Діяльність

Пріоритетні напрямки розвитку освіти району:
  • активізація мережі освітніх закладів, створення умов для рівного доступу мешканців району до якісної освіти; 
  • розширення мережі ДНЗ; 
  • забезпечення поступового переходу старшої школи до профільного вивчення базових дисциплін; 
  • створення умов для розвитку, самовдосконалення обдарованих учнів; 
  • творчої самореалізації учителя, стимулювання його науково-дослідницької діяльності, росту фахової майстерності; 
  • виявлення, апробація та впровадження в практику педагогічного досвіду; 
  • зміцнення матеріально-технічної, науково-методичної бази закладів освіти.