Богданець Тетяна Миколаївна

Методист, що координує роботу вчителів математики, фізики, астрономії, основ здоров'я, бібліотекарів ПШБ
 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної
 • майстерності вчителів математики , фізики та астрономії, основ здоров,я, бібліотекарів ПШБ;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, доборі педагогічних працівників для закладів освіти із зазначених предметів;
 • організовує вивчення, узагальнення та впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і педагогічного досвіду, кращого педагогічного досвіду педпрацівників зазначених категорій через семінарські заняття, виставки, огляди шкільних навчальних кабінетів та класів-кабінетів із зазначених предметів;
 • вивчає рівень навчальних досягнень учнів з математики , фізики та астрономії, основ здоров,я стан їх навчання відповідно до Державних стандартів, готує пропозиції щодо їх поліпшення;
 • надає допомогу головам шкільних методичних об'єднань у плануванні роботи вчителів фізики, математики, астрономії, основ здоров,я, бібліотекарям ПШБ, бере участь в їх роботі;
 • організовує та проводить представницькі заходи: фестивалі, змагання, турніри, виставки, огляди, конкурси з даних предметів;
 • залучає кращих педагогічних працівників до конкурсів професійної майстерності, конкурсу «Учитель року», науково-дослідної, експериментальної та методичної роботи;
 • проводить організаційну роботу з передплати періодичних видань ЗНЗ, ПНЗ, РМК;
 • здійснює координацію роботи вчителів, які працюють у профільних класах, з
 • поглибленим вивченням фізики, математики;
 • визначає структуру методичної роботи з даною категорією педпрацівників;
 • організовує роботу   щодо   створення та поповнення бібліотечних фондів підручників у школах району, забезпечення шкіл підручниками та науково-методичною літературою;
 • організовує конкурси в закладах освіти, спрямовані на краще збереження навчальної книги, підручників;
 • контролює створення у шкільних бібліотеках фонду науково-педагогічної та художньої літератури;
 • здійснює аналіз результативності навчально-виховної роботи бібліотекарів відповідно до Державних освітніх стандартів;
 • надає методичну допомогу з списання літератури в навчальних закладах району;
 • ознайомлює вчителів з інструктивно-методичними вказівками і наказами, з новою науково-методичною літературою,;
 • формує фонд підручників та іншої літератури для публічно-шкільних бібліотек;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • вивчає роботу вчителів, що атестуються з даних предметів, бібліотекарів ПШБ.
 • відповідає за курсову підготовку вчителів з даних предметів, бібліотекарів ПШБ:
 • організовує експериментально-дослідницьку роботу з даних предметів, роботу опорних шкіл;
 • готує звіти та інші довідкові матеріали на вимогу завідувача методичного кабінету, виконує її доручення;
 • організовує та проводить моніторингові дослідження якості освіти з даних напрямків;
 • формує банк даних з питань організації навчання зазначених предметів, допрофільної підготовки та профільного навчання в навчальних закладах району;
 • організовує роботу з впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання із зазначеною категорією працівників через різні форми методичної роботи;
 • надає методичну допомогу, рекомендації щодо організації методичної роботи, здійснює контроль за їх виконанням навчальними закладами Березівського освітнього округу (Березівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Заболотська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, Грабунська загальноосвітня школа І ступеня).