Гречко Тамара Максимівна

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації
 • проводить виявлення, облік та діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку віком до 18 років;
 • здійснює психолого-медико-педагогічне обстеження дітей з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку;
 • визначає адекватні програми навчання та надання психолого-реабілітаційної консультації дітям з психофізичними вадами;
 • визначає адекватні умови навчання, виховання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 • проводить роз’яснювальну роботу серед населення, закладів різних систем щодо раннього виявлення та організації своєчасної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку;
 • взаємодіє з психологом методичного кабінету, громадськими організаціями у межах своєї компетенції;
 • планує, організовує роботу ПМПК;
 • створює належні умови для продуктивної праці консультантів ПМПК;
 • консультує батьків (осіб, які їх заміняють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя зазначеної категорії дітей;
 • організовує індивідуальне та інклюзивне навчання в навчальних закладах та здійснює контроль за його проведенням;
 • відповідає за методичне забезпечення індивідуального, інклюзивного навчання:
 • формує фонд методичної літератури з даного питання;
 • готує звіти та інші довідкові матеріали на вимогу завідувача методичного кабінету, виконує її доручення;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • організовує та проводить моніторингові дослідження якості освіти;
 • формує банк даних з питань організації навчання зазначених напрямів;
 • організовує роботу з впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання із зазначеною категорією працівників через різні форми методичної роботи;
 • надає методичну допомогу, рекомендації щодо організації методичної роботи, здійснює   контроль   за   їх   виконанням       Лісовській,    Стариківській загальноосвітнім школам І ступеня).