Інформаційні матеріали

ЗВІТ в.о. начальника відділу освіти Рокитнівської райдержадміністрації про виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування

Упродовж підзвітного періоду відділом освіти Рокитнівської райдержадміністрації та керівниками закладів освіти проводились відповідні заходи з питань забезпечення реалізації громадянами Рокитнівського району конституційного права на звернення громадян, посилено персональну відповідальність керівників навчальних закладів за належну організацію роботи з даного питання.

Закон України Про звернення громадян

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про звернення громадян

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, ст.256 )

  { Вводиться в дію Постановою ВР N 394/96-ВР від 02.10.96, ВВР, 1996, N 47, ст.257 }
 

Закон України "Про звернення громадян"

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.

додатковий матеріал: