Про виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 квітня 2013 року №96 «Про №109/2008 нову редакцію заходів щодо виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року».

Про виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 квітня  2013 року №96 «Про №109/2008  нову редакцію заходів щодо виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року».

Відділом освіти щоквартально проводиться аналіз роботи зі зверненнями громадян. Створено умови для участі заявників, за їх бажанням, у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надано можливість знайомитись з матеріалами перевірок відповідних звернень. Працівниками відділу освіти не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей, порушення установлених законодавством термінів, безпідставної передачі звернень для розгляду іншим органам. За звітний період порушень терміну розгляду звернень не допущено. На засіданнях колегії відділу освіти (протокол №1 від 18.02.2014, протокол  №2 від 22.04.2014, протокол №3 від 28.10.2014) розглядалися питання про виконання законодавства України щодо звернень громадян та підвищення ефективності цієї роботи.

До відділу освіти у 2014 році надійшло  27 письмових звернень громадян, зокрема: 14 колективних, 13 індивідуальних.  Порушувалися кадрові питання, питання організації навчально-виховного процесу, підвозу та харчування дітей, фінансово-господарської діяльності закладів. 

Упродовж звітного періоду проведено  прийоми громадян за місцем проживання. Під час прийомів, громадян поінформовано про пріоритетні напрямки розвитку освітянської галузі району, про проведення заходів щодо оптимізації мережі закладів освіти району, вивчено запити  стосовно організації дошкільної освіти, роботи освітніх округів, працевлаштування.

Комісією відділу освіти проводиться ретельна перевірка усіх звернень громадян за участю заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг. З метою оперативного вирішення питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобіганню подальшому таких порушень комісією забезпечується кваліфікований, неупереджений, об'єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян.

Систематично проводиться аналіз і узагальнення звернень громадян,  що надходять до відділу освіти на щотижневих нарадах апарату. Аналізуються та вживаються заходи для поновлення прав і свобод громадян, забезпечується притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності.

Слід відзначити, що відповідна робота здійснюється загальноосвітніми, дошкільними навчальними закладам: ведуться журнали обліку прийому громадян, оновлені графіки прийому  громадян посадовими особами. Керівники загальноосвітніх навчальних закладів  надають до відділу звіти про проведену роботу, згідно з якими невирішені  питання,  за результатами звітного періоду, відсутні. Інформація про роботу зі зверненнями громадян оприлюднюється  на сайті відділу освіти райдержадміністрації.

Питання щодо роботи із зверненнями громадян знаходиться на постійному контролі у відділі освіти райдержадміністрації.