Дубовець Жанна Федорівна

Методист, що відповідає за іноземні мови, атестацію, курсову підготовку педпрацівників району, кадрову роботу.
 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності вчителів іноземної мови;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників методичних рекомендацій, доборі педагогічних працівників для закладів освіти із зазначених предметів;
 • вивчає рівень навчальних досягнень учнів із зазначених предметів та стан їх навчання відповідно до Державних стандартів, готує пропозиції щодо їх поліпшення, планування та проходження курсової підготовки вчителями іноземної мови;
 • організовує та здійснює вивчення, узагальнення та впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і педагогічного досвіду;
 • організовує вивчення та всебічний аналіз стану викладання, якості знань, практичних умінь і навичок школярів з іноземних мов, готує рекомендації щодо подальшого поліпшення навчально-виховного процесу;
 • надає допомогу головам шкільних методичних об'єднань у плануванні роботи вчителів іноземних мов, бере участь в їх роботі;
 • організовує та проводить представницькі заходи: фестивалі, змагання, турніри, виставки, огляди, конкурси з даних предметів;
 • залучає кращих педагогічних працівників до конкурсів професійної майстерності, конкурсу «Учитель року», науково-дослідної та методичної роботи;
 • відповідає за організацію та проведення районного конкурсу «Посвята в молоді педагоги»;
 • здійснює координацію роботи вчителів, які працюють у профільних класах, з поглибленим вивченням іноземних мов;
 • визначає структуру методичної роботи з даною категорією педпрацівників;
 • ознайомлює вчителів з інструктивно-методичними вказівками   і наказами, з новою науково-методичною літературою;
 • вивчає роботу вчителів, що атестуються з даних предметів;
 • відповідає за курсову підготовку вчителів зазначених предметів;
 • відповідає за організацію проходження курсової підготовки, атестації різними категоріями педпрацівників району;
 • надає методичну допомогу різним категоріям педпрацівників з питань курсової підготовки та атестації;
 • надає рекомендації щодо правильного ведення особових справ, трудових книжок керівних кадрів та працівників відділу освіти, методичного кабінету;
 • веде облік особистого складу працівників відділу освіти та підпорядкованих установ, методичного кабінету;
 • оформляє прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій, вносить зміни, пов'язані з трудовою діяльністю, в трудові книжки;
 • готує необхідні матеріали для атестації та конкурсної комісії, проекти документів, що стосуються нагороджень, заохочень працівників, посадових осіб;
 • заповнює, веде облік та зберігає трудові книжки керівників навчальних закладів, працівників відділу освіти, методичного кабінету, підраховує трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;
 • оформляє документи необхідні для призначення пенсій працівникам відділу освіти, методичного кабінету;
 • організовує експериментально-дослідницьку роботу з вчителями іноземної мови, роботу опорних шкіл;
 • готує звіти та довідкові матеріали на вимогу завідувача методичного кабінету, виконує її доручення;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • організовує та проводить моніторингові дослідження якості освіти з даних предметів;
 • формує банк даних з питань організації навчання зазначених предметів, допрофільної підготовки та профільного навчання в навчальних закладах району;
 • організовує роботу з впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання із зазначеною категорією працівників через різні форми методичної роботи;
 • надає методичну допомогу, рекомендації щодо організації методичної роботи, здійснює контроль за їх виконанням навчальними закладами Карпилівського освітнього округу (Карпилівська, Боровська, Кисорицька загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, Нетребська загальноосвітні школи І-ІІ ступенів, Олександрівська загальноосвітня школа І ступеня, Карпилівський, Кисорицький, Боровський, Нетребський дошкільні навчальні заклади).