Інформаційні матеріали

Закон України Про звернення громадян

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про звернення громадян

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, ст.256 )

  { Вводиться в дію Постановою ВР N 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, N 47, ст.257 }
 

Закон України "Про звернення громадян"

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.

додатковий матеріал: