Черногор Наталія Сергіївна

Методист з дошкільної освіти.
 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності освітян дошкільних навчальних закладів;
 • організовує планування та проходження курсової підготовки працівників дошкільних навчальних закладів;
 • вивчає, узагальнює та впроваджує педагогічний досвід, сучасні досягнення педагогічної   науки   через   семінарські   заняття,   педагогічні   читання   і конференції, виставки, пресу і радіо, огляди методичних кабінетів;
 • надає допомогу головам дошкільних методичних об'єднань у плануванні роботи, бере участь в їх роботі;
 • організовує та відповідає за проведення методичних заходів із завідувачами та іншими категоріями педпрацівників дошкільних навчальних закладів;
 • організовує та проводить представницькі заходи: фестивалі, змагання, турніри, виставки, огляди, конкурси з працівниками дошкільних закладів та їх вихованцями;
 • залучає   кращих   педагогічних   працівників   до   конкурсів   професійної майстерності,    конкурсу   «Вихователь ДНЗ року», «Кращий   дошкільний заклад року» , науково-дослідної, експериментальної та методичної роботи;
 • визначає структуру методичної роботи з даною категорією педпрацівників;
 • вивчає рівень умінь і навичок дошкільнят та якість навчальних занять, виконання навчальних планів і програм, забезпечує умови для їх засвоєння, надає методичну,  консультативну допомогу працівникам дошкільних закладів;
 • здійснює аналіз педагогічних кадрів дошкільних закладів та організацію методичної роботи в них:
 • вивчає результативність виховної роботи в дошкільних навчальних закладах,
 • ознайомлює педпрацівників з інструктивно-методичними       вказівками і наказами,   з   новою   науково-методичною   літературою,       виступає   з повідомленими і доповідями в дошкільних навчальних закладах з питань дошкільного   виховання та навчання;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників методичних рекомендацій, доборі педагогічних працівників для дошкільних закладів;
 • організовує роботу з підготовки дітей до школи в населених пунктах, де наявні дошкільні навчальні заклади;
 • проводить навчально-методичне консультування педагогічних та керівних працівників дошкільних закладів;
 • організовує експериментально-дослідницьку діяльність в дошкільних закладах, роботу опорних дошкільних навчальних закладів;
 • вивчає роботу педагогічних працівників дошкільних закладів, що атестуються та відповідає за курсову підготовку, атестацію педпрацівників даних категорій;
 • надає практичну допомогу керівникам дошкільних навчальних закладів з підготовки наказів, ведення документації;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • вивчає роботу педагогічних працівників за фахом та педпрацівників дошкільних закладів, що атестуються;
 • вивчає, узагальнює та проводить роботу з впровадження кращого педагогічного досвіду педпрацівників дошкільних навчальних закладів;
 • організовує та проводить моніторингові дослідження якості дошкільної освіти, до профільної підготовки та профільного навчання;
 • формує банк даних з різних питань дошкільної освіти, допрофільної підготовки та профільного навчання в навчальних закладах району;
 • відповідає за методичне забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах району, надає методичну допомогу з даного питання;
 • систематизує дані напрями, профілі кількість класів, учнів, гуртки, курси за вибором, програми, підручники інше науково-методичне забезпечення;
 • організовує роботу з впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання із зазначеною категорією працівників через різні форми методичної роботи;
 • готує аналітичні, статистичні звіти та довідкові матеріали на вимогу завідувача методичного кабінету, виконує її доручення;
 • надає методичну допомогу, рекомендації щодо організації методичної роботи, здійснює контроль за їх виконанням навчальними закладами Рокитнівського освітнього округу №1 (Рокитнівський навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня - гімназія», Рокитнівська №3, Масевицька загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, Дертівська, Будівська загальноосвітні школи І-ІІ ступенів).