Про відділ

Адреса:
34200
вул. Незалежності, 13
смт. Рокитне
Засновник: Рокитнівська районна державна адміністрація Рівненської області

Начальник відділу освіти:
Кибукевич Василь Олексійович

Головні спеціалісти: 
Берташ Наталія Іванівна 
Романчук Інна Миколаївна

Директор КЗ "Рокитнівський ЦПР": 
Сулковська Людмила Володимирівна

Юрисконсульт: 
Осипчук Людмила Іванівна

Основними завданнями відділу є:

  • участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності; забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
  • визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів; створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів освіти; створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
  • забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
  • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти;
  • координація діяльності навчальних закладів, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
  • здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;
  • участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності;
  • забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
  • участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

 

РІЧНИЙ  ПЛАН РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
НА 2020 РІК

 

У 2018/2019 навчальному році діяльність відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації, закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, створення належних умов їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, підвищення престижу професії вчителя.

Проведено належну роботу з виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», реалізації освітянських програм та інших документів, спрямованих на подальший розвиток освіти, підвищення якості освітніх послуг, забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти.

Як відомо, якісна освіта – запорука успішного майбутнього!Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Сучасний стан освіти в Україні характеризується пошуком шляхів актуального реагування на зміни в освітянському просторі, адже змінилися вимоги до навчання, до знань, до компетентностей.

Відділом освіти Рокитнівської райдержадміністрації визначено рівень спроможності діючої освітньої мережі щодо забезпечення потреб населення в дошкільній, загальній середній, позашкільній освіті.  Продовжено роботу щодо приведення мережі закладів освіти у відповідність до освітніх потреб територіальних громад. 

Дошкільна освіта є найважливішою сферою реалізації прав людини в забезпеченні рівних можливостей в отриманні якісної освіти. Доступність до якісної освіти започатковується з дошкільної освіти, оскільки саме вона є базою цілісного розвитку майбутніх громадян України, фундаментом творення нового освітнього процесу.

Відділ освіти, одним із своїх завдань вважає 100% - охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку.

У 2019 році в районі функціонують 26 закладів освіти, з них 19 ЗДО та 7 навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», у яких отримують дошкільну освіту 
1827 вихованців  у 76 групах.

Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років становить 68%, в тому числі по місту – 100%, по селу – 60%, усіма формами дошкільної освіти охоплено  – 98%.

Різними формами дошкільної освіти охоплено 100% дітей старшого дошкільного віку. Чисельність дітей у закладах дошкільної освіти з розрахунку на 100 місць становить 107 осіб. 

З метою розширення мережі закладів дошкільної освіти за рішенням сесії Рокитнівської районної ради № 481 від 21.11.2109 року відкриються дошкільні підрозділи у перейменованих закладах загальної середньої освіти: Осницький ЗЗСО І-ІІ ст. та Хмільський ЗЗСО І-ІІІ ст. Всього планується створити 65 додаткових місць для дітей дошкільного віку.

Продовжується робота зі створення умов для дітей з особливими освітніми потребами. На даний час в районі 6 ЗДО комбінованого типу, де функціонує 7 груп логопедичних, 74 дитини та 1 інклюзивна група в ЗДО №3 «Казка» Рокитнівської селищної ради.

Виховний процес у ЗДО забезпечують 200 педагогів. З них 140 (70%) мають повну вищу освіту, 60 (30%) – базову вищу освіту.

Здійснюється організований підвіз 35 вихованців із с. Олександрівки до ЗДО «Дзвіночок» с. Кисоричі. Підвіз ще 45 дошкільнят із двох населених пунктів Буда і Синіжево до ЗДО «Сонечко» с. Масевичі тимчасово призупинений із жовтня 2019 року. 

19 ЗДО забезпечені комп’ютерами. З метою підвищення фахового рівня та програмно-методичного забезпечення у закладах створені веб-сайти.  

Одне із актуальних питань сьогодення – формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти: створення опорних закладів та їхніх філій для забезпечення права учнів на повну загальну середню освіту та рівного доступу до якісної освіти.

2018/2019 навчальному році для забезпечення потреби населення у якісних освітніх послугах в районі функціонувало 33 заклади: 11 ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 9 ЗЗСО І-ІІ ступенів, 7 НВК (об’єднання ЗНЗ-ДНЗ), 3 НВК (ліцеї, гімназія), 1 ОЗНЗ та 2 ЗПО.

У 2018-2019 н.р. у школах району навчалося 9652 учні, з них: 4059 учнів 1-4-х класів, 4506 школярів 5-9 класів і 1087 ученів 10-11 класів. Мережа навчальних класів налічувала 212 класів - початкової ланки, 235 класів – середньої ланки і 57 класів старшої ланки (разом 504 класи).

Аналіз даних контингенту учнів закладів загальної середньої освіти району за останні 5 років свідчить, що демографічна ситуація, яка склалася в районі, дає тенденцію до збільшення кількості учнів.

Детальніше.