Начальник відділу

Кибукевич Василь Олексійович

Призначається і звільняється головою Рокитнівської районної державної адміністрації за погодженням управління освіти і науки облдержадміністрації.

Начальнику відділу освіти райдержадміністрації безпосередньо підпорядковані заступник начальника відділу освіти, головні спеціалісти, завідувач методкабінету, методисти, працівники бухгалтерії, господарської групи, керівники, працівники  загальноосвітніх навчальних закладів району, завідувачі  дошкільних навчальних закладів.

В своїй роботі керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", Державною національною програмою "Освіта", Положенням про відділ освіти Рокитнівської райдержадміністрації, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, наказами обласного управління освіти і науки "Про розвиток сільської загальноосвітньої школи" та ін., Указами Президента України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації.

 • здійснює загальне керівництво діяльністю відділу освіти, забезпечує  виконання покладених на відділ освіти завдань;
 • затверджує структуру, штатний розпис відділу освіти у межах встановленої граничної чисельності працюючих і фонду оплати праці, посадові обов'язки працівників відділу  освіти;
 • здійснює контроль за виконанням закладами освіти району незалежно від їх віддаленого підпорядкування та форм власності законів України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів обласного управління освіти і науки та розпоряджень обласної і районної  державної адміністрації щодо освіти;
 • здійснює керівництво діяльністю відділу і підпорядкованих йому установ і організацій освіти, радою по освіті, нарадою директорів, забезпечує виконання покладених на відділ завдань;
 • виносить пропозиції органам освіти, органам місцевого самоврядування про зміни в структурі і штатному розписі апарату відділу освіти;
 • затверджує положення про підрозділи і служби районного відділу освіти, функціональні  обов'язки його працівників;
 • видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює виконання рішень,  постанов, наказів про освіту;
 • затверджує договори про взаємовідносини та співробітництво, співдіяльність із  зацікавленими сторонами в галузі освіти;
 • забезпечує та аналізує ефективне використання коштів, вносить пропозиції при формуванні бюджетного фінансування закладів освіти;
 • сприяє розвитку і вдосконаленню мережі закладів освіти всіх форм власності у відповідності із запитами населення району, селища;
 • аналізує та формує замовлення на потребу педагогічних кадрів для закладів освіти;
 • укладає договори з педагогічними навчальними закладами на підготовку спеціалістів для всього району;
 • здійснює оперативний контроль за введенням в дію об'єктів нового будівництва, комплектування їх меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками;
 • сприяє забезпеченню педагогічних працівників пільгами, передбаченими чинним законодавством, здійснює заходи щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
 • накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату,керівників підвідомчих установ, організацій;
 • призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу освіти, керівників закладів  освіти та позашкільних установ;
 • розглядає в межах своєї компетенції заяви, скарги громадян, вживає заходів щодо   усунення причин, які їх породжують;
 • забезпечує контроль за дотриманням навчальними закладами законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня профілю навчання; 
 • організовує організаційно-інструктивну роботу апарату відділу освіти;
 • координує діяльність головних спеціалістів відділу освіти;
 • здійснює  контроль за організацією атестації закладів;
 • виконує доручення голови райдержадміністрації, інші обов'язки та повноваження;
 • здійснює контроль за плануванням роботи відділу освіти та його виконанням.