Романчук Інна Миколаївна

Методист з природничих дисциплін
 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності вчителів хімії, біології, природознавства, екології, географії, економіки;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій педагогічних працівників для закладів освіти з вищезазначених предметів;
 • вивчає рівень навчальних досягнень учнів з біології, хімії, природознавства екології, географії, економіки, стан їх навчання відповідно до Державних стандартів, готує пропозиції щодо їх поліпшення, планування та проходження курсової підготовки;
 • організовує та здійснює вивчення, узагальнення та впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і педагогічного досвіду, кращого педагогічного досвіду вчителів зазначених категорій;
 • організовує вивчення та всебічний аналіз стану навчання, якості знань, практичних умінь і навичок школярів з хімії та біології, природознавства, екології, географії, економіки, готує рекомендації щодо подальшого поліпшення навчально-виховного процесу;
 • надає допомогу головам шкільних методичних об'єднань у плануванні роботи вчителів біології, хімії, природознавства, екології, географії, економіки, бере участь в їх роботі;
 • організовує та проводить представницькі заходи: фестивалі, змагання, турніри, виставки, огляди, конкурси з даних предметів;
 • залучає кращих педагогічних працівників до конкурсів професійної майстерності, конкурсу «Учитель року», науково-дослідної, експериментальної та методичної роботи;
 • визначає структуру методичної роботи з даною категорією педпрацівників;
 • організовує експериментально-дослідницьку діяльність з даних напрямів, роботу опорних шкіл;
 • координує роботу вчителів, які працюють у профільних класах, з поглибленим вивченням зазначених предметів;
 • надає методичну допомогу в проведенні і організації туристсько-краєзнавчої, природоохоронної та еколого-натуралістичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та районній станції юних натуралістів;
 • ознайомлює вчителів з інструктивно-методичними вказівками і наказами, з новою науково-методичною літературою;
 • надає методичну допомогу щодо роботи на навчально-дослідницьких земельних ділянках у закладах освіти району;
 • вивчає роботу вчителів, що атестуються, відповідає за курсову підготовку вчителів з даних предметів;
 • готує звіти та інші довідкові матеріали на вимогу завідувача методичного кабінету, виконує обов'язки завідувача районного методичного кабінету в разі його відсутності;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • організовує та проводить моніторингові дослідження якості освіти з відповідних напрямків;
 • формує банк даних з питань організації навчання зазначених предметів, допрофільної підготовки та профільного навчання в навчальних закладах району;
 • організовує роботу з впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання із зазначеною категорією працівників через різні форми методичної роботи;
 • - надає методичну допомогу, рекомендації щодо організації методичної роботи, здійснює контроль за їх виконанням навчальними закладами Сновидовицького освітнього округу (Сновидовицька, Біловізька загальноосвітні школи І-ІП ступенів, Остківська, Будки-Сновидовицька загальноосвітні школа І-ІІ ступенів, районна станція юних натуралістів).