Про відділ

Адреса:
34200
вул. Незалежності, 13
смт. Рокитне
Засновник: Рокитнівська районна державна адміністрація Рівненської області

Начальник відділу освіти:
Кибукевич Василь Олексійович

Головні спеціалісти: 
Берташ Наталія Іванівна 
Бунько Василь Васильович

Завідувач методичного кабінету: 
Сулковська Людмила Володимирівна

Методисти районного методичного кабінету: 
Богданець Тетяна Миколаївна 
Ярвісалова Оксана Хейнівна 
Дубовець Жанна Федорівна 
Маринич Валентина Михайлівна 
Стрілець Вікторія Леонідівна 
Романчук Інна Миколаївна 
Федорович Ніна Миколаївна 
Черногор Наталія Сергіївна

Психолого-медико-педагогічна консультація: 
Гречко Тамара Максимівна

Юрисконсульт: 
Осипчук Людмила Іванівна

Основними завданнями відділу є:

 • участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності; забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів; створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів освіти; створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
 • забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
 • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;
 • координація діяльності навчальних закладів, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
 • здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;
 • участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності;
 • забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
 • участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НА 2019 РІК

Основні підсумки діяльності відділу освіти у 2018 році

та завдання на 2019 рік

 План роботи відділу освіти районної державної адміністрації на 2019 рік розроблено з урахуванням чинного Положення про відділ, завдань, покладених на нього, з урахуванням перспективних завдань – забезпечення реалізації в районі державної політики у сфері освіти.

План визначає основні організаційні заходи щодо реалізації положень Конституції України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, рішень сесій районної ради, нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, рішень управління освіти і науки облдержадміністрації, власних рішень.

Особливі зусилля будуть спрямовані на виконання Законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”,

„Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про молодіжні та дитячі громадські організації”, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, державних, національних, регіональних, районних програм у галузі освіти.

Зміни, що відбуваються сьогодні в освіті, визначають майбутнє України.

Ці зміни стосуються ухваленого парламентом нового Закону «Про освіту» впровадження Концепції Нової української школи, створення нових освітніх стандартів початкової школи, оновлення й перегляду навчальних програм, змісту підручників, форм і методів навчання.

Звичайно, цей процес є довготривалим і складним, але зміни вже розпочалися.

Заплановані заходи були спрямовані на реалізацію основної мети –забезпечення рівних прав громадян на освіту, надання якісних освітніх послуг, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти.

Відділ освіти райдержадміністрації реалізовував виконання плану через системний аналіз та вивчення стану справ у навчальних закладах, надання методичної, практичної допомоги, безпосередній оперативний вплив на ситуацію із урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей району.

Одним із основних завдань було створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти й розширення мережі дошкільних навчальних закладів.

У районі сформована діюча мережа закладів, які надають послуги у здобутті дошкільної освіти. Їх функціонує 30: з них - 19 закладів дошкільної освіти та 11 закладів загальної середньої освіти за типом НВК «ЗНЗ-ДНЗ». Щорічно відділом освіти спрямовується робота на створення додаткових місць для здобуття дошкільної освіти. Всього протягом 2018 року створено 70 додаткових місць (відкриття дошкільних підрозділів у Дубнівському, Вежицькому, Переходицькому та Заболотському НВК).

Відсоток охоплення дітей дошкільними закладами району:

 • від 2 до 6-ти років – 51% (7117 чол.).;
 • від 3 до 6 (7) років – 68% (3800 чол);
 • дітей п’ятирічного віку – 93% (1317 чол.).

Протягом 2018 року відкрито дві інклюзивних групи, з метою рівного доступу до якісної освіти дітей дошкільного віку, що потребують корекції психофізичного розвитку. Такі групи функціонують на базі груп загального розвитку у Рокитнівських ЗДО №1 «Теремок», №3 «Казка». З метою надання кваліфікованої допомоги таким дітям введена посада асистента вихователя у Рокитнівському ЗДО №3 «Казка».

Знаходиться на постійному контролі відділу освіти і питання харчування дошкільнят. За минулий навчальний рік норми виконані на 67% (місто – 70%, село – 63%). Середня вартість харчування становила - 23.5 грн.; місто- 23.00 грн., село – 24.00 грн.

Здійснюється організований підвіз 70 вихованців із трьох населених пунктів – Буда, Синіжево і Олександрівка до закладів у селах Масевичі та Кисоричі.

З метою підвищення фахового рівня та програмно-методичного забезпечення у закладах створені веб-сайти.

Значна робота проводиться по зміцненню матеріальної бази. У всіх закладах району проведено благоустрій територій. Варто відмітити Рокитнівські ЗДО №3 “Казка”, №5 “Золотий ключик”, Томашгородські “Сонечко”, “Калинка” і “Журавлик”, Масевицький «Сонечко».

З метою подальшого збільшення додаткових місць у районі для дітей дошкільного віку відкрито додаткову п’яту групу у Карпилівському ЗДО «Барвінок». Це дало змогу додатково створити 25 місць для здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку.

В умовах освітньої реформи, важливим завданням є забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти, оскільки гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти.

Проте існує низка проблем, які необхідно вирішити та визначити як пріоритетні завдання дошкілля на 2019 рік, а саме:

 • впровадження ІКТ;
 • підключення до системи Інтернет, яке сприятиме підвищенню фахового рівня педагогічних працівників;
 • зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази освітніх закладів;
 • дообладнання ігрових, спортивних майданчиків в більшості дитячих садків;
 • відкриття інклюзивних груп для дітей з особливими освітніми потребами;
 • задоволення всіх бажаючих місцями у закладах дошкільної освіти.
 • активізація співпраці закладів дошкільної та загальної середньої освіти щодо створення умов для успішного переходу дитини з першого рівня освіти до наступного;
 • продовження роботи щодо організації сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

Етап у розвитку дитини, як особистості, покладається на ЗЗСО. Саме тут відбувається становлення молодої людини, формування її світогляду, життєвих позицій, ідеалів та принципів. І першочергове завдання сучасної школи - це забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку кожного учня, забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Для забезпечення потреби населення у якісних освітніх послугах в районі протягом 2018 року функціонувало 37 закладів: 35-ЗЗСО (з них -1 опорний ЗЗСО – «Рокитнівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3» з філіями в селах Старики та Лісове, 1 НВК- гімназія, 2 НВК-ліцей, 21 ЗЗСО І-ІІІ ступенів,10 ЗЗСО І-ІІ ступенів ) у яких навчалося цьогоріч 11208 учнів, 2 ЗПО, у яких виховувалось 1220 вихованців.

Детальніше