Ви є тут

Головна | РМК | Сулковська Людмила Володимирівна

Сулковська Людмила Володимирівна

 Завідувач районного методичного кабінету
 • здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;
 • затверджує структуру методкабінету, посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників;
 • представляє інтереси методкабінету у відносинах з районною радою, відділом освіти, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;
 • вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;
 • видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;
 • приймає на роботу і звільняє з роботи працівників методкабінету;
 • розпоряджається майном і коштами методкабінету ;
 • виконує кошторис, укладає договори, відкриває банківські рахунки тощо;
 • заохочує працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;
 • здійснює контроль за   виконанням    посадових обов'язків працівниками методичного кабінету;
 • звітує перед засновником і обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методкабінету ;
 • є членом колегії відділу освіти;
 • має заступника, який призначається та звільняється з посади завідувачем методкабінету за погодженням із засновником ;
 • визначає структуру методичної роботи в районі, розглядає і затверджує плани роботи методкабінету, методистів, опорних шкіл та шкіл педагогічного досвіду та інших структурних підрозділів;
 • здійснює контроль за станом трудової дисципліни і дотриманням працівниками методичного кабінету правил внутрішнього розпорядку;
 • здійснює контроль, веде облік за складанням і дотриманням графіків чергових відпусток працівників методичного кабінету, веде облік робочого часу;
 • здійснює керівництво з вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду педпрацівників району;
 • організовує вивчення і впровадження досягнень науки в   практику роботи керівних кадрів освітніх установ району;
 • організовує науково-дослідну, експериментальну роботу навчальних закладів;
 • організовує  навчально-методичні  заходи  із  директорами,  заступниками директорів з навчально-виховної   роботи, резервом керівних кадрів, роботу постійно діючих семінарів зазначених категорій педпрацівників;
 • координує роботу районної творчої групи з проблем реалізації науково-методичної теми  району;
 • відповідає за проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;
 • надає методичну допомогу, рекомендації щодо організації методичної роботи, здійснює контроль за їх виконанням навчальними закладами Глиннівського освітнього округу (Глиннівська, Познанська, Дубнівська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів).