Серпневі педагогічні зустрічі з учителями суспільно-гуманітарного циклу

29-30 серпня  пройшли серпневі перпневі педагогічні зустрічі  з учителями суспільно-гуманітарного циклу. Учасники  обговорили питання оновлення змісту освіти, перехід від знаннєвої парадигми до компетентнісної, особливості інтегрованого навчання, надання академічної свободи у діяльності вчителя, формування нового освітнього середовища. Увагу акцентували на сутності змін, запровадженні компетентнісного, діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів, реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі. Серед висвітлених питань – пріоритети виховання особистості в умовах  створення Нової української школи, оновлення змісту освіти як основи формування національної свідомості та окреслили завдання, що стосуються напрямів діяльності, освітніх галузей та навчальних предметів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа