингент дітей по дошкільних закладах - 1932, показник охоплення дітей 3-5 років дошкільними закладами - 61%, різними формами дошкільної освіти - 98%,  дітей п'ятирічного віку – 100%. Робота по створенню НВК «ЗНЗ-ДНЗ» у сільській місцевості, де відсутні ДНЗ буде продовжуватись у 2017 році. Планується перейменувати ще три загальноосвітні навчальні заклади у селах Дубно, Переходичі та Заболоття.

З метою забезпечення відкритого доступу до інформації про діяльність дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів створені власні веб-сайти. На виконання заходів по створенню умов для доступності дошкільної освіти, забезпечення капітальних ремонтів будівель, дахів,  котелень, протягом 2016 року по дошкільних закладах району проведено заміну котла у Карпилівському ДНЗ “Барвінок”, перекриття даху у Більському ДНЗ “Веселка”, реконструкцію системи водопостачання у Кисорицькому ДНЗ “Дзвіночок”, реконструкцію групових приміщень під відкриття четвертої групи у Масевицькому ДНЗ “Сонечко” та другої групи у Залавському ДНЗ “Сонечко”.

 

Позашкільна освіта

В системі освіти району функціонує 2 позашкільних навчальних заклади: Центр дитячої та юнацької творчості та Дитячо-юнацька спортивна школа.

В ЦДЮТ займається 460 вихованців, а в ДЮСШ – 264.

З метою створення умов для задоволення всебічних потреб у сфері наукової, технічної, художньої, декоративно-прикладної творчості, еколого-натуралістичної, туристсько-краєзнавчої, фізкультурно-оздоровчої, військово-патріотичної та інших видів діяльності; сприяння впровадження якісно нових форм, методів і засобів навчання та виховання; задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до її інтересів, уподобань та здібностей рішенням сесії Рокитнівської районної ради від 21 січня
2016 року за № 43 ліквідовано Рокитнівський районний Будинок дітей та молоді та створено Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості».

У 2015–2016 навчальному році педагоги закладу забезпечили участь вихованців у 22 масових заходах районного, 12 обласного та 2 всеукраїнського  рівнів.

В Рокитнівській ДЮСШ проводиться популяризація вільної боротьби, боксу, де проводяться відповідні Всеукраїнські турніри,показові виступи, на яких проводиться заохочення юних спортсменів різноманітними призами.

Упродовж  2016 року було досягнуто таких результатів:

боротьба вільна:  чемпіонат області:  6 перших місць,  4 других, 5 третіх;

- чемпіонат України серед юнаків – 3 місце.

Бокс: чемпіонат Рівненської області серед юнаків 2 перших місця,
2 других, 2  третіх. 

Футбол - брали участь в обласній дитячо-юнацькій лізі серед юнаків з футзалу (6 місце).

В 2016 році Рокитнівською ДЮСШ підготовлено спортсменів ІІ-их, ІІІ-іх та юнацьких розрядів 14 чоловік, І розряд - 4 чоловіки, КСМ- 5 чоловік.

 

Педагогічні кадри

Навчально-виховний процес у навчальних закладах району у 2016 році забезпечували 1328 педагогічних працівників.

Серед учителів загальноосвітніх навчальних закладів кваліфікаційну категорію:

- спеціаліст вищої категорії мають – 374 учителі;

- спеціаліст першої категорії – 214;

- спеціаліст другої категорії - 203;

- спеціаліст - 266;

- один - «Заслужений вчитель України».

Серед педагогічного загалу району - 2 педагоги нагороджено нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», 27 вчителів нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України», чисельність педагогів, які мають педагогічне звання «Старший вчитель» становить 201 особу та « Вчитель – методист» - 30. Показники щодо якісного складу та освітнього рівня педпрацівників району порівняно з попереднім навчальним роком значно зросли. 

Протягом року проводилася планомірна робота з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів . Для підвищення освітнього і фахового рівня педагогічних працівників створено сприятливі умови для продовження навчання вчителів, які бажають здобути вищу педагогічну освіту. На заочних відділеннях вищих навчальних закладів сьогодні навчається 47 вчителів.

На роботу в район у серпні 2016 року прибуло 62 молодих спеціалісти.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України                                   від 17.07.2006 року № 536 «Про запровадження укладання тристоронніх угод «вищий навчальний заклад – студент – роботодавець» відділом освіти райдержадміністрації у 2016 році з 11-ма випускниками укладений договір про роботу в районі не менше ніж на три роки. Дані угоди передані у вищі навчальні заклади. Станом на 25.12.2016 року молоді спеціалісти отримали одноразову адресну допомогу від держави у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Відділом освіти робота щодо розгляду звернень громадян проводилась у відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Впродовж 2016 року відділом освіти, керівниками загальноосвітніх навчальних закладів вжито ряд організаційних і практичних заходів, щодо забезпечення системної роботи із зверненням громадян.

За звітний період 2016 року до відділу освіти Рокитнівської райдержадміністрації надійшло 52 письмових звернень, зокрема:
10 колективних, 42 індивідуальних.

Найгострішими питаннями, що порушують громадяни у своїх зверненнях до органів влади вищого рівня залишаються: працевлаштування, харчування школярів, скарги на дії керівників навчальних закладів, порушення педагогічної етики, моралі, трудової дисципліни педагогічними працівниками.

Переважну більшість становлять звернення жителів, с. Хміль,
с. Томашгород, с. Рокитне.

 

 Організація підвозу дітей та педагогічних працівників

Із метою забезпечення регулярного підвезення учнів, які проживають у сільській місцевості за межею пішохідної доступності, до місць навчання, роботи і додому відділом освіти вжито заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус», затвердженої відповідною постановою Кабінету Міністрів України та регіональних програм. Протягом 2010–2014 років у межах виконання програми «Шкільний автобус» в районі придбано 10 шкільних автобусів (у тому числі 2 – за рахунок місцевого бюджету).

Загальна кількість учнів, які проживають на відстані більше 3 км від навчально-виховних закладів і потребують підвезення становила у 2016 році — 398 учнів та 189 педагогічних працівників. Підвезення 356 учнів здійснюється шкільними автобусами, решта – підвозяться орендованими та рейсовими автобусами за угодами. Підвезення учнів та педагогічних працівників становить 100% від потреби.

Однак існує проблема - за відсутності коштів з 01.10.2016 року припинений безкоштовний підвіз вчителів, які підвозяться орендованими та рейсовими автобусами за угодами.

 

Методична робота

Головною метою роботи районного методичного кабінету та його методичних підрозділів у закладах освіти 2016-го року було науково-теоретичний і методично-практичний супровід розвитку освітніх систем базових навчальних закладів; підготовка педагогічних працівників до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності; організація психолого-соціального супроводу навчально-виховного процесу та методичної роботи загалом; сприяння підвищенню професійного рівня педагогічних працівників формами та методами методичної роботи; підвищення рівня управлінської компетентності керівних кадрів; вивчення, узагальнення та науково-методичний супровід впровадження педагогічного досвіду; здійснення методичного супроводу впровадження допрофільної підготовки учнів основної та профілізації старшої школи; координація та розвиток усіх форм науково-методичної роботи; забезпечення високого рівня функціонування науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

У 2016 році районний методичний кабінет та педагогічні колективи освітніх закладів району працювали над реалізацією завдань ІV етапу проблемної науково-методичної теми району «Інноваційні підходи до конкурентоспроможної особистості в умовах компетентісно зорієнтованої освіти», а саме впроваджували педагогічні технології, методи і засоби навчання й розвивали професійну майстерність педагогів. Цей рік був завершальним і за результатами роботи у червні було проведено районну підсумкову науково-практичну конференцію «Модель професійно-педагогічної компетентності вчителя ХХІ століття». На даному зібранні делегатами від освітніх закладів району було вирішено, що проблемна тема 2011-2016 навчального року була реалізованою та обрано на 2016-2020 роки наступну проблемну тему: «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес як умова розвитку професійних компетентностей педагогів району». З серпня розпочато роботу над І етапом вирішення проблемної теми.

Модель районної методичної служби включала: Рокитнівський районний методичний кабінет як основний науково-методичний і координаційний центр; науково-методичну раду районного методичного кабінету як колегіальний    орган керівництва методкабінетом; 23 методичні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, 6 методичних кабінетів дошкільних навчальних закладів; структурні методичні підрозділи: 19 районних методичних об’єднань, 12 інтегрованих семінарів, 13 шкіл педагогічного досвіду, вищої майстерності, педагогічного зростання, молодого вчителя, резерву керівних кадрів та новопризначеного керівника, 5 творчих груп, лабораторій, 4 інструктивно-методичні наради, 22 майстер-класів, авторських майстерень, 16 базових закладів. Комунальна установа Рокитнівський районний методичний кабінет Рокитнівської районної ради діє як основний науково-методичний і координаційний центр. Організацією підвищення фахового рівня педагогів покладено було і на центри освітніх округів, яких на даний час є 10. Проте, станом на сьогодні якість, надання методичних послуг в освітніх округах бажає бути кращим.

З метою ефективного впровадження у навчально-виховний процес управлінських та освітніх інновацій, вдосконалення управлінської діяльності керівників було організовано в березні педагогічний міст на базі Костопільського району з теми «Створення єдиного освітнього простору району в умовах інноваційної освітньої діяльності». В жовтні відбувся зворотній візит колег Костопільщини до колег Рокитнівщини.

Подібний захід для заступників директорів району організовано з колегами Дубровиччини, які в свою чергу поділилися набутим досвідом та презентували інноваційні підходи до практичного керівництва з упровадження компетентісно зорієнтованого підходу та організації методичної роботи в сучасному навчальному закладі.

Підвищенню фахової майстерності педагогів – дошкільників у 2016 році функціонували відповідно до структури роботи та сприяли сплановані методичні об’єднання вихователів всіх груп, музичних керівників та фізінструкторів. Проведення засідань усіх категорій працівників було спрямоване на знаходження альтернативних шляхів удосконалення якості педагогічного процесу, на задоволення вимог сьогодення та запитів батьків на якісну дошкільну освіту.

Крім зазначених методичних структур ефективно працював опорний Томашгородський дошкільний навчальний заклад «Сонечко», керівник Валентина Терлецька з проблеми “Художньо-естетичне виховання дітей дошкільного віку”. На базі опорного закладу в березні 2016 року пройшло районне методичне об’єднання з теми «Творче спрямування діяльності педагогів дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів на успішну реалізацію базового курсу дошкільної освіти». 

Творчою лабораторією по роботі з кадрами, центром методичної роботи, координатором інноваційних технологій є методичні кабінети дошкільних  закладів. На жаль, ефективно вони працюють лише у шести дошкільних навчальних закладах, де за штатним розписом є посади методистів. У інших — центром методичної роботи з кадрами залишається кабінет керівника закладу. Разом з тим, заслуговує на увагу робота методичних кабінетів Рокитнівських дошкільних навчальних закладів №1 «Теремок», №3 «Казка», №5 «Золотий ключик» (методисти Бабенко С.С., Зубок Н.І., Прит Т.В.) де на належному рівні організовано методичну роботу та науково-методичне забезпечення. Ці заклади беруть активну участь у районних, Всеукраїнських, та інтернет-конкурсах. Так, Рокитнівський дошкільний навчальних заклад №5 «Золотий ключик» взяв участь у фотоконкурсі дошкільних навчальних закладів України, одним із організаторів якого є Інтернет-портал рейтингу освітніх закладів України в номінаціях «Кращий кабінет керівника», «Краща музично-фізкультурна зала дошкільного навчального закладу» та «Кращий методичний кабінет». Відповідно до підсумків інтернет-конкурсу заклад одержав перемогу у вищеназваних номінаціях, відповідно:  І місце, ІІ місце і VII місце.

Колектив Рокитнівського дошкільного навчального закладу №1 «Теремок»  підготував та подав матеріали для участі у екологічному проекті під назвою «Збережемо крапельку води».

Упродовж року педагоги дошкільних закладів району отримували консультації через консультпункт при районному методичному кабінеті.

Разом з тим, деякі дошкільні установи району з осторогою відносяться до впровадження новітніх технологій, слабкий контроль за аналізом роботи вихователів та присутня фрагментарність занять (Карпилівський, Борівський, Більський, Біловізький садочки).

Дослідницько-експериментальна робота вчителів української мови та літератури продовжувалася роботою творчої лабораторії «ОЗОН». У 2016 році члени лабораторії працювали на базі Сновидовицької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів з теми «Види робіт під час опрацювання навчального матеріалу»,  Дертівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – «Рефлексивно-оцінювальний етап уроку як результативність навчальної діяльності», Блажівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – «Технологія діяльності на особистісно зорієнтованому уроці рідної мови».

Підвищенню рівня організації науково-методичної роботи сприяла співпраця районного методичного кабінету з науково-методичними установами інших районів, співпраця між загальноосвітніми навчальними закладами району. Виїзні семінари вчителів біології до Кузнецовської АЕС, членів творчої групи вчителів хімії до Рівненського заповідника, метою яких було залучення педагогів до дослідницької діяльності.

Значне місце в діяльності районної методичної служби має організація представницьких заходів для педагогів району. Традиційним стало проведення щорічного конкурсу «Учитель року».

В 2016 році у конкурсі взяли участь 29 учителів із 23 загальноосвітніх навчальних закладів, із них учасниками II туру стали 4 педагоги, з них
2 лауреати. Методисти є щорічними учасниками Всеукраїнського конкурсу методичних установ «Моє покликання – методист». Щорічне проведення районних фахових конкурсів педагогічної творчості «Шукаємо молоді педагогічні таланти», «Джерело творчості», «Класний керівник року», фестивалі творчих уроків, конкурс-ярмарок педагогічної творчості, засвідчило, що в районі працює багато творчих учителів, які в повсякденну практику впроваджують нові форми та методи роботи, спрямовані на особистісно зорієнтоване навчання і виховання.

Результати роботи показують, що діюча структура методичної роботи
2016 року забезпечила належний рівень зростання творчих педагогів, кваліфікованих керівників шкіл.

 

Орієнтири виховання

З метою підвищення рівня професійної компетентності, збагачення знань з теорії та методики виховання, районним методичним кабінетом систематично організовуються і проводяться семінари-практикуми для заступників директорів шкіл із виховної роботи та педагогів-організаторів, класних керівників. 

На сьогодні одним із найважливіших завдань школи є формування творчої, ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення. Тому в усіх закладах освіти району створено осередки учнівського самоврядування, які беруть активну участь як у шкільному житті, так і роботі районної Ліги старшокласників «Лідер».

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні, найбільше уваги у минулому навчальному році було приділено національно-патріотичному вихованню школярів: поновлено шкільні та класні куточки державної символіки, створено куточки, присвячені учасникам АТО, проведено цикл уроків мужності. З метою увічнення пам′яті випускників, які загинули за державний суверенітет і територіальну цілісність України встановлено меморіальні дошки на спорудах Блажівської ЗОШ, Нетребської ЗОШ, Рокитнівського та Томашгородського НВК.

Старшокласники стали ініціаторами співпраці з волонтерськими організаціями, було проведено спільні акції: «Армія чекає твоєї допомоги!», «Зігріємо серце кожного солдата», «Назустріч мрії» (збір коштів, речей, продуктів бійцям), «Оберіг захиснику Вітчизни», «Лист пораненому».

Систему методичної роботи доповнювали конкурси педагогічної майстерності «Класний керівник року», переможець Крупеня Г.А., Рокитнівський навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня-гімназія, «Педагог-організатор року», переможець Чубик О.В., Масевицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, конкурс керівників гуртків «Джерело творчості», переможець Місечко А.М., Познанський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад». Такі конкурси позитивно впливають на підвищення рівня професійної майстерності педагогів-виховників, на ефективність і результативність виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах району.

Проведені цікаві майстер-класи «Виготовлення найпростішого повітряного змія», Волевач С.М., керівник гуртка Центру дитячої та юнацької творчості,    «Технологія виготовлення квітки з дроту та лаку для нігтів», Кривда Т.Ф., керівник гуртків Центру дитячої та юнацької творчості.

Сьогодні, педагоги-виховники, враховуючи чинники оптимізації виховної діяльності, використовуючи методи похвали, подяки, прагнуть створити для дитини ситуацію успіху, будують свою роботу на засадах партнерства дітей, вчителів та батьків. Як результат, учні нашого району неодноразово є переможцями та лауреатами Всеукраїнських та обласних конкурсів.

Аналізуючи роботу педагогічних колективів за 2016 рік, можна впевнено стверджувати, що кожен навчальний заклад поступово, але з розумінням формує свою виховну систему, впроваджуючи концепцію системного підходу до виховання.

 

Інформаційно-комп ютерне забезпечення

Комп’ютеризація навчальних закладів освіти району здійснюється відповідно до чинного законодавства, обласної та регіональної програм. Відділ освіти якісно представлений у мережі Інтернет своєю Web-сторінкою. На ній оприлюднюються всі нормативно-правові акти, які зареєстровані в управлінні юстиції Рокитнівського району.

Регулярно та в повному обсязі здійснюється оприлюднення нормативних документів і на порталі «Освіта Рівненщини». Всі навчальні заклади району створили власні Web-сайти.

Показник кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів району на один комп’ютер становить 21. Всі загальноосвітні навчальні заклади забезпечені комп’ютерними класами.

За кошти місцевих бюджетів в  2016 році було придбано 24 ноутбуки для загальноосвітніх навчальних закладів району.

Для впровадження мультимедійних технологій в навчальний процес було придбано 11 плазмових телевізорів. Разом з тим, понад 70% персональних комп’ютерів, які придбані до 2006 року, потребують оновлення. 

На даний час в закладах району нараховується 14 інтерактивних дошок та  22 мультимедійних проектори.

До мережі Інтернет у районі підключено всі 37 навчальних закладів. Щомісячно здійснюється оплата за користування послугами мережі Інтернет установами освіти.

Робочі місця усіх методистів та працівників апарату обладнані комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет. Всі працівники відділу освіти достатньо володіють практичними навичками з використання педагогічного програмного забезпечення.

 

Обдарованість

Відділ освіти та райметодкабінет постійно залучають вчителів та учнів до участі у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конкурсах, турнірах, обласних, районних предметних олімпіадах. Проведено І та ІІ етапи Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Інтелектуальні лідери серед них – переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. В другому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016 році взяло участь 1135 учнів, переможцями стали – 339 учнів , в третьому - переможцями стали –11 учнів. В 2015-2016 навчальному році троє учнів району взяли участь у
IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. На даному етапі учениця Рокитнівського навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня-гімназія» здобула перемогу та посіла ІІІ місце з географії.

В 2016 році з Рокитнівського району було представлено 42 науково-дослідницьких робіт учнів району, з яких переможцями стали 18 учнів району: з них I місце - 3, ІІ місце - 5, Ш місце - 8.

На підсумковій сесії Рівненської МАН яка відбулася 18 травня 2016 за результатами участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України спеціальною відзнакою та дипломом був нагороджений відділ освіти Рокитнівської районної державної адміністрації у номінації "Найкращий відділ освіти" 2016 року.

Нагородження переможців ІІІ і IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів ІІ та ІІІ етапу МАН України, конкурсів, турнірів, спортивних змагань відбуваються під час святкування Дня захисту дітей, на районному святі «Творча обдарованість».

В обласних етапах Всеукраїнських турнірів узяли участь 4 команди  навчальних закладів району, одна з яких виборола ІІІ місце.

В 2015-2016 році переможцями Всеукраїнських та обласних конкурсів стали 65 учнів району в індивідуальному заліку та 10 - в командному.
12 вихованців ДЮСШ стали переможцями юнацьких спортивних ігор Рівненської області серед юнаків та чемпіонату Рівненської області серед молоді.

Обов’язковим є проведення шкільних та районних етапів Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», конкурсу учнівської творчості «Перло многоцінне», Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, огляду-конкурсу читців-декламаторів, юних поетів «Живи, Кобзаре, в пам’яті людській», конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу книгу».

Щорічно відділом освіти оновлюється банк даних обдарованих дітей і як підсумок виконання програми «Творча обдарованість» відзначаються переможці ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін, переможці та призери ІІ етапів Рівненської МАН учнівської молоді, Всеукраїнських конкурсів на районному святі «Обдарування року». Вчителі, які підготували переможців обласного та всеукраїнського рівнів заохочують преміями та щомісячними доплатами до посадових окладів.

 

Формування духовності та моральних цінностей

Поряд із важливістю забезпечення фізичного здоров’я дітей, їх загартування, розвитку важливим аспектом є духовне здоров’я. 

Основним джерелом, яке акумулює і прогнозує систему виховної діяльності педагогів Рокитнівщини є реалізація основних орієнтирів виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України та Програма національного виховання учнівської молоді Рокитнівщини на 2008–2020 роки, кожен розділ яких передбачає формування ціннісних ставлень школярів на весь період виховної діяльності з урахуванням вікових, індивідуальних, психолого-педагогічних особливостей.

Процес формування ціннісного ставлення особистості в навчальних закладах вибудований на аналітико-діагностико-прогностичній основі. В навчальних закладах проведено діагностику рівня вихованості учнів за ціннісними ставленнями.

Рівень вихованості учнівської молоді – це не тільки педагогічні проблеми, а великою мірою суспільні, соціальні, тому у їх вирішенні надзвичайна роль належить як процесу виховання в системі освіти, так і в середовищі поза школою. Причому, школі дуже тяжко протистояти асоціальним, аморальним проявам зовні, під вплив яких потрапляє дитина. Нерідко приклади таких проявів знаходяться безпосередньо у сім’ї.

Варто відзначити у минулому навчальному році роботу відділу освіти райдержадміністрацій, навчальних закладів із відділами кримінальної міліції у справах дітей, службою у справах дітей, іншими структурними підрозділами райдержадміністрацій, громадськими організаціями у напрямку з попередження  негативних виявів серед неповнолітніх.

У відділі освіти постійно поповнюється банк даних про дітей, які схильні до протиправних дій (правопорушень, бродяжництва, жебрацтва, вживання алкоголю і наркотичних речовин) і тих, які скоїли злочини.

На обліку Рокитнівського районного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції управління Державного департаменту України з виконання покарань перебуває 3 неповнолітніх, що умовно засуджені. Службою у справах дітей райдержадміністрації, районним центром СССДМ, спільно з відділом освіти проінспектовано родини цих неповнолітніх. З ними та їх батьками проведено індивідуально-профілактичні бесіди правового характеру щодо недопущення вчинення повторних злочинів.

Неповнолітніх звільнених із закладів соціальної реабілітації та місць ув’язнення – немає.

В місцях масового перебування дітей забезпечується чергування працівників міліції. 

З метою подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, злочинності насильства в сім’ї проведено наступні заходи:

09.02.2016 для учнів 9-11 класів в Познанському НВК  проведено виховну годину на тему: «Злочинність серед неповнолітніх та обмеження перебування у вечірній час»;

12.02.2016 на базі Старосільського НВК Школа І-ІІІ ст. – ДНЗ» круглий стіл на тему: «Злочинність та безпритульність в дитячому середовищі» для старшокласників та дітей, схильних до правопорушень.

10.09.2016 в Боровській ЗОШ І-ІІІ ст. проведено виховну годину на тему: «Середня освіта обов’язкова для дітей та підлітків. Права та обов’язки школяра».

30.09.2016 в Дроздинському НВК  проведено виховну годину на тему: «Права та обов’язки школяра. Відповідальність батьків за виховання дитини».

В січні місяці прийнято участь у проведенні батьківського форуму «Роль батьків та школи у вихованні дітей та їх відповідальність» на базі відділу освіти райдержадміністрації.

В районі приділяється значна увага військово-патріотичному вихованню. В загальноосвітніх навчальних закладах традиційним стало відзначення Дня захисника України, Дня Перемоги над нацизмом у Європі, Дня Збройних Сил України, Дня Гідності та Свободи, Дня Соборності України, проведення районних етапів дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) та інших заходів військово-патріотичного спрямування.

Значна увага у роботі закладів освіти району приділяється реалізації державної політики у сфері зміцнення здоров’я засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту.

За результатами організованих медичних оглядів, щорічно наказами керівників шкіл проводиться розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою.

В районі щорічно проводяться урочисті заходи з нагоди Дня фізкультури і спорту, фізкультурно – патріотичний фестиваль школярів «Козацький гарт» інші заходи фізкультурно-спортивного спрямування.

З урахуванням Положення про обласну Спартакіаду школярів, інших нормативних документів в районі розроблено Положення про районну Спартакіаду. Підсумки змагань з видів спорту та Спартакіади в цілому узагальнюються відповідними наказами. Аналогічні змагання організовуються та проводяться в загальноосвітніх навчальних закладах. До проведення змагань залучаються працівники Рокитнівської дитячо-юнацької спортивної школи.

У 2016 році переможцями районної Спартакіади стали:

- з шахів – Глиннівський НВК: ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ;

- з шашок - Березівський НВК: ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ;

- з легкої атлетики та легкоатлетичного кросу - Рокитнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3;

- з волейболу – Кам'янський НВК: ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ;

- з баскетболу – Карпилівська та Томашгородська ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- в конкурсі «Олімпійське лелеченя» - Рокитнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3;

- в змаганнях «Козацький гарт» - Масевицька ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Індивідуальне та інклюзивне навчання

Районною ПМПК спільно із органами охорони здоров’я створений Банк даних дітей з психофізичними вадами від 6 до 18 років.

Обстеженим дітям було рекомендовано навчання за відповідними корекційними програмами. Станом на 01.12.2016 року 65 дітей навчається за індивідуальною формою навчання за відповідними програмами. В районі  створена та діє районна психолого-медико-педагогічна консультація (РПМПК) на постійно діючій основі. В склад консультантів РПМПК входять лікарі: педіатр, дитячий невролог, психіатр, вчитель-логопед, олігофренопедагог та практичні психологи з інтелектуального розвитку та девіантної поведінки. РПМПК забезпечена оргтехнікою, засідання проводяться у орендованій кімнаті. Протягом 2016 року проведено 17 засідань ПМПК з них 4 виїздні, на яких обстежено 147 дітей.

У трьох загальноосвітніх закладах організоване інклюзивне навчання, а саме: у Рокитнівському НВК «Школа І ступеня-гімназія», Кисорицькій та Хмільській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Відкрито дві групи компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими порушеннями у Томашгородському ДНЗ «Сонечко» та Карпилівському ДНЗ «Барвінок». У 2016 році троє педагогів здобули вищу дефектологічну освіту. Дев’ять студентів здобувають вищу освіту на факультеті «Корекційна освіта».

 

Дитина  соціально пільгової  категорії та охорона її дитинства

Особлива  увага відділу освіти сконцентрована на допомозі дітям, що перебувають у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях. Створено та щорічно поновлюється банк даних щодо дітей соціально незахищених категорій, в якому налічується 78 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 53 з них – це діти шкільного віку, які навчаються у загальноосвітніх закладах району.

Дітям шкільного віку відділом освіти надається щорічна грошова допомога для придбання шкільної та спортивної форм. Цього року таку допомогу надано 53 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. В районі функціонує 5 прийомних сімей, де виховується 14 дітей, 13 з них – шкільного віку, та один дитячий будинок сімейного типу, де проживає 10 дітей, 9 з них – шкільного віку. Всього новими сімейними формами в районі охоплено 23 дітей. Усі діти пільгових категорій отримують виплати, пов'язані з опікою, згідно чинного законодавства.

 

Зовнішнє незалежне оцінювання

Система зовнішнього незалежного оцінювання вже отримала своє визнання як система незалежного та об'єктивного оцінювання знань майбутніх абітурієнтів. Педагоги, учні, батьківська громадськість переконалися в тому, що зовнішнє незалежне оцінювання являє собою певний моніторинг знань учнів. Адже мова йде не тільки про тестування випускників, а й про відстеження, оцінку, аналіз знань випускників з предметів.

В 2015-2016 навчальному році основна робота спрямовувалась на організацію і проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

На основну сесію з української мови та літератури було зареєстровано
 688 учасників, з математики – 235, з історії України – 622.

Основним показником якості роботи педагогічних колективів –є рівень ефективності навчально-виховного процесу в ЗНЗ,який можна простежити через результати ЗНО.

Об'єктом особливої уваги залишається порівняльний аналіз оцінювання учня в школі та ЗНО, як показник якості надання освітніх послуг.

Важливо, щоб у кожному навчальному закладі в системі шкільного моніторингу належне місце зайняв аналіз результатів ЗНО з подальшим обговоренням на педагогічних радах, методичних об'єднаннях, методики оцінювання знань учнів, дотримання вчителями професійної етики в процесі оцінювання.

Висновок може бути лише один: педагогам потрібно дотримуватись об'єктивності при оцінюванні навчальних досягнень учнів, працювати на кінцевий результат, а керівникам ЗНЗ здійснювати системний моніторинг якості знань учнів та результативності роботи педагогів.

 

Забезпечення підручниками, навчальною літературою

В районі функціонує 35 шкільних бібліотек, бібліотечний фонд яких становить 626 тис. 132 примірники художньої літератури та 225 тис. 464 примірники підручників, якими користуються 11 тис. 104 учні загальноосвітніх закладів району.

Станом на 25 грудня 2016 року учні загальноосвітніх навчальних закладів району отримали для 4-х класів  84% підручників, 7-х класів 82%, виданих за кошти освітньої субвенції. Відділом освіти за підтримки РДА, районної ради буде забезпечено придбання решти підручників.

Забезпечення учнів підручниками 8-их класів, які розпочали навчання за новими програмами Державного стандарту початкової та базової загальної середньої освіти становить 120% від загальної кількості замовлених.

За статистичними даними забезпеченість школярів підручниками
на 05.12. 2016 року становить (1клас -86,6%,  2 клас-99,7%, 3 клас -100%, 4 клас – 84%, 5клас – 92%,  6 клас-91%, 7 клас – 82%, 8 клас – 100 %, 9клас – 99,8%,
10 клас - 92,67%, 11 клас – 98,46%).

З метою найбільш повного й швидкого доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки забезпечено підключення до безлімітної інформаційної мережі "Інтернет" бібліотечно-інформаційні центри Рокитнівського НВК «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей», Масевицької, Боровської, Сновидовицької, Біловізької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Кам’янського, Старосільського та Глиннівського НВК: ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ, що допомогло створити автоматизовані робочі місця бібліотекаря та посприяло створенню медіа-тек у вигляді програмного забезпечення шкільних предметів.

Бібліотеками загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 році на передплату основних педагогічних та інформаційно-просвітницьких видань використано бюджетних коштів на суму 140 тис. грн.

Охорона здоров’я та безпека життєдіяльності

Згідно з планом роботи відділу освіти райдержадміністрації була організована і проведена робота щодо збереження життя, здоров'я дітей і підлітків, попередження дитячого травматизму. На початку 2016 року у всіх закладах освіти були проведені навчання та перевірка знань з питань охорони праці, інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів та працівників. 

Системну роботу з охорони здоров'я, життя дітей та з питань охорони праці проводять керівники ЗНЗ, які багато уваги приділяють зміцненню здоров'я учнів, підтримують тісний зв'язок з батьками та медичними працівниками. Серед учасників навчально-виховного процесу проводилася робота з профілактики інфекційних та хронічних захворювань, гігієнічного навчання та виховання, формування свідомого ставлення до здорового способу життя. Організовано та проводиться медико-педагогічний контроль за станом здоров’я учнів під час уроків фізичної культури та оздоровчо-спортивних заходів.

У 1-9 класах, відповідно до державних програм, викладався предмет «Основи здоров’я», у межах якого вивчалися правила дорожнього руху, протипожежної безпеки й інші правила особистої безпеки. Для запобігання травматизму від електроструму на уроках фізики та трудового навчання додатково проводилась роз'яснювальна робота з підлітками. У кабінетах фізики, хімії, інформатики, шкільних майстернях, спортивних залах оформлено стенди «Правила техніки безпеки».

З метою створення належних та безпечних умов учасників навчально-виховного процесу, недопущення випадків травматизму на уроках фізичної культури в школах району оформлено акти випробувань спортивного обладнання, стану обладнання на майданчиках. 

В школах району проведено перевірку захисного заземлення і опору ізоляції та випробування засобів індивідуального захисту.

Аналіз роботи дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів із  питань безпеки життєдіяльності  свідчить, що у закладах освіти склалася певна система роботи з охорони життя, здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму.

Однак, залишається високим рівень дитячої смертності (за 2016 рік сталося три випадки – всі випадки сталися не у навчальний час), наявні випадки побутового травматизму, зокрема серед учнів, що свідчить про недостатню роботу серед батьків.

 

Організація харчування

Упродовж 2016 року харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу здійснювалось відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» , відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» за рахунок коштів державного бюджету.

З січня 2016 року учасником харчування у районі на підставі Договору про закупівлю послуг з харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, за державні кошти від 27 серпня 2015 року № 182 було ТзОВ «ГЕУС-ГРУП» (Директор – Генкін Аркадій Володимирович). Термін дії договору закінчився 31 грудня 2015 року,за рахунок пролангації харчування здійснювалось до 31 березня 2016 року. З 1 вересня 2016 року гаряче харчування організоване на підставі договору з ТОВ “ВІЙСЬКТОРГ”
від 25.08.2016 р. №1. Ціна договору складає 27 326 525,04 гривень.

В районі на контролі знаходиться 35 загальноосвітніх навчальних закладів. Харчування дітей організоване в 35 школах, харчоблоків 37 (в Старосільському НВК: «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» два харчоблоки, в Кисорицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів -2 харчоблоки). Харчуванням охоплено 11394 потерпілих дітей, в тому числі 4505 дітей віком від 6-10 років, 4005 дитини – від 10 до 14 років та
2884 дітей від 14 до 18 років. Не організоване гаряче харчування в п’яти філіях сіл: Старики, Мушня, Грабунь, Будки-Камянські, Лісове через відсутність харчоблоків, 86 учнів отримує грошову компенсацію.

Відповідно до потреби, до початку нового навчального року в шкільні їдальні виконавцем закуплено столовий посуд (тарілки, чашки) 13442 одиниці; столові прибори – 6024 одиниці; кухонний посуд та інвентар – 976 одиниць; технологічного та холодильного обладнання – 48 одиниць.

Харчування здійснюється згідно перспективного двотижневого меню погодженого в.о. начальника управління Держпродспоживслужби в Рокитнівському районі. На всі продукти харчування, що завозяться, є в наявності супровідна документація. Журнали бракеражу сирої та готової продукції, здоров'я - заведені. Контрольні проби виставлені, добові зберігаються в холодильнику. В їдальнях заборонених, з вичерпним терміном придатності харчових продуктів, сировини протягом року не виявлено.

 

Будівництво, капітальні ремонти, енергозберігаючі технології

Згідно розпорядження голови райдержадміністрації «Про перевірку готовності закладів освіти району до роботи в  2016-2017 навчальному році» проведено огляд готовності закладів освіти району до роботи в новому навчальному році. У ході підготовки проведено поточні ремонти класних кімнат, навчальних кабінетів, майстерень, спортивних залів, дошкільних груп, коридорів, харчоблоків, актових залів. Зосередивши всі свої можливості на створення належних умов для навчання та виховання дітей, аби навчально-виховний процес проходив максимально продуктивно та затишно, вдалося:

  -придбати металопрофіль для перекриття даху Дертівської ЗОШ на суму 297.600 тис. грн. та для облаштування фасадів  Переходицької ЗОШ на суму 32,500 тис. грн. та Єльнівського НВК на суму 17,810 тис. грн.;

- встановити вікна металопластикові в Переходицькій ЗОШ, Хмільській ЗОШ, Томашгородській ЗОШ №2, Томашгородському ліцеї, Біловізькій ЗОШ, Камянському НВК, Карпилівській ЗОШ, Старосільському НВК на
 суму 289,782 тис. грн.;

- придбати вагонку дерев’яну для Вежицького НВК, Переходицької ЗОШ, Кисорицької ЗОШ, Карпилівської ЗОШ, Біловізької ЗОШ, Рокитнівської ЗОШ №3 на суму 191.406 тис. грн.;

- придбати дверні блоки для Дроздинського НВК, Переходицької ЗОШ, Старосільського НВК, Біловізької ЗОШ, Кам´янського НВК, Осницької ЗОШ, Рокитнівського ліцею на суму 195,00 тис.грн.;

- встановити  металопластикові двері в Переходицькій ЗОШ, Хмільській ЗОШ, Томашгородській ЗОШ №2, Томашгородському ліцеї, Біловізькій ЗОШ, Камянському НВК, Карпилівській ЗОШ, Старосільському НВК, Залавській ЗОШ, Боровській ЗОШ на суму 205,775 тис. грн..;

-закупити дошку для підлоги в БДМ, Мушнянську ЗОШ, Переходицьку ЗОШ, Сновидовицьку ЗОШ, Залавську ЗОШ, Дубнівську ЗОШ, Біловізьку ЗОШ на суму 185,030 тис. грн;

- провести ремонт вбиральні в Осницькій ЗОШ на суму 54,187 тис. грн.

-провести ремонт душових та роздягалок в спортзалі Рокитнівської ЗОШ №3 на суму 281,257 тис. грн.;

- замінити електропроводку в Рокитнівській ЗОШ №3 на суму 285.114 тис. грн.;

-провести частковий ремонт системи опалення Рокитнівської НВК «Школа І ст.-гімназія» на суму 159.995 тис. грн.;

-провести ремонт котельні з установкою котла Залавської ЗОШ на суму 26.205 тис. грн.;

- завезти тверде паливо на 100% - дрова 3384 м2 на суму 1829.265 тис. грн., торфобрикет -419т на суму 540.510 тис. грн.;

- провести капітальний ремонт даху Більської ЗОШ на
суму 999.843 тис. грн.;

-зробити хімічну промивку системи опалення Томашгородської ЗОШ №2, Більської ЗОШ, Залавської ЗОШ, Осницької ЗОШ на суму 190.00 тис. грн.;

- придбати матеріалів для ремонту каналізаційної системи Нетребського ДНЗ на суму 8.070 тис. грн.;

- завершити будівництво Глинівського НВК (ІІ черга) на
суму 9821.693 тис. грн.;

- провести ремонт котельні в Карпилівському ДНЗ 47,837 тис. грн.;

- провести ремонт внутрішніх вбиралень Рокитнівського НВК «Школа І ступеня-гімназія» - 82,0 тис. грн. та Рокитнівського НВК «Школа І-ІІІ ступенів -ліцей» на суму 94,996 тис. грн.;

- провести капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ – 175,329 тис. грн (проплачено аванс 52,598 тис. грн.);

- замінити підлогу в ДЮСШ на суму 151,620 тис. грн.;

-влаштувати трубчасті колодязі в Кисорицькій ЗОШ та Кисорицькому ДНЗ на суму - 80 тис. грн.

 

У 2017 році відділ освіти райдержадміністрації продовжуватиме

 виконання таких пріоритетних  напрямків

 щодо розвитку освіти району

 

У дошкільній освіті:

- продовжити роботу з розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, у тому числі шляхом урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти;

- забезпечити стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку;

- привести у відповідність нормативів наповнення груп у дошкільних навчальних закладах.

 

У загальній середній освіті:

 

- спрямувати роботу педагогічних колективів навчальних закладів району на створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, для реалізації державних освітніх стандартів, сучасних підходів до організації навчання, виховання і розвитку особистості, на підвищення якості надання освітніх послуг;

- забезпечити функціонування опорних шкіл та сприяти розширенню мережі таких закладів;

- продовжити роботу спрямовану на забезпечення функціонування закладів освіти в умовах децентралізації влади та створення об’єднаних територіальних громад;

- забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

- забезпечити  безперешкодний доступ дітей  з особливими  освітніми  потребами до будівель і приміщень навчальних закладів;

- продовжити роботу із ліквідації двохзмінного навчання;

- забезпечити закупівлю та доставку підручників для учнів 8-х класів підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів у повному обсязі;

- забезпечити стовідсоткове підвезення учнів, дітей і педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості за межею пішохідної доступності, до місць навчання та у зворотному напрямку.

- забезпечити належний  рівень організації роботи з  охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки в навчальних закладах та установах області;

 • забезпечити впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій навчання, підключення до високошвидкісної мережі Інтернет та оновлення навчальних комп’ютерних комплексів;

- посилити та  урізноманітнити форми і методи національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активно залучаючи до цього органи учнівського самоврядування  та громадські організації;

- вжити заходів щодо максимального забезпечення практичними психологами та соціальними педагогами навчальних закладів, методистами з психологічної служби районного методичного кабінету із метою налагодження належного психологічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу.

 

  У позашкільній освіті:

-  забезпечити рівний доступу дітей до позашкільної освіти відповідно до їх особистісних потреб та потреб громади;

 -  продовжити роботу з обдарованими і талановитими дітьми, створювати умови для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації.

 

 

 

 

Основні передумови реалізації плану

 1. Заходи плану будуть реалізовуватися шляхом системного вивчення стану роботи в закладах освіти, надання їм практичної та методичної допомоги.
 2. Систематичний контроль за виконанням законодавчих та нормативних документів, розпоряджень голови РДА, рішень сесій Рокитнівської районної ради, колегії управління освіти та наказів начальника управління освіти, відділу освіти.
 3. Аналіз стану справ у закладах освіти та підготовка аналітично-інформаційних матеріалів, методичних рекомендацій, управлінських рішень.
 4. Забезпечення інформування закладів освіти про стан справ в районі.
 5. Підготовку матеріалів спеціалістами відділу з відповідними пропозиціями.
 6. Формування квартальних, місячних та тижневих планів роботи відділу, аналіз стану їх виконання.

 

 

План роботи відділу на 2017 рік є орієнтовним. Його уточнення здійснюється через щомісячне та квартальне планування.

ІІ. Організація роботи відділу освіти

Початок роботи відділу освіти : 09-00.

Закінчення роботи відділу освіти : 18-15.

Тривалість робочого дня у п’ятницю: до 17-00.

Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

Вхідна кореспонденція приймається діловодом відділу освіти в усі дні тижня протягом робочого дня. Відправлення вихідної кореспонденції – щодня до 18-00.

2.1. Графік особистого прийому громадян

Посада

Прізвище, ім'я,

по батькові

Дні місяця

Години

Начальник відділу освіти

Кузьмич Михайло Миколайович

щоп’ятниці,

остання п’ятниця місяця

9.00 – 13.00,

виїзний прийом

Головний

спеціаліст

Берташ Наталія Іванівна

щовівторка

9.00 – 13.00

14.00 – 18.00

Головний спеціаліст

Бунько Василь Васильович

щосереди

9.00 – 13.00

14.00 – 18.00

Головний спеціаліст

Кибукевич Василь Олексійович

щочетверга

9.00 – 13.00

14.00 – 18.00

 

 

                   

2.2. Циклограма щомісячної діяльності

№ з/п

Заходи

Відповідальні

Циклограма проведення

1.

Апаратні наради

Кузьмич М.М.

Берташ Н.І.

Бунько В.В.

Кибукевич В.О.

Сулковська Л.В.

Клус В.Б., Білець В.В.

Єремейчук Є.В.

Щопонеділка

2.

Засідання колегії відділу освіти

Берташ Н.І.

Маринич В.М.

4 рази на рік

3.

Наради з керівниками закладів освіти

Берташ Н.І.

 

7 разів на рік

4.

Дні відділу освіти та районного методичного кабінету у навчально- виховних закладах

Головні спеціалісти, методисти

 

жовтень - грудень  2017

січень - квітень 2017 року

5.

Засідання районної комісії з атестації педагогічних працівників

Дубовець Ж.Ф.

 

Квітень - травень 2017 року,

а також за потребою

6.

Робота зі зверненнями громадян

Кибукевич В.О.

постійно

7.

Семінари-практикуми: керівників навчальних закладів; заступників з навчально-виховної роботи; завідувачів ДНЗ

Сулковська Л.В.

 

за окремим планом

2 рази в рік

 

2.3. Терміни навчального року

Семестри

Канікули

ДПА-2017

Навчальні екскурсії та навчальна практика

І  семестр - з 01 вересня до 29  грудня 2017 року.

ІІ семестр – з  16 січня до 26 травня 2017 року

 

 

Осінні – з 28 жовтня по 5 листопада 2017 року

Зимові – з 30 грудня 2017 по 15 січня 2018 року

Весняні – з 25 березня по 02 квітня 2017року

Літні – з дня закінчення навчального року до             31 серпня 2017 року

4 класи – з 15   травня 2017року

9 класи – з 1  червня 2017 року

11 класи – з 23 травня 2017 року

 

Доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймають ЗНЗ

 

ІІІ. Виконання законодавчих і нормативно-правових документів

у галузі освіти

№ з/п

Назва документа

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

1

Закони України

1.1.

“Про освіту”

протягом року

Берташ Н.І.

Бунько В.В.

1.2.

“Про загальну середню освіту”

протягом року

Берташ Н.І.

Бунько В.В.

1.3.

“Про позашкільну освіту”

протягом року

Бунько В.В.

1.4.

“Про дошкільну освіту”

протягом року

Черногор Н.C.

1.5.

“Про охорону дитинства”

протягом року

Бунько В.В.

1.6.

«Про охорону праці»

протягом року

Бунько В.В.

1.7.

« Про пожежну безпеку»

протягом року

Бунько В.В.

1.8.

«Про дорожній рух»

протягом року

Бунько В.В.

1.9.

«Про попередження  насильства в сім’ї»

протягом року

Бунько В.В.

1.10.

«Про забезпечення  організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

протягом року

Бунько В.В.

1.11

«Про оздоровлення та відпочинок дітей»

протягом року

Бунько В.В.

1.12.

«Про доступ до публічної інформації»

протягом року

 

1.13.

Про звернення громадян

протягом року

Кибукевич В.О.

1.14.

Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації  навчально-виховного процесу

протягом року

Берташ Н.І.

 

2.

Контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня та райдержадміністрації

2.1.

- від 29.10.2003 №648 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Концепції запобігання та викорінення найгірших форм праці дітей»

протягом року

Бунько В.В.

2.2.

 - від 22.04.2006 №229 «Про схвалення Концепції Загально-державної програми «Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 рр.»

протягом року

Бунько В.В.

2.3.

Указ Президента від 04.05.2007 № 376/2004 „Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей”

Січень

Квітень

Липень

Жовтень

Бунько В.В.

2.4.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 № 814 „Про Положення про Функціональну підсистему „Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”

Січень

Листопад

 

Бунько В.В.

2.5.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2007 № 886-р, наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2007 № 1121 „Про схвалення плану заходів, спрямова-них на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих кадрах”

Лютий

 

Кибукевич В. О.

2.6.

Указ Президента України від 09.11.2007 „Про Міжнародний конкурс з української мови  ім. Петра Яцика”

Лютий

 

Ярвісалова О.Х.

2.7.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 за № 31 (у редакції постанов Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 №614 та від 08.02.2012 №68) „Про держану цільову соціальну програму “Шкільний автобус”)., розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.02.2012 №70 „Про обласну цільову соціальну програми  „Шкільний автобус”

Лютий

 

Бунько В.В.

2.8.

Доручення Кабінету Міністрів України від 10.10.2005 № 53947/1/1-05 щодо реалізації Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю

Березень

Гречко Т.М.

2.9.

Доручення Президента України від 27.03.2013  №1-1/711 щодо створення сприятливих умов для розвитку дітей

Квітень Вересень

 

Бунько В.В.

2.10.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 874 „Про удосконалення системи підготовки, перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”, розпорядження голови облдержадміністрації від 03.12.2012 № 874

Квітень

Липень

Жовтень

Січень

Дубовець Ж.Ф.

Бунько В.В.

2.11.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.03.2013  №390 „Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки з виконання Національного плану дій на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”

Щомісяця

Берташ Н.І.

2.12.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 № 1175 „Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку”

Травень

Вересень

Грудень

Кибукевич В.О.

2.13.

Постанова Верховної Ради України від 14.09.2006 № 131 „Про встановлення щорічної премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”

Травень

Кибукевич В.О.

2.14.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року
№ 453-р „Деякі питання взаємодії місцевих держадміністрацій та правоохоронних органів”

Червень

Бунько В.В.

2.15

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2009 року №647 „Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції „Пам’ятати. Відродити. Зберегти”

Червень

Ярвісалова О.Х.

2.16

Наказ  Міністерства освіти і науки України від 01.11.2010  № 1033 „Про заходи щодо підтримки розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих  і талановитих дітей”

Червень

Листопад

Помін О.С.

2.17.

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.02.2013 №1/9-103 „Про поліпшення виховного процесу”

Липень

Бунько В.В.

2.18.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 № 1041 „Про забезпечення прав дітей, які потребують корекції фізичного та  (або) розумового розвитку”

Листопад

Гречко Т.М.

2.19.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.07  № 531 „Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту з питань профілактики злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, безпритульності і бездоглядності дітей”

Листопад

Бунько В.В.

2.20.

Лист Міністерства освіти і науки України від 02.03.05 № 1/9-101 „Що-до заходів із зміцнення моральних та етичних засад у суспільстві”

Листопад

Бунько В.В.

2.21.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1312 „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії „Стоп насильству!” на період до 2015 року”

Листопад

Бунько В.В.

2.22.

Указ Президента України від 8.12.2008 № 1149/2008 „Про Всеукраїнський тиждень права”

Грудень

Бунько В.В.,

Ярвісалова О.Х.

2.23.

 Лист Міністерства освіти і науки України від 19.06.2013 № 1/9-445 „Щодо удосконалення профі-лактичної роботи в учнівському середовищі з формування здорового способу життя”

Грудень

Бунько В.В.

2.24.

Указ Президента України від 18.12.2007 №1228/2007 „Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями”

Грудень

Гречко Т.М.

3

Розпорядження та доручення голови райдержадміністрації

3.1.

№60 від 19.02.2009 Про програму підтримки та розвитку культури села Рокитнівського району до 2015 року

щороку 01.12.

Федорович Н.М.

3.2.

№09 від 22.01.2014 Про результати ревізії місцевих бюджетів на території Рокитнівського району

щороку до 01.01. та 01.07

Романович І.А.

3.4.

№02-23/2833 від 24.11.2006 Про забезпечення паливом б/у і організацій

щоквартально до 01

Білець В.В.

3.5.

№2629/02-23/13 від 16.07.2013 Про соціальні ініціативи Президента України “Діти – майбутнє України”

щоквартально до 01

Сулковська Л.В.

3.6.

№141 від 17.06.2013 Про проведення в районі щорічної Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції “Відповідальність починається з мене”

щоквартально до 01

Кибукевич В.О.

3.7.

№2225/02-23/13 від 21.06.2013 Про створення сприятливих умов для розвитку дітей, поліпшення матеріального становища

К щороку до 04.04. та 04.09

Бунько В.В.

3.8.

№276 від 14.10.2013 Про програму розвитку футболу в Рокитнівському районі на  2013 – 2016 роки

щороку 05.12.

Сулковська Л.В.

3.9.

№02 від 08.01.2014 Про Програму розвитку фізичної культури і спорту  в Рокитнівському районі на 2014 – 2016 роки

щороку 05.12.

Сулковська Л.В.

3.10.

№09 від 14.01.2013 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року

щороку до 05.01. та 05.06.

Бунько В.В.

3.11.

№02/23-326 від 12.02.2004 Про використання найгірших форм праці дітей

щороку до 05.01.

Бунько В.В.

3.12.

№2980/02-23/13 від 19.08.2013 План районних заходів з організації виконання Плану заходів з імплементації Конвенції Юнеско

щокварталу до 05

Бунько В.В.

3.13.

№446/02-23/12 від 01.02.2012 Про організацію харчування окремих категорій учнів

щокварталу до 05

Берташ Н.І.

3.14.

№143 від 18.06.2013 Про програму зайнятості населення Рокитнівського району на період до 2017 року

щокварталу до 07

Кибукевич В.О.

3.15.

№104/02-23/13 від 08.01.2013 Про стан виплати з/п працівникам бюджетних установ

щомісячно до 10

Білець В.В.

3.16.

№35 від 12.03.2014 Про проведення щорічної акції “За чисте довкілля” в районі та дня благоустрою територій населених пунктів

щороку до 10.03., 01.04.,15.04., 01.05

Сулковська Л.В.

3.17.

№151 від 27.06.2013 Про стан упровадження у загальноосвітніх навча-льних закладах району інформаційно-комп’ютерних технологій навчання

щороку до 10.12.

Кибукевич В.О.

3.18.

№367 від 30.12.2013 Про районну програму відпочинку та оздо-ровлення дітей на 2014 – 2017 роки

щороку до 10.05. та 10.10.

Бунько В.В.

3.19.

№02/23-845 від 27.04.2004 Про проблеми бездомних громадян та безпритульних дітей

щороку до 10.01.

Бунько В.В.

3.20.

№286 від 24.10.2013 Про затвердження плану районних заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

щороку до 10.01.

Бунько В.В.

3.21.

№311 від 13.11.2013 Про районну програму “Ветеран” на 2014 – 2018 роки

щороку до 10.01.

Бунько В.В.

3.22.

№250 від 17.07.2012 Про забезпечення пожежної безпеки об’єктів з постійним або тимчасовим перебуванням дітей

щороку до 10.01. та 10.07

Бунько В.В.

3.23.

№903/02-23/13 від 05.03.2013 Про залучення випускників загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів

щороку до 10.01. та 10.07

Кибукевич В.О.

3.24.

№246 від 05.07.2012 Про районну програму поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на   2012 – 2016 роки

щороку до 10.01. та 10.07

Єремейчук Є.В.

3.25.

№1262/02-23/10 від 18.05.2010 Про підготовку об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період

щомісяця до 14 та 28 (з 31 травня по 01 листопада)

Єремейчук Є.В.

3.26.

№220 від 18.06.2012 Про план районних заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві

щокварталу до 15

Бунько В.В.

3.27.

№306 від 04.11.2013 Про заходи щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в районі на 2013 – 2018 роки

щороку до 15.04.

Бунько В.В.

 

3.28.

№4260/02-23/12 від 25.12.2012 План заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва

щороку до 15.02.

Берташ Н.І.

2.29.

№468/02-23/10 від 24.02.2010 Про спортмайданчики

щороку до 15.12.

Сулковська Л.В.

2.30.

№142 від 21.04.2008 Про районну цільову соціальну програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

К щороку до 15.01.

Бунько В.В.

3.31.

№118 від 18.03.2011 Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії

щороку до 20.12.

Бунько В.В.

3.32.

№1255/02-23/14 від 18.04.2014 Про навчання непрацюючого населення діям у НС

щороку до 20.06. та 20.12

Бунько В.В.

3.33.

№89 від 14.03.2008  Про районну програму національного виховання учнівської молоді Рокитнівщини на   2008 – 2020 роки

щороку до 20.11.

Сулковська Л.В.

3.34.

№33 від 04.03.2014 Про затвердження заходів щодо запобігання пожежам у житловому секторі та підвищення рівня знань населенням правил пожежної безпеки

щороку до 20.06. та 20.11

Бунько В.В.

3.35.

№4148/02-23/11 від 15.12.2011 Про профілактику вживання наркотичних засобів за немедичним призначенням

щороку до 25.06. та 25.12.

Бунько В.В.

3.36.

№3043/02-23/12 від 28.09.2012 Про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

щороку до 25.03., 25.06., 25.09. та 25.12.

Бунько В.В.

3.37.

№29 від 03.03.2014 Про районну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

щороку до 25.06. та 25.12.

Сулковська Л.В.

3.38.

№28 від 08.02.2007 Про затвердження заходів щодо охорони життя і здоров’я неповнолітніх в районі

щороку до 25.01.

Бунько В.В.

3.39.

№371 від 16.08.2002 Про організацію роботи щодо створення культурно-дозвіллєвих комплексів

щороку до 30.01

Сулковська Л.В.

3.40.

№174 від 03.09.2015 Про районну програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2016 – 2018 роки

щороку до 05.06, 05.12

Бунько В.В.

3.41.

№5047/02-23/15 від 17.11.2015, План заходів з увічнення пам’яті захисни-ків України на період до 2020 року

щороку до 25.06, 25.11

Сулковська Л.В.

3.42.

№207 від 26.10.2015 Про районну програму військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2016 – 2020 роки

щороку до 15.01

Бунько В.В.

3.43.

№279 від 25.12.2014 Про план заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

щороку до 20.01

Бунько В.В.

3.44.

№2689/02-23/11 від 08.08.2011 Робочий план з організації контролю

щороку до 01.10

Берташ Н.І.

3.45.

№2389/02-23/15 від 03.06.2015 Районний план заходів з відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського

щороку до 25.11

Ярвісалова О.Х.

3.46.

№ від Про план заходів на 2016-2017 роки з реалізації у Рокитнівському районі Стратегії подолання бідності

щокварталу до 01ч исла

Бунько В.В.,

методисти

3.

Державні програми

3.1.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

протягом року

Черногор Н.С.

3.2.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Державний стандарт початкової освіти

протягом року

Берташ Н.І.

3.3.

Державна цільова програма «Шкільний автобус»

протягом року

Бунько В.В.

3.4.

Програми національного виховання учнівської молоді Рокитнівщини на 2008-2020 роки.

щороку до 20.11

Федорович Н.М.

3.5.

Програма правової освіти населення Рівненської області на 2016-2020 роки

щороку до 25.01

Бунько В.В,

Ярвісалова О.Х.

3.6.

Програма розвитку фізичної культури і спорту

щороку до 01.12

Маринич В.М.

3.7.

Програма розвитку освіти Рокитнівського району на 2016-2018 роки

щороку до 25.11

Головні спеціалісти, методисти

4

Накази Міністерства освіти і науки України

4.1.

- від 12.11.2003 року № 352 “Про перевезення організованих груп дітей пасажирським транспортом”

протягом року

Бунько В.В.

4.2.

- від 28.08.2013 року № 1239 «Про затвердження Типової інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»

протягом року

Берташ Н.І.

4.3.

- від 30.01.2015 року № 67 «Про затвердження Порядоку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»

протягом року

Берташ Н.І.

4.4.

- від 28.08.2013 року № 1239 “Про затвердження нормативів наповню-ваності груп продовженого дня, поділу класів на групи у загально-освітніх навчальних закладах”

до 10.09

Берташ Н.І.

4.5.

- від 30.12.14 року № 1547 “Про затвердження положення про державну підсумкову атестацію         учнів у системі загальної середньої освіти “

травень – червень

Берташ Н.І.

4.6.

 - від 17.03.2015 року № 306 “Про затвердження Положення  про золоту  медаль «за високі досягнення в навчанн»  та срібну медаль «за досягнення у навчанні»”

протягом року

Берташ Н.І.

4.7.

- від 28.01.2005 року №55 «Про  затвердження звітування  керівників дошкільних, загальноосвітніх та  професійно-технічних закладів

червень - липень

Берташ Н.І.

4.8.

 - від 14.07.2015 року № 762 “Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загально-освітнього навчального закладу до наступного класу”

червень

Берташ Н.І.

4.9.

- від 07.04.2005 №204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»

серпень

Бунько В.В.

4.10.

- від 30.08.2005 року № 432/496 «Про удосконалення організації  медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»

протягом року

Бунько В.В.

4.11.

- від 01.06.2005 року № 242/329 «Про затвердження порядку  організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»

протягом року

Берташ Н.І.

4.12.

- від 17.04.2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

протягом року

Берташ Н.І.

4.13.

- від 17.08.2004 №661 «Про організацію діяльності  регіональних психолого-медико-педагогічних консультацій»

протягом року

Гречко Т.М.

4.16.

- від 23.08.2006 №631 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства, щодо захисту прав неповнолітніх»

протягом року

Бунько В.В.

4.17.

- від 25.12.2006 № 844 «Про вжиття додаткових заходів щодо про-філактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»

грудень

Бунько В.В.

4.18.

- від 19.06.2008 №544 «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України»

грудень

Стрілець В.Л.

4.19.

- від 28.10.2008 №985 “Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах»

протягом року

Черногор Н.С.

 

 

 

 

 

IV. Колегії відділу освіти

Порядок денний

Відповідальний

І засідання. Березень 2017 року

1

Про забезпечення повноцінним харчуванням дітей ЗНЗ та ДНЗ, згідно вимог Постанови КМ України від 21.05.2006р. №258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», виконання наказу МОН України від 01.06.2005 №242:329 «Про затвердження порядку..»

Берташ Н.І.

2

Про підсумки стану навчання, рівня знань, умінь і практичних навичок учнів з історії України, всесвітньої історії, правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах та відповідність досягнень учнів вимогам програми

Бунько В.В.

3

Про стан здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ району

Маринич В.М.

 

4

Про стан реалізації базового компонента дошкільної освіти в ДНЗ району

Черногор Н.С.

5

Про розгляд роботи із зверненнями громадян у І кварталі 2017 року

Кибукевич В.О.

 

6

Про результати проведення І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Помін О.С.

 

7

Про хід виконання рішень колегії відділу освіти від 23.03.2016 року (наказ №108)

Головні спеціалісти, методисти

ІІ засідання. Червень 2017

1

Про виконання ухвали районної конференції педагогічних працівників 2016 року

Берташ Н.І.

 

2

Про підсумки організації методичної роботи з педагогічними працівниками у 2016-2017 н.р.

Сулковська Л.В.

3

Про підсумки вивчення стану навчання, рівня знань, умінь і практичних навичок учнів з української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах та відповідність досягнень учнів вимогам програми

Бунько В.В.

Ярвісалова О.Х.

4

Про результати атестації педагогічних працівників ЗНЗ,ДНЗ,ПНЗ та установ освіти    району атестаційною комісією при відділі освіти у 2017 році

Дубовець Ж.Ф.

5

Про підсумки атестаційної експертизи Рокитнівського НВК «Школа І ступеня – гімназія» та надання методичної допомоги за наслідками атестаційної експертизи

Бунько В.В.

6

Про підсумки атестаційної експертизи Сновидовидовицького ДНЗ «Чебурашка»

Кибукевич В.О.

7

Про хід виконання рішень колегії відділу освіти від 16.06.2016 року (наказ №225)

Головні спеціалісти, методисти

ІІІ засідання. Жовтень 2017

1

Аналіз результатів участі випускників у ЗНО

Кибукевич В.О.

Помін О.С.

2

Про виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 25.12.2015 р. №255 «Про план заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми «Національний план дій  щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»»

Бунько В.В.,

 

3

Про стан роботи шкільних бібліотек із забезпечення та збереження бібліотечного фонду підручників та розвитку читацьких інтересів школярів

Богданець Т.М.

4

Про хід виконання рішень колегії відділу освіти від 03.10.2016 року (наказ №311)

Головні спеціалісти, методисти

ІV засідання. Грудень 2017

1

Про звернення громадян та дотримання Законів України про державну службу та засади запобігання і протидії корупції

Кибукевич В.О.

2

Про виконання плану роботи відділу освіти за 2017 рік та схвалення плану роботи відділу освіти на 2018 рік

Берташ Н.І.

3

Про підсумки атестаційної експертизи Томашгородської ЗОШ І-ІІ ступенів №3 та надання методичної допомоги за наслідками атестаційної експертизи

Берташ Н.І.

4

Про виконання рішень колегії відділу освіти від 20.12.2016 року (наказ)

Головні спеціалісти, методисти

 

 

 

V. План – календар проведення  нарад  керівників закладів освіти

Порядок денний

Відповідальний

Січень 2017 року

1

Про особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році

Помін О.С.

2

Про підсумки проходження курсової підготовки протягом 2016 року та пропозиції на 2017 рік

Дубовець Ж.Ф.

3

Про використання інформаційно-комунікативних технологій в освітніх закладах району

Кибукевич В.О.

Помін О.С.

4

Про фінансування галузі Освіта в районі у 2017 році

Білець В.В.

5

Про організацію роботи у закладах освіти щодо охоплення навчанням та контроль за відвідуванням занять

Кибукевич В.О.

Лютий 2017 року

1

Про ведення особових справ педагогічних працівників в ЗНЗ, ДНЗ та ПНЗ району

Дубовець Ж.Ф.

2

Про результати виступів учнів загальноосвітніх навчальних закладів в ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

Сулковська Л.В.

3

Про стан виконання Угоди між відділом освіти та радою районної Профспілки працівників освіти за 2016 рік та схвалення угоди на 2017-2020 роки

Ничипорчук Т.П.

4

Про планування перспективної мережі закладів освіти на 2017-2018 н.р.

Бунько В.В.

5

Про виконання законодавства України в галузі дошкільної освіти (аналіз роботи ДНЗ у
2016 році на основі статистичної звітності)

Черногор Н.С.

Квітень 2017 року

1

Про проведення єдиного дня цивільного захисту та місячника цивільної оборони в ЗНЗ, ДНЗ району

Бунько В.В.

2

Про порядок закінчення навчального року, організація і проведення ДПА

Берташ Н.І.

3

Про дослідно-експериментальну роботу та інноваційну діяльність в навчальних закладах

Романчук І.М.

4

Про стан дотримання вимог Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ, здобуття освіти екстерном

Кибукевич В.О.

5

Про проведення основної сесії ЗНО-2017 та залучення педпрацівників району до роботи на пунктах тестування

Помін О.С.

6

Про організацію та хід Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»

Маринич В.М.

7

Про підсумки стану навчання, рівня знань, умінь і практичних навичок учнів з математики в загальноосвітніх навчальних закладах та відповідність досягнень учнів вимогам програми

Кибукевич В.О.

 

Травень 2017 року

1

Про формування робочих навчальних планів на 2017-2018 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів району

Берташ Н.І.

2

Про результати перевірки документації претендентів на нагородження медалями та свідоцтвами з відзнаками у 2018 році

Берташ Н.І.

3

Про виконання навчальних планів і програм, ведення шкільної документації в ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ

Берташ Н.І.

Бунько В.В.

Кибукевич В.О.

4.

Про підсумки проведення ДПА у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладах

Берташ Н.І.

Серпень 2017 року

1

Про стан готовності навчальних закладів району до роботи у 2017-2018 році та організований початок нового навчального року

Єремейчук Є.В.

2

Про нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення початку 2017-2018 навчального року

Берташ Н.І.

3

Про проведення громадського огляду умов утримання, навчання, оздоровлення та соціального захисту учнів пільгових категорій,в тому числі дітей з неблагополучних сімей

Бунько В.В.

4

Про стан роботи зі зверненнями громадян за 6 місяців 2017 року

Кибукевич В.О.

Вересень 2017 року

1

Про вивчення стану готовності старших дошкі-льників до шкільного навчання в ЗНЗ та НВК

Берташ Н.І.

Черногор Н.С.

2

Про стан підготовки  закладів освіти району до роботи в осінньо-зимовий період

Єремейчук Є.В.

3

Про стан організації профільного навчання та поглиблене вивчення окремих предметів

Богданець Т.М.

4.

Про перевірку робочих навчальних планів, обґрунтування вибору варіативної частини, враховуючи потреби, інтереси, запити учнів і батьків

Берташ Н.І.

Листопад 2017 року

1

Про стан травматизму серед учнів ,вихованців, працівників закладів освіти за 9 місяців 2017 року та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя під час   свят та канікул

Бунько В.В.

2

Про стан охоплення гуртковою роботою дітей різних категорій та створення системи педагогічної підтримки обдарованої дитини

Федорович Н.М.

3

Про підсумки здійснення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять,за результатами проведення Всеукраїнського профілактичного рейду «Урок»

Кибукевич В.О.

4

Про подальше навчання і працевлаштування випускників ЗНЗ ІІ та ІІІ ступенів

Кибукевич В.О.

5

Про підсумки проведення ХІХ районної Спартакіади школярів у 2016-2017 навчальному році

Маринич В.М.

6

Про організацію роботи з батьківською громадськістю в освітніх закладах району

Федорович Н.М.

 

VI. Інструктивно-методичні наради заступників директорів з навчально-виховної роботи

Питання

Відповідальні

Лютий

1

Про особливості організації районного етапу конкурсу-ярмарку педагогічної творчості

Сулковська Л.В.

2

Про підсумки проведення районного (І) та обласного (ІІ) етапів Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2017»

Сулковська Л.В.

3.

Про участь навчальних закладів району у конкурсах еколого-натуралістичого та туристсько-краєзнавчого напрямів

Романчук І.М.

4.

Про участь навчальних закладів району у конкурсах науково-технічного та фізкультурно-спортивного напрямів

Маринич В.М.

5

Реєстрація на ЗНО - 2017

Помін О.С.

Травень

1.

Про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА в ЗНЗ району 2016-2017 н.р.

Берташ Н.І.

2.

Про результати участі учнів ЗНЗ району в ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН

Помін О.С.

3.

Про проведення свята «Обдарування року»

Помін О.С.

4.

Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 навчальному році

Сулковська Л.В.

Серпень

1.

Про особливості організації навчально-виховного процесу в 2017-2018 навчальному році

методисти

2.

Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 20176-2018 навчальному році

Сулковська Л.В.

3.

Моніторингова діяльність як одна із форм удосконалення фахового рівня педагога

Сулковська Л.В.,

Помін О.С.

Листопад

1.

Про особливості проведення II етапу олімпіад та підсумки проведення І етапу (аналіз матеріалів І етапу)

Сулковська Л.В.

2.

Професійна компетентність заступника директора в організації внутрішкільного контролю

Сулковська Л.В.

3.

Про особливості організації зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році

Помін О.С.

4.

Про про особливості організації роботи з молодими та малодосвідченими педагогами

Сулковська Л.В.

 

VII. Інструктивно-методичні наради заступників директорів

з виховної роботи

Питання

Відповідальні

Січень

1

Про організацію та стан роботи з превентивного виховання у навчальних закладах району

Бунько В.В.

2

Про розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи

Романчук І.М.

3

Про організацію роботи гуртків у навчальних закладах району

Федорович Н.М.

4

Про роботу шкільних музеїв та виховних центрів

Федорович Н.М.

 

Детальніше