Вхід

Hosting Ukraine

Нарада керівників

26.01.2018 року відбулася нарада керівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти. На нараду винесені питання:
1. Про моніторинг стану профілактичної роботи щодо попередження всіх видів дитячого травматизму в ЗДО, ЗЗСО, ЗПО.
2. Про підсумки проведення мовно-літературного конкурсу 
ім. Т. Шевченка, Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.
3. Про моніторинг стану організації обліку відвідування дітьми навчальних занять у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
4. Про вивчення стану превентивно-профілактичної  та просвітницької діяльності фахівців психологічної служби в ЗДО, ЗЗСО, ЗПО.
5. Про особливості проведення ЗНО у 2018 році та залучення педпрацівників району до роботи на пунктах тестування.
За наслідками наради прийняті протокольні доручення.

1.    Відділу освіти Рокитнівської райдержадміністрації:
1.1.    Переглянути в кожному навчальному закладі склад добровільних пожежних дружин, при необхідності збільшити їх чисельність, доручити службам охорони праці разом із органами пожежного нагляду провести їх позапланове навчання 
до 01.03.2018 року.
1.2.    Забезпечити належну організацію проведення пробної та основної сесії ЗНО 2018 у пунктах тестування Рокитнівського району
березень-червень.
1.3.    Відзначити вчителів, які підготували переможців та призерів ІІІ етапу конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка (далі Конкурси)
протягом 
навчального року.
2.    Керівникам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:

2.1.    Внести доповнення до планів роботи щодо поліпшення стану безпеки навчально-виховного процесу та охорони праці в установах та навчальних закладах району
до 01.02.2018 року.
2.2.    Забезпечити розгляд на нарадах при директорах, педрадах питання стану пожежної безпеки та травматизму серед учнів, педагогічних працівників, технічного персоналу, виконання заходів щодо профілактики безпеки життєдіяльності населення
щокварталу.
2.3.        Проаналізувати результати Конкурсів та активізувати роботу з даного питання
до 01.03.2018 року.
2.4. Забезпечувати навчання безпеки життєдіяльності учнів, вихованців за рахунок покращення науково-методичного забезпечення відповідних фахівців
постійно.
2.5. Провести позапланове навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності педагогічних працівників навчальних закладів
до 01.03.2018 року.
2.6. Систематично відпрацьовувати та уточнювати плани евакуації учасників навчально-виховного процесу на об’єктах їх перебування
постійно.
2.7. Забезпечувати виконання вимог статті 18 Закону України «Про охорону праці» щодо недопущення до роботи працівників, у тому числі посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці
постійно.
2.8. Спрямувати увагу на посилення внутрішньошкільного контролю за станом викладання української мови і літератури, рівнем навчальних досягнень учнів
постійно.
2.9. Проаналізувати результати участі команд в ІІ етапі Конкурсів, врахувати їх при атестації вчителів
до 01.03.2018 року.
2.10. За результатами Конкурсів проаналізувати ефективність використання варіативної складової навчальних планів
до 01.03.2018 року.
2.11. Раціонально використовувати варіативну частину навчального плану для роботи з обдарованими дітьми
постійно.
2.12. Проаналізувати наявний стан та розробити перспективне прогнозування удосконалення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення викладання української мови і літератури. Поповнити бібліотечні фонди дидактичними та методичними посібниками, науково-популярною літературою, забезпечити передплату фахових періодичних видань
постійно.
2.13. Взяти під особистий контроль учнів, що систематично пропускають навчальні заняття без поважних причин
протягом 
навчального року.
2.14. Активно використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів та громадських організацій для впливу на учнів, які 6ез поважних причин пропускають навчальні заняття, їх батьків або осіб, які їх замінюють
постійно.
2.15. Проаналізувати стан превентивно-профілактичної та просвітницької діяльності фахівців психологічної служби у закладі та визначати шляхи виявлених недоліків 
до 31.02.2018 року.
2.16. Готувати накази на рівні навчального закладу за результатами психологічних досліджень, які б затверджували план рекомендованих дій для усунення виявлених проблем
щорічно.
2.17. По мірі необхідності заслуховувати звіти практичних психологів та соціальних педагогів щодо їх роботи з превентивного виховання
щорічно.
2.18. Готувати накази щодо організації та підсумків адаптаційного періоду дітей при переході з однієї вікової ланки в іншу
щорічно.
2.19. Забезпечити проведення інформаційно-консультаційної роботи з учнями 11-х класів та їх  батьками щодо порядку проведення ЗНО 2018
січень-травень 2018 року.
2.20. Розглянути на засіданні педради, нараді при директорові, засіданні ради навчального закладу питання з підготовки до закінчення навчального року та проведення ЗНО 2018
квітень-травень 2018 року.
2.21. Забезпечити контроль за проведенням підготовки учнів до ЗНО на уроках в 11-х класах
січень-травень 2018 року.

3.    Районному методичному кабінету:
3.1. Продовжувати роботу над вивченням і поширенням перспективного педагогічного досвіду вчителів району, надавати практичну допомогу вчителям української мови і літератури в організації роботи з питань удосконалення форм і методів навчання, підвищення професійної підготовки вчителів
постійно.

4.    Голові районного методичного об’єднання вчителів української мови та літератури:

4.1.    Обговорити результати районного та обласного етапів конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка на засіданні районного методичного об’єднання
квітень 2018 року.
4.2.    Використовувати у навчальному процесі передовий педагогічний досвід колег, інтерактивні методи навчання, інноваційні педагогічні технології, можливості мережі Інтернет, комп’ютерної програми «Тест» для організації вивчення матеріалу та отримання зворотного зв’язку 
протягом року.

5.    Методисту, що відповідає за психологічну службу В.Стрілець:
5.1.    Обговорити на засіданні районного семінару  практичних психологів і соціальних педагогів довідку «Про результати вивчення стану превентивно-профілактичної та просвітницької діяльності фахівців психологічної служби в ЗДО, ЗЗСО,ЗПО» 
лютий 2018 року.
5.2.    Сприяти організації, нормативно-правовому та методичному забезпеченню превентивного напрямку в діяльності практичних психологів, соціальних педагогів у ЗДО, ЗЗСО,ЗПО 
постійно. 

6.    Практичним психологам, соціальним педагогам:
6.1.    Складати плани роботи психологічної служби на виконання державних та регіональних програм виховання дітей, вказуючи терміни та категорію осіб для якої  проводяться заходи 
щорічно, вересень.
6.2.    Аналізувати результати проведення соціально-психологічних досліджень та використовувати їх у подальшій роботі для оптимізації навчально-виховного процесу 
постійно.
6.3.    Проводити корекційно-розвивальну роботу відповідно до свого досвіду роботи, рівня кваліфікації за програмами, які пройшли експертизу психологічного інструментарію
постійно. 
6.4.    Здійснювати вихідну діагностику за результатами проведення корекційної роботи, щоб прослідкувати її результати
постійно.
6.5.    Вести соціальний паспорт школи, за подачею класними керівниками соціальних паспортів класів, прослідковуючи протягом року динаміку змін зазначених категорій
протягом 
навчального року.
6.6.    Проводити аналіз психологічного клімату в учнівських колективах
постійно. 
6.7. Проводити анкетування, індивідуальні бесіди, корекційну роботу з учнями, схильними до пропусків уроків без поважних причин 
постійно.
6.8.    У разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації 
постійно.  
6.9.     Активізувати роботу з дітьми схильними до суїцидальної поведінки
постійно.

7.    Вчителям-предметникам:

7.1.    Підвищити рівень підготовки учнів до Конкурсів з теоретичних та практичних питань
7.2.    Питання про результативність виступу шкільних учнівських команд розглянути на засіданнях шкільних методичних об’єднань вчителів гуманітарного циклу
                                        до 15.02.2018 року.
7.3.    Посилити контроль за підготовкою учнів до уроків, застосовувати найбільш ефективні форми перевірки знань учнів для об’єктивного оцінювання рівня їх навчальних досягнень
постійно.
8.    Класним керівникам та класоводам:
8.1. Забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням навчальних занять
постійно.
8.2. Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання
постійно.
8.3. У кожному конкретному випадку відсутності учнів на уроках невідкладно з'ясовувати причину, встановлювати місце перебування дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють 
постійно.  
8.4. На класних батьківських зборах аналізувати відвідування учнів та рекомендувати батькам систематично інформувати класних керівників про необхідну відсутність їх дитини на занятті  
постійно.