Ярвісалова Оксана Хенівна

Методист, що відповідає за українську мову та літературу, світову літературу, російську мову, суспільні дисципліни.
 • планує, організовує та здійснює колективні, індивідуальні та масові форми методичної роботи, спрямовує на підвищення професіоналізму і педагогічної майстерності вчителів української мови та літератури, світову літературу, російську мову, суспільних дисциплін;
 • бере участь у розробці та виданні навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, доборі педагогічних працівників для закладів освіти із зазначених предметів;
 • вивчає рівень навчальних досягнень учнів із зазначених предметів та стан їх навчання відповідно до Державних стандартів, готує пропозиції щодо їх поліпшення;
 • надає методичну допомогу з вживання та дотриманням української мови як державної мови в навчальних закладах району;
 • здійснює аналіз якості та результативності навчально-виховної роботи вчителів української мови та літератури, світової літератури, російської мови, суспільних дисциплін;
 • організовує ефективну систему методичної роботи з учителями української мови та літератури, світової літератури, російської мови, суспільних дисциплін, організаторами народознавчої роботи, університетів народної педагогіки;
 • здійснює   організацію  розробок,   апробацію  та  поширення   навчально-методичних матеріалів, нових технологій навчання та досягнень науки; 
 • здійснює навчально-методичне консультування вчителів української мови та літератури, світової літератури, російської мови, суспільних дисциплін; 
 • організовує вивчення та всебічний аналіз стану навчання, якості знань, практичних умінь і навичок школярів з української мови та літератури, світової літератури, російської мови, суспільних дисциплін, готує рекомендації щодо подальшого поліпшення навчально-виховного процесу;
 • надає допомогу головам шкільних методичних об'єднань у плануванні роботи з даних напрямів, бере участь в їх роботі;
 • організовує та проводить представницькі заходи: фестивалі, змагання, турніри, виставки, огляди, конкурси з даних предметів;
 • залучає кращих педагогічних працівників до конкурсів професійної майстерності, конкурсу «Учитель року», науково-дослідної, експериментальної та методичної роботи;
 • здійснює координацію роботи вчителів, які працюють у класах з поглибленим вивченням та профільним навчанням української мови та літератури, світової літератури, російської мови, суспільних дисциплін;
 • визначає структуру методичної роботи з даною категорією педпрацівників;
 • здійснює організацію роботи педагогічного товариства «Просвіта», вчительського поетичного клубу «Джерело»;
 • ознайомлює вчителів з інструктивно-методичними вказівками і наказами, з  новою науково-методичною літературою;
 • організовує   та  здійснює вивчення,   узагальнення   та   виродження педагогічного досвіду вчителів зазначених категорій, сучасних досягнень педагогічної науки і педагогічного досвіду;
 • організовує експериментально-дослідницьку діяльність з даних предметів, роботу опорних шкіл; 
 • відповідає за історико-краєзнавчу роботу в районі;
 • готує звіти, довідкові матеріали на вимогу завідувача методичного кабінету, виконує її доручення;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • вивчає роботу вчителів, що атестуються з даних предметів та відповідає за курсову підготовку, атестацію вчителів даних категорій;
 • організовує та проводить моніторингові дослідження якості освіти з даних предметів;
 • формує банк даних з питань організації навчання зазначених предметів, допрофільної підготовки та профільного навчання в навчальних закладах району;
 • організовує роботу з впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання із зазначеною категорією працівників через різні форми методичної роботи;
 • надає методичну допомогу, рекомендації щодо організації методичної роботи, здійснює контроль за їх виконанням навчальними закладами Блажівського освітнього округу (Блажівська, Більська, Хмільська загальноосвітні школи І-ІП ступенів, Залавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів).